ŚWIĘT0 12. PUŁKU UŁANÓW PODOLSKICH


Odznaka  12. Pułku Ułanów Podolskich

ŚWIĘTO 12. BATALIONU DOWODZENIA UŁANÓW PODOLSKICH
SZCZECIN - CHICAGO - RZYM
RODZINA PODOLSKA
209 rocznica (1809 r.) powstania Pułku XII ułanów Księstwa Warszawskiego


na Podolu
100 rocznica powstania Koła pułkowego (1918 r.), od 1947 r. Koła Żołnierzy

12.Pułku Ułanów Podolskich
99 rocznica (1919 r.) poświęcenia sztandaru "wilanowskiego" 12 pułku ułanów Podolskich
7 rocznica (2011 r.) przyjęcia zaszczytnej nazwy, barw i tradycji Ułanów Podolskich


przez 12 batalion dowodzenia.Rocznice te wpisują się w jubileusz 100 Lecia Niepodległości Polski. Święto 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich przypada 7 maja na pamiątkę poświęcenia sztandaru 12 pułku ułanów Podolskich w ramach celebry, która odbyła się w Wilanowie w 1919 r. 6 maja 2018 r. na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich przy tablicy upamiętniającej odrodzenie tradycji 12 pułku ułanów Podolskich w Wojsku Polskim, odbyła się uroczystość zorganizowana i przeprowadzona wspólnie przez Koło Żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich i Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich, której najważniejszym elementem było odczytanie Apelu Poległych Ułanów Podolskich. W uroczystości uczestniczyła delegacja 12. batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich na czele z dowódcą ppłk. Tomaszem Romanowskim. 18 maja 2018 r. Na cmentarzu żołnierzy II Korpusu Polskiego odbyła się wielka uroczystość w 74 rocznicę zwycięstwa w bitwie o Monte Cassino. W takiej chwili nie mogło zabraknąć przedstawicieli 12. batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich i Koła Żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich, którzy stanęli przy mogiłach Ułanów Podolskich poległych w tych krwawych walkach. 24 i 25 maja 2018 r. odbyła się najważniejsza uroczystość w murach koszar 12. batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich.
Wydarzenie to skupiło licznych i szanowanych osobistości, wśród których szczególnym gościem była Pani senator Anna Maria Anders. 24 maja, po mszy za Ułanów Podolskich, która odbyła się w kościele garnizonowym pw. św. Wojciecha, przedstawiciele 12 batalionu dowodzenia, Koła Żołnierzy i Klubu Kawaleryjskiego wzięli udział w uroczystej kolacji. 25 maja odbyło się uroczyste rozprowadzenie 12. batalionu dowodzenia Ułanów Podolskich, raut na zaproszenie Dowódcy 12 batalionu dowodzenia oraz spotkanie w Sali Rycerskiej Ułanów Podolskich. Pani senator Anna Maria Anders przyjęła tytuł członka honorowego Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich, wpisując się w tradycję rodzinną gdyż ojciec Pani senator - gen. Władysław Anders tak jak wielu innych wybitnych dowódców również był członkiem Koła Żołnierzy. Święto Ułanów Podolskich to najlepsza okazja, w której ułani służący w 12. batalionie oraz osoby cywilne ze środowisk wspierających 12 batalion dowodzenia mogły być uhonorowani stosownym nagrodami i wyróżnieniami. Po uroczystym rozprowadzeniu, w Centru Dialogu Przełomy dzięki uprzejmości Pani Agnieszki Kuchcińskiej - Kurcz odbyliśmy spotkanie, na którym wybitny artysta fotograf Cezary Dubiel zaprezentował cykl diaporam historycznych, a Pan prof. Henryk Walczak przedstawił stan badań nad archiwaliami dotyczącymi historii 12. pułku ułanów Podolskich. Odbyło się również pierwsze publiczne odtworzenie nagrania przemówienia gen. Władysława Andersa z uroczystego zebrania Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich w Londynie w 1962 r. Wieczorem 25 maja, dzięki uprzejmości Klubu Kawaleryjskiego, na terenie stanicy odbyło się spotkanie przy ognisku członków Klubu, Koła Żołnierzy i przyjaciół. Wspaniała przyjacielska atmosfera, żurawiejki na długo zostaną nam w pamięci. Tegoroczne święto pułkowe było wyjątkowe- miało charakter światowy, na zaproszenie Koła Żołnierzy przyjechała nasza reprezentacja z Rzymu, gdzie od trzech lat działa reaktywowane środowisko tak zwanych "Małych Podolaków", przyjechali nasi przyjaciele, członkowie Koła Żołnierzy z USA, którzy zrzeszeni są tam w Stowarzyszeniu Historycznym Armii Polskiej w barwach 12. pułku ułanów Podolskich. Reasumując, wspólnymi siłami - 12. batalionu dowodzenia, Koła Żołnierzy, Klubu Kawaleryjskiego i Szkoły Podstawowej nr 68 im. 12. Pułku Ułanów Podolskich - wygenerowaliśmy szereg wydarzeń, które wpisują się w słowa: WŚRÓD UŁANÓW Z CAŁEJ POLSKI, NIE MA PUŁKU NAD PODOLSKI...!!!

Tekst - Cezary Jankowski

fot. Facebook

Autor: Karola Skowrońska