ŚWIĘTO 8. GRUDZIĄDZKIEGO BATALIONU WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ IM. GEN. BRYG. ZYGMUNTA PODHORSKIEGO


 

Odznaka Honorowa Batalionu

18 maja odbyły się uroczyste obchody Święta 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego.
Msza św. celebrowana przez ks. kapelana mjr. Artura Majorka


Uroczystości rozpoczęto Mszą św. na terenie koszar.  Zgodnie z wieloletnim zwyczajem  odbyły się zawody sprawnościowe - "Turniej Janosika" - z udziałem drużyn wojskowych i reprezentujących inne służby mundurowe. Główne uroczystości z  udziałem orkiestry wojskowej, pododdziałów Batalionu, a także przybyłych gości,  miały miejsce  na placu apelowym.
Ppłk Mariusz Szablewski, Dowódca Batalionu przywitał przybyłych na tegoroczne Święto, a szczególnie Tomasza Szymańskiego, posła na Sejm RP,  płk. Jacka Treichela, przedstawiciela MON, ppłk. Bogusława Postka, Zastępcę Dowódcy  2. Ośrodka  Radioelektrycznego, płk. Mariusza Kaliszuka, Dowódcę grudziądzkiego Garnizonu, Roberta Malinowskiego, Prezydenta Grudziądza i Jolantę Parol, wnuczkę gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, Patrona Batalionu.  W uroczystościach uczestniczyli także  kombatanci, przedstawiciele jednostek wojskowych, służ mundurowych,  firm i stowarzyszeń, dzieci i młodzież oraz wieloletni przyjaciele Batalionu z miasta i regonu.
            Robert Malinowski, Prezydent Grudziądza, ppłk Mariusz Szablewski, Dowódca 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej  i Karola Skowrońska, Przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.
Wystąpienie Jolanty Parol, wnuczki gen. Zygmunta Podhorskiego, Patrona Batalionu


Po oficjalnych wystąpieniach wyróżniający się oficerowie i żołnierze otrzymali medale, nagrody i pochwały.  Wręczono  przyznane Odznaki Pamiątkowe Batalionu. "Turniej Janosika" wygrała i ciupagi oraz medale otrzymała drużyna 8. Grudziądzkiego Batalionu.                            

                             Proporczyk od Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej
Proporczyk od por. rez. Marka Holaka


Dowódcy Batalionu przekazano 2 proporczyki w barwach Centrum Wyszkolenia Kawalerii, ufundowane przez Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej i por. rez. Marka Holaka. Laureaci konkursu plastycznego otrzymali dyplomy i nagrody. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów i pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry wojskowej z Bydgoszczy. 

Fot. Edward Stronkowski


Autor: Karola Skowrońska