Pogrzeb śp. płk. Mariana Michniewicza.
   Mszę św. żałobną odprawiono w Katedrze Polowej WP z udziałem rodziny zmarłego, przyjaciół i znajomych.
Starszego kolegę kawalerzystę żegnał por. Józef Adamczyk, oficer 7. Pułku Ułanów Lubelskich Armii Krajowej "Jeleń". Na uroczystości przybyli także: płk Zbigniew Krzywosz z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu, który kultywuje tradycje 5. Pułku Ułanów Zasławskich. Z Grudziądza przybyli przedstawiciele 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im.gen. Zygmunta Podhorskiego z ppłk. Mariuszem Szablewskim, dowódcą Batalionu. Z Ostrołęki, swojego mentora i ukochanego pułkownika żegnali przedstawiciele Krajowego Koła Weteranów, Ich Rodzin i Przyjaciół 5. Pułku Ułanów Zasławskich. Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej reprezentowali: Karola Skowrońska, Rafał Chylewski, Rafał Falkowski i Sławomir Ziętarski (panowie  w mundurach 18. Pułku ułanów Pomorskich). Była także delegacja Federacji Kawalerii Ochotniczej i przedstawiciele wielu kół i stowarzyszeń kawaleryjskich z kraju. W nawie bocznej stanęły poczty sztandarowe Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu  i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, przy urnie asystę honorową pełnili żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
   Śp. Marian Michniewicz pochowany został w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym w Wilanowie. Oddano salwę honorową, złożone wieńce i kwiaty, zapalone liczne znicze. 


Cześć Jego pamięci!
  
Fot. Andrzej Klimczuk

Autor: Karola Skowrońska