Szkolenie i promocje

W pierwszych latach istnienia Centralnej Szkoły Jazdy odbywały się szkolenia kandydatów na oficerów kawalerii służby stałej najpierw w systemie kursów wojennych ( trzy i pół miesiąca ), potem w Szwadronie Szkolnym Podchorążych (dziewięć i dziesięć miesięcy). Szkoła prowadziła także skrócone kursy dla kandydatów na oficerów. Kursy te trwały jednak tylko do 1922 roku. Wtedy także zatwierdzono proporczyk Szkoły w barwach amarantowo - granatowych, zwanych odtąd ogólnokawaleryjskimi.

W grudziądzkim CWK wykładowcami byli oficerowie kawalerii wywodzący się z trzech zaborczych armii. Jednak ich wiedza i talent organizacyjny były bezcenne. Do najwybitniejszych należał ppłk Piotr Skuratowicz. Jego metody szkolenia przetrwały do końca istnienia CWK.

Od września 1922 roku zajęcia rozpoczął pierwszy rocznik Oficerskiej Szkoły Jazdy. Absolwenci tego rocznika, (a było ich 55, w tym 7 Gruzinów) stanowili tzw. I promocję oficerską 1923 roku. Uroczystość tej promocji odbyła się na terenie koszar. Natomiast już II promocja odbyła się 1 lipca 1925 roku i kończyła system szkolenia dwuletniego. Taki system przetrwał do 1939 roku.
(fot. Kopia sztandaru Oficerskiej Szkoły Kawalerii wykonana w 1994 roku i przekazana 15 sierpnia 1994 r. przez Fundację do Sal Tradycji Jazdy Polskiej grudziądzkiego Muzeum. (VI Zjazd))
W 1925 roku podczas uroczystości promowania podchorążych wręczono Szkole sztandar ufundowany przez żony oficerów wszystkich pułków.

(fot . Poczet sztandarowy Oficerskiej Szkoły Kawalerii w 1927 roku)

Sztandar ten zaginął w 1939 roku. Po 55 latach, 15 sierpnia 1994 roku, dzięki zapisowi testamentowemu mjr Antoniego Żelewskiego (8. p. uł.) - podczas VI Zjazdu Kawalerzystów w Grudziądzu, kopię sztandaru uroczyście wniesiono do Sal Tradycji Jazdy Polskiej. Chorążym pocztu sztandarowego był Witold Szaniawski (7. p. uł.) ostatni szef Szkoły Podchorążych Kawalerii, ten sam, który jako młody podchorąży był chorążym ostatniego, przedwojennego pocztu. Zamknęło się koło historii ...
(fot. ppłk Witold Szaniawski /7 p.uł./, ostatni szef SPKaw. i chorąży pocztu sztandarowego /1937-1939 r./)

Od III promocji (1927 r.) aż do 1934 roku uroczystości promocyjne odbywały się 15 sierpnia w kolejne rocznice utworzenia Szkoły, natomiast od 1934 roku już 15 października. Grudziądz wizytowali najwybitniejsi dostojnicy państwowi i wojskowi: Marszałek Józef Piłsudski (w 1921 r.), Prezydent RP Stanisław Wojciechowski (w 1924 i 1925 r.), Prezydent Ignacy Mościcki (w 1927 i 1936 r.), a także (wielokrotnie) generał Bolesław Wieniawa - Długoszowski, płk dypl. Jan Karcz – szef Departamentu Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych ( w 1936 r.) i Marszałek Edward Rydz – Śmigły, który w 1938 r. osobiście promował absolwentów SPK i otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Grudziądza.
(fot. Promocja oficerska na Błoniach w Grudziądzu, 15 września 1938 r. Marszałak Edward Rydz - Śmigły promuje pchor. Kazimierza Wierzbiańskiego /I p.uł./)
Od 1932 roku, tj. od IX promocji, kolejnym rocznikom nadawano nazwy, które miały upamiętniać zarówno wybitnych dowódców, jak i pola bitewne jazdy polskiej. Np. XV promocja oficerska (rocznik 1935 – 1937) nosiła imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, a XVII (ostatnia, rocznik 1937 – 1939) – imię Szarży Pod Krechowcami.
(fot. 60 - lecie promocji oficerskiej SPKaw. Rocznik 1935 – 1937. W salach tradycji (koszary ks. Józefa Poniatowskiego, b. CWK). Stoją od lewej: mjr Ryszard Migurski (3.p.szwol.), rtm. Marian Michniewicz (5.p.uł.), Karola Skowrońska, przewodnicząca Zarządu Fundacji, Andrzej Wiśniewski, przewodniczący Rady Fundacji, mjr Antoni Antoniewicz (16.p.uł.), mjr Jerzy Gilewicz (3.p.szwol.). IX Zjazd, Grudziądz, 16 sierpnia 1997 r.)
(fot. 60 - lecie promocji oficerskiej SPKaw. Rocznik 1936 –1938. W salach Tradycji Jazdy Polskiej stoją od lewej: mjr Aleksandr Chajęcki (2.p.uł.), rtm. Tadeusz Drobniak (9.p.uł.), mjr Edward Kłosiński (3.p.szwol.), ppłk Marian Nitecki (1.p.szwol.), mjr Bolesław Skawiński (p.4.uł.). X Jubileuszowy Zjazd, Grudziądz, 15 sierpnia 1998 r.)
(fot. 60 rocznica promocji SPKaw., rocznik 1937 –1939 . Na wprost stoją od lewej: rtm. Jan Estkowski (25.p.uł.), rtm. Henryk Michalik (1.p.uł.), mjr Witold Szaniawski (7.p.uł.), mjr Jerzy Nawrocki (14.p.uł.),mjr Roman Witek (3. psk), Grudziądz, 6 czerwca 1999r. XI Zjazd.)
(fot. 6 czerwca 1999 r.podczas XI Zjazdu odbyła się w Grudziądzu uroczystość 60 - lecia ostatniej XIII promocji w SPRkaw. (rocznik 1938 -1939). Stoją od lewej: rtm. Stanisław K. Biliński (2.p.szwol.), rtm. Tadeusz Lasocki (4.psk), mjr Antoni Ławrynowicz (3.psk), rtm. Kazimierz Michałowski (10.p.uł.), por. Tadeusz Próchnicki (1.psk.), rtm. Zbigniew Szurmiak (8.p.uł.) )