Komendanci

płk/gen. bryg./dyw. Stefan de Castenedolo Kasprzycki (VIII 1920 - IV 1927)
płk / gen bryg. Zygmunt Podhorski (IV 1927 - VII 1935)
płk dyp. Marian Józef Smoleński (VII 1935 - XI 1938)
płk/ gen.bryg/dyw. Tadeusz Bór Komorowski (XI 1938 - VIII 1939)
Grudziądzką Szkołą dowodziło 4 komendantów. Pierwszym komendantem Szkoły, w latach 1920-1927, był pułkownik ( od 1924 r. generał dywizji ) Stefan de Castenedolo – Kasprzycki, były oficer austriacki. Po przejściu w stan spoczynku mieszkał nadal w Grudziądzu, gdzie zmarł w 1936 roku i pochowany został na tutejszym Cmentarzu Garnizonowym. Grobem opiekuje się Grudziądzkie Towarzystwo Kultury, natomiast uczestnicy kolejnych Zjazdów Kawalerzystów co roku składają hołd swojemu pierwszemu komendantowi.

(fot. Przy grobie gen. dyw. Stefana Kasprzyckiego, pierwszego komendanta CWKaw. Cmentarz Garnizonowy, Grudziądz 15 sierpnia 1998 r., X Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów II RP. (Od lewej: mjr Jerzy Urbankiewicz (p.4.uł), Karola Skowrońska, mjr Stanisław Ziółkowski (23.p.uł.), mjr Władysław Janiszewski (4. psk))
Najdłużej, bo od 1927 do 1935 roku, CWKaw. dowodził płk (od 1938 r. generał brygady) Zygmunt Podhorski, który był niewątpliwie najwybitniejszym komendantem tej Szkoły. W kampanii wrześniowej dowodził Suwalską Brygadą Kawalerii (do 11 września), potem Grupą Operacyjną Kawalerii, pod Kockiem bohatersko walczył na czele Zgrupowania Kawalerii “Zaza”. Do końca wojny był w niewoli niemieckiej. Od czerwca 1945 roku służył w 2 Korpusie we Włoszech. Po demobilizacji mieszkał w Anglii. Zmarł w Londynie 12 września 1960 r.

W latach 1935 do 1938 komendantem CWK był płk dypl. Józef Smoleński. W kampanii wrześniowej szef II Oddziału Sztabu Głównego. Po klęsce wrześniowej przedostał się do Francji, potem Anglii (był m.in. komendantem Wyższej Szkoły Wojennej, oficerem sztabu Wyszkolenia Polskich Sił Zbrojnych). Walczył także w kampanii włoskiej. Po wojnie mieszkał w Londynie, gdzie zmarł 19 stycznia 1978 r. Płk Smoleński jest autorem najobszerniejszych źródłowych opracowań o CWKaw, opublikowanych po wojnie w londyńskim Przeglądzie Kawalerii i Broni Pancernej.

Ostatnim komendantem Centrum Wyszkolenia Kawalerii (od listopada 1938 do września 1939 r.) był płk (od 1940 r. generał brygady, a od 1944 r. generał dywizji) Tadeusz Komorowski ps. “Bór”. Po ewakuacji CWK zorganizował w Garwolinie Grupę Kawalerii i walczył pod Górą Kalwarią i Zamościem. Po kapitulacji organizował konspirację. Od 1940 roku w ZWZ, a po aresztowaniu gen. Stefana Roweckiego (Grota) został dowódcą (17 lipca 1943 r.) Armii Krajowej. Po upadku Powstania Warszawskiego był w niewoli niemieckiej (do 5 maja 1945 r.). Wódz Naczelny (do listopada 1946 r.), a w latach 1947 - 1949 Premier Rządu RP na uchodźstwie. Zmarł w Londynie 24 sierpnia 1966 roku.
(fot.Tablica pamiątkowa Armii Krajowej i gen. dyw. Tadeusza Bora Komorowskiego w Grudziądzu.)