Archiwalne zdjęcia

< Poprzednia | 1 | 2 | Następna >
Archiwalne zdjęcie VIII K.D.S. 1933 r. Wśród oficerów rtm. Władysław Trzciński z 6 p.uł. VIII K.D.S. trwał od 22 II do 15 VIII 1933 r. Komendantem kursu był rtm. Dypl. Włodzimierz Peuker, równocześnie wykładowca taktyki kawalerii. Na odwrocie zdjęcia ręcznie: Grudziądz w maju 1933 r. Dar-Maciej Roplewski ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu
Archiwalne zdjęcie Moment przekazania sztandaru CWK przez poczet starszego rocznika, pocztowi młodszego rocznika. Po prawej stronie stoi prezydent Mościcki i NN generał. Na odwrocie napis: 15 X 1936. Tyłem przekazujący sztandar, przodem odbierający sztandar SPK 1936 Z. Belina-Prażmowski przekazujący Paneszowi. Dar-Janina Tołkacz ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu
Archiwalne zdjęcie Fot. wykonana na zakończenie kursu SPRK w 1934 r. Na odwrocie napis: 1934 Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii Promocja rocznika 1933/34. Dar-Zdzisław Bystrzanowski ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu
Archiwalne zdjęcie Defilada I plutonu 1. szwadronu Szkoły Podchorążych Kawalerii. Pluton prowadzi por. Stefan Standełło z 7 p.uł. (?). Napis na odwrocie: I pluton szw. S.P.R.K. swojemu Dowódcy”, „ ST Jurowski” „J Kuliński, Zbigniew Belina Prażmowski” oraz imiona koni. Dar-Lech Belina-Prażmowski. ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu
Archiwalne zdjęcie Promocja oficerska im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, rocznik 1935-1937. Promuje gen. Władysław Anders. Od lewej stoją: Kędzierski Zbigniew Walery (25 p.uł.), Martini Witold (25 p. uł.) – z patentami w dłoniach – klęczy Buczarski Anatol (3 p.s.k.), dalej stoją: Jerzy Tołkacz (27 p. uł.) i Zakrzewski Leszek Władysław (26 p. uł.). Dar-Janina Tołkacz. ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu
Archiwalne zdjęcie Na odwrocie napis: lato 1936 Odtrąbiono Tołkacz, Zakrzewski. Zakrzewski Leszek Władysław, Tołkacz Jerzy SPK 1935/37. Dar-Janina Tołkacz ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu
Archiwalne zdjęcie Na odwrocie napis: SPK 1935/37. Biedrusko (?). Dar Janina Tołkacz ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu
Archiwalne zdjęcie St. wachmistrz St. Ziobro w trakcie zajęć strzeleckich. Na pierwszy planie ułan z cenzusem. Koniec lat 30-tych. Dar Halina Staszkiewicz (córka). ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu
Archiwalne zdjęcie Skok przez przeszkodę. Skacze Bronisław Skulicz. Fot. wykonane w 1932 roku w Grudziądzu. Dar-Halina Staszkiewicz. ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu
Archiwalne zdjęcie Buńczuk SPRK zdobyty w 1934/35 r. przez II pluton (dca. rtm. Edward Białkowski) 1 szwadronu szkolnego (dca. rtm. Leopold Berg) i utrzymany przez następny rocznik 1935/36. Na zdjęciu wbite: lance rtm. Białkowskiego, buńczuk i lanca z proporcem komendanta SPRK ppłk Stefana Gołaszewskiego. Na odwrocie pieczątka: Col. K. Draczyński /39, Glebe Road/ London SW 13,Oddz. Archiwum Emigracyjne 5 Pułku Ułanów Pasławskich. Przekaz-Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu. ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu
< Poprzednia | 1 | 2 | Następna >