A jednak powrócili !

Kawalerzyści wrócili do Grudziądza ... po 50 latach. 10 września 1989 roku do swojego Grudziądza przyjechało z całego świata ponad 300 oficerów polskiej kawalerii, absolwentów przedwojennego Centrum.

(fot. Uczestnicy I Zjazdu „w szarży” na grudziądzki Ratusz. Grudziądz, 10 września 1989 r.)

Od tego historycznego dnia Grudziądz jest już innym miastem. Takich wzruszeń Grudziądzanie nigdy przedtem nie przeżywali. Oto bowiem zobaczyli na własne oczy bohaterskich szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych, którzy walczyli na wszystkich frontach wojny, nigdy nie złożyli broni i zawsze wierni byli ideałom wpojonym im w grudziądzkich szkołach kawaleryjskich – BOGU, HONOROWI i OJCZYŻNIE.

Zjazdowi przewodniczył słynny jeździec, olimpijczyk mjr Janusz Komorowski (z 1. Pułku Ułanów Krechowieckich.), a wśród uczestników tego historycznego spotkania byli kawalerzyści ze wszystkich stron świata, reprezentanci prawie wszystkich 40 przedwojennych pułków Polskiej Kawalerii.

(fot. Odznaki przedwojennych pułków Polskiej Kawalerii. Wystawa stała w Salach Tradycji Jazdy Polskiej Muzeum w Grudziądzu.)
Po uroczystej Mszy św., w szpalerze utworzonym przez wzruszonych mieszkańców miasta, przeszli na Rynek, by uczestniczyć w odsłonięciu i poświęceniu tablicy upamiętniającej CWK. Potem, już w swoich koszarach, uczestniczyli w uroczystościach przy obelisku poświęconym pamięci poległych i pomordowanych absolwentów Szkoły Podchorążych Kawalerii. Mogli zajrzeć do swoich sal żołnierskich, do stajni, które cudem ocalały, a nade wszystko spotkać się i porozmawiać z żołnierzami służącymi w jednostce wojskowej stacjonującej w historycznych koszarach Księcia J. Poniatowskiego.
(fot. płk. dyp. Andrzej Skoracki, współorganizator I Zjazdu)

Chociaż minęło pół wieku wszyscy prezentowali się tak jak dawnej i tylko widać było łzy wzruszenia, kiedy zaśpiewano piosenkę Zostały tylko ślady podków...

(fot. Medal pamiątkowy, ofiarowany wszystkim uczestnikom I Zjazdu. Projekt Stanisława Wątróbska - Frindt. Bity w Mennicy Państwowej, wydawca - Grudziądzkie Towarzystwo Kultury.)

W 2002 roku odbył się już XIV Zjazd Kawalerzystów. Wszystkie kolejne Zjazdy – to niezwykłe spotkania, to wielkie wzruszenia i wiele wspomnień.

(fot. Uczestnicy VII Zjazdu Kawalerzystów na grudziądzkim Rynku przed pomnikiem Żołnierza Polskiego. W środku ks. biskup Jan Chrapek, obok z lewej, płk dypl. Andrzej Skoracki, współorganizator kolejnych Zjazdów. Grudziądz 15 sierpnia 1995r.)
(fot. Pamiątkowy ryngraf ofiarowany Grudziądzanom „...w podzięce za serce i pamięć”. Zdobi on, od 1990 roku, reprezentacyjny Refektarz w grudziądzkim Ratuszu.