100 - LECIE 14. PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICHOdznaka 14. Płku Ułanów Jazłowieckich

Historia 14. Płku Ułanów Jazłowieckich rozpoczęła się w lutym 1918 roku w Kubaniu. Nazwę  nadano pułkowi za ciężkie i zwycięskie walki pod Jazłowcem  w dniach 11 - 13 lipca 1919 roku z Ukraincami o klasztor Sióstr Niepokalanek i małe miasteczko na dalekim Podolu. W 1920 roku podczas wojny polsko - bolszewickiej dzielnie walczył w wyprawie kijowskiej i zwycięskiej bitwie pod Komarowem w sierpniu 1920 roku. W okresie międzywojennym Pułk stacjonował we Lwowie. W kampanii wrześniowej 1939 roku walczył w Podolskiej Brygadzie Kawalerii w Armii Łódź i Armii Poznań.  Za niezwykłą waleczność i niezłomną postawę w czasie walk  otrzymał dwukrotnie Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy. Na emigracji w Londynie utworzono Koło Pułkowe, które kultywowało tradycje tego wybitnego Pułku Polskiej Kawalerii.

Konferencja 100 - lecie Pułku Ułanów Jazłowieckich
 
Konferencja odbyła się 15 czerwca 2018 r.  w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki   "Przystanek Historia" w Warszawie.
Po wprowadzeniu w historię Pułku referaty wygłaszano  w dwóch obszarach: Historia i Tradycja:

HISTORIA 
prof. dr. hab. Janusz Odziemkowski - Dzika Dywizja gen. Żeligowskiego,
mgr Michał Przybyłek - Bój pod Jazłowcem,
dr Daniel Koreś - Pierwszy dowódca pułku mjr/gen Konstanty Plisowski,
płk. dr hab.Juliusz Tym - 14. Pułk Ułanów  w bitwie pod Brodami i Beresteczkiem,
mgr Paweł M. Rozdżestwieński - szarża 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich pod Wólką Węglową.

TRADYCJA
dr hab. Tomasz Nowak - Drużyny harcerskie związane ze środowiskiem i tradycjami 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich,
mgr Jan Gromnicki - Koła Pułkowe za granicą i w kraju  oraz Rodzina 14. Pułku Ułanów Jazłoweckich,
ppłk dr Jacek Lasota - Proces przejmowania tradycji przez 6. Brygadę Kawalerii Pancernej,
Dyskusja i podsumowanie konferencji.

Organizatorzy konferencji:
Instytut Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej, Instytut Pamięci Narodowej, Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, Rodzina 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. 

12. Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera
14. Batalion Ułanów Jazłowieckich

7 lipca 2018 r. w Stargardzie  odbędzie się uroczyste wręczenie sztandaru 14. Batalionu Ułanów Jazłowieckich.
 
Uroczystości rocznicowe w Warszawie

8 lipca  2018 r. o godz. 10.00 w Warszawie w Kościele OO. Bernardynów  odprawiona będzie Msza św.  oraz złożenie kwiatów pod tablicą i pomnikiem  Ułanów Jazłowieckich.

Święto Pułkowe w 100. rocznicę powstania  14. Pułku Ułanów Jazłowieckich 
pod Patronatem Honorowym Jana Józefa Kasprzyka,
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

15 lipca 2018 r. w Warszawie odbędą się uroczyste obchody Święta Pułku.

PROGRAM 

godz. 10.00 - Msza św. w Kościele Najświętszego Zbawiciela przy Placu Zbawiciela w Warszawie
godz. 11.15 - Przemarsz pod Pomnik Jazdy Polskiej
godz. 12.00 - Apel Pamięci. Złożenie kwiatów i wiązanek kwiatów przy Pomniku Jazdy Polskiej
godz. 13.15 - Przemarsz do Muzeum Wojska Polskiego
godz. 14.00 - Oddanie hołdu Sztandarom 14. Płku Ułanów Jazłowieckich
godz. 14.15 - Powitanie przez Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego
godz. 14.30 - Spotkanie na dziedzińcu wewnętrznym Muzeum Wojska Polskiego
                      - Wystąpienie Prezesa Rodziny 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich
                      - Szarża pod Jazłowcem Relacja jej uczestnika gen. bryg. Antoniego Grudzińskiego
                      - Spotkanie uczestników uroczystości
Godz. 16.30 - 17.00 - Zakończenie uroczystości

Organizatorzy Święta Pułkowego:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Wojska Polskiego, 14. Batalion Ułanów Jazłowieckich, Rodzina 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.

 Uroczystości upamiętniające bitwę  Pułku we wrześniu 1939 r.

15 września 2018 r. o godz. 11.00 w miejscowości Granica k. Kampinosu  na cmentarzu wojennym odprawiona będzie Msza św. polowa  i odbędzie się uroczystość upamiętniająca poległych żołnierzy  września 1939 r.

16 września 2018 r. w Górkach Kampinoskich o godz. 10.30 odprawiona będzie Msza św.  w kościele parafialnym i będzie miała miejsce uroczystość upamiętniająca żołnierzy 14. i 17. Pułków Ułanów poległych pod Górkami i Dąbrową.

16 września 2018 r.  w Kiełpinie, gm. Łomianki o godz. 11.45 odprawiona będzie Msza św. na cmentarzu parafialnym  i będzie uroczystość upamiętniająca żołnierzy września  1939 r.  poległych w bitwie  pod Łomiankami i szarży 14. Pułku Ułanów pod Wólką Węglową .
     Godz. 15.00  - rekonstrukcja bitwy pod Łomiankami.

19 września 2018 r.  w Puszczy Kampinoskiej o godz. 17.00 rozpocznie się spotkanie pod Pomnikiem Szarży Pod Wólką Węglową.

28/30 września 2018 r. w Hermanowicach  będzie uroczystość osłonięcia  Pomnika śp. płk./gen. Edwarda. Godlewskiego dowódcy  14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Publikacje
Z okazji 100. rocznicy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich wydano 5.tomów opracowań i materiałów do dziejów Pułku:
Tom I   -  Z Kubania do Lwowa
Tom II  -  Praca pokojowa 1919 - 1939
Tom III -  Kampania 1939 r
Tom IV -  W kraju i na obczyźnie
Tom V  -  Jazłowiecka tradycji

Subskrypcja  i Informacje o książkach pod adresem: biuro@eko-dom.pl  oraz  EKO-DOM Sp. z o.o. , Szymany 66, 19-100 Grajewo


Materiały nadesłane do Fundacji przez Prezesa Rodziny 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.
Autor: Karola Skowrońska