O Fundacji

FUNDACJA NA RZECZ TRADYCJI JAZDY POLSKIEJ W GRUDZIĄDZU

86-300 GRUDZIĄDZ
ul. Wodna 3/5
tel. +48 564 659 063
tel. kom. +48 601 712 416

e – mail: cwk@grudziadz.pl oraz cogito@pro.onet.pl


Rachunek w Banku Pekao S.A. I O/Grudziądz

nr konta: 98 1240 3998 1111 0000 4146 9271

na który można wpłacać zarówno kwoty w złotych polskich, jak i w walutach wymienialnych.