XXX JUBILEUSZOWY ZJAZD KAWALERZYSTÓW W GRUDZIĄDZU


XXX Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów odbył się pod  Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Pierwszego dnia, 24 sierpnia na cmentarzu parafialnym miała miejsce niezwykła uroczystość  odsłonięcia i poświęcenia tablicy na grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, oficera 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i 3.Pułku  Strzelców Konnych, uczestnika prawie wszystkich Zjazdów Kawalerzystów II RP, od 1 września 2018 r. Patrona Szkoły Podstawowej nr 16 w Grudziądzu. Ceremonia odbyła się w asyście Kompanii Honorowej Batalionu Dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej,  pocztów i proporców  8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego, Szwadronu Kawalerii WP, Związku Harcerstwa Polskiego i grudziądzkich szkół. W obecności Roberta Malinowskiego, Prezydenta Grudziądza, gen. bryg. Jarosława Gromadzińskiego, zastępcy dowódcy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, płk. Mariusza Kaliszuka, dowódcy grudziądzkiego Garnizonu, ppłk.Wojciecha Łączyńskiego, dowódcę 1. batalionu dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Rafała Chylewskiego, przewodniczącego Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej i jednocześnie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16, wielu dowódców jednostek wojskowych i osób zgromadzonych  na cmentarzu - Anna i Krystyna Makowieckie, córki Pułkownika odsłoniły tablicę, która została poświęcona przez ks. mjr. Tomasza Krawczyka, kapelana Garnizonu.Kompania Honorowa Batalionu Dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
Poczty sztandarowe i proporceAnna i Krystyna Makowieckie odsłaniają tablicę na grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego

Flaga  w barwach Centrum Wyszkolenia Kawalerii dla Szkoły Podstawowej nr 16.
im. płk. Zbigniewa Makowieckiego
Anna Makowiecka, gen. bryg. Jarosław Gromadziński, Krystyna Makowiecka,
Robert Malinowski, prezydent Grudziądza 
ks. mjr Tomasz Krawczyk


Tego samego dnia uczestnicy Zjazdu przeszli szlakiem pamięci składając wieńce i kwiaty przy tablicy upamiętniającej  Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii, na grobie gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, pierwszego komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii i przy pomniku ofiar egzekucji ludności polskiej przez Niemców podczas II wojny światowej na Księżych Górach.Jakub Makowski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 20 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich przypomina historię Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii. Uroczystość prowadzi mjr Dariusz Skupiński, komendant grudziądzkiego Garnizonu

Przy tablicy upamiętniającej Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii kwiaty składają:
Krystyna i Anna Makowieckie, córki płk. Zbigniewa Makowieckiego i Adam Komorowski,
syn gen. Tadeusza Bora KomorowskiegoPowitanie uczestników Zjazdu przez płk. Mariusza Kaliszuka,
dowódcę Garnizonu Grudziądz, Komendanta Centrum Szkolenia Logistyki
Cmentarz Garnizonowy. Kwiaty składają: Zofia Majsterek, córka rtm. Szczepana Stańczykiewicza, Hanna Zawistowska-Nowińska, córka płk. Dezyderiusza Zawistowskiego, dowódcy 19.Pułku Ułanów Wołyńskich i Anna Płodowska, żona por. Grzegorza Płodowskiego
Pomnik ofiar egzekucji ludności polskiej zamordowanych przez Niemców
podczas II wojny światowej na Księżych Górach

Od godzin popołudniowych w Forcie Wielka Księża Góra odbywał się  "Bieg Ułański o Złotą Ostrogę Centrum Wyszkolenia Kawalerii" z 250 biegaczami, koncert piosenek i żurawiejek ułańskich oraz inne atrakcje  plenerowe. Kulminacją pobytu w tym urokliwym miejscu było wręczenie nagród zwycięzcom Biegu Ułańskiego  którymi zostali: Marlena Raniszewska i Łukasz Zimmer z 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im.gen. Zygmunta Podhorskiego.


Wspólne ognisko


Trudna trasaNagrody wręczali (od lewej): Rafał Chylewski, przewodniczący Rady Fundacji, Anna z Podhorskich Bobińska - Suzuki, wnuczka gen. Z. Podhorskiego, Karola Skowrońska, przewodnicząca Zarządu Fundacji i ppłk Mariusz Szablewski, dowódca 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Z. Podhorskiego
Zwycięzcy Biegu: Marlena Raniszewska i Łukasz Zimmer z ppłk. Mariuszem Szablewskim
Wach. kaw. och. Jakub Jeznach reprezentujący barwy 23. Pułku Ułanów Grodzieńskich, prymus kursu III stopnia Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej 
otrzymuje nagrodę od rtm. kaw. och. Piotra Szakacza

Wspólna kolacja w Forcie Wielka Księża Góra zakończyła obfitujący w wiele wydarzeń pierwszy dzień Zjazdu.
Drugiego dnia Zjazdu, 25 sierpnia zgodnie z wieloletnią tradycją uczestnicy i goście Zjazdu złożyli wieńce i kwiaty przy obelisku Armii Krajowej i gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, ostatniego komendanta grudziądzkiej Alma Mater.Kwiaty Składają: Rafał Chylewski, Anna Płodowska, Adam Komorowski i Stefan Skrzyński
Przy pomniku nestorka rodzin kawalerzystów 97- letnia  Tatiana Haack
Asystę honorową przy pomniku wystawili: żołnierze Szwadronu Kawalerii WP,
Centrum Wyszkolenia Logistyki i Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej


8. Grudziądzki batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego  przywitał uczestników i gości Jubileuszowego Zjazdu w historycznych koszarach księcia Józefa Poniatowskiego. Odbyła się uroczysta zbiórka batalionu z orkiestrą wojskową  i kompanią honorową  w asyście licznych pocztów sztandarowych i proporcowych. Ppłk Mariusz Szablewski, dowódca batalionu serdecznie wszystkich przywitał, wspominając 30 - letnie związki najpierw pułku, teraz batalionu z kawalerzystami i Ich bliskimi. Mówił także o dumnym kultywowaniu w batalionie chlubnych tradycji Polskiej Kawalerii. Pierwszy, historyczny Zjazd Kawalerzystów, który odbył się 10 września 1989 roku wspominał płk Andrzej Skoracki, ówczesny dowódca pułku i dowódca Garnizonu."To  były niezapomniane wydarzenia - mówił - zupełnie niewyobrażalne w tamtych trudnych czasach. Z całego świata przybyło do naszej jednostki ponad 200 absolwentów Centrum Wyszkolenia Kawalerii po 50 latach od wybuchu II wojny światowej".
Karola Skowrońska w swoim wystąpieniu nawiązała do słów słynnej piosenki: "Zostały  tylko ślady podków, do szabli już nie sięgnie dłoń. I tylko w sercu tylko w środku jest żal, że już nie zarży koń...." Ale kawalerzyści wrócili do swojego Grudziądza, do swoich koszar i przez 30 lat tu wracali nie tylko  śladami podków. Ziściły się ich marzenia. Tradycje kawaleryjskie trwają w batalionie, w ukochanym Grudziądzu.  Po uroczystościach oficjalnych złożono kwiaty i wieńce przy obelisku upamiętniającym  absolwentów Szkoły Podchorążych Kawalerii, zwiedzano koszary, w tym zabytkowe  stajnie, a także salę tradycji. W tym historycznym obiekcie  wspominano rycerzy XX wieku - ojców, dziadków i pradziadków.

W historycznych koszarach księcia Józefa PoniatowskiegoGoście Zjazdu

Wystąpienie ppłk. Mariusza Szablewskiego,
dowódcy 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej
im. gen. Z. Podhorskiego


I Zjazd  wspomina płk  Andrzej Skorackippłk Mariusz Szablewski przekazuje Markowi Holakowi akt mianowania na stopień porucznika Tablica upamiętniająca absolwentów Szkoły Podchorążych KawaleriiKonie kawaleryjskie w "swoich" historycznych stajniach

Grudziądzkie Błonia Nadwiślańskie były  areną pokazów żołnierskich i kawaleryjskich.

Robert Malinowski, Prezydent Grudziądza witał licznie zgromadzonych uczestników uroczystości

Dariusz Miller odczytał  treść specjalnego Dyplomu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowanego  do uczestników Zjazdu.

"Dla uczczenia męstwa i poświęcenia kawalerzystów walczących w obronie granic i niepodległości Polski; z wyrazami uznania dla organizatora uroczystości - Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej za krzewienie chlubnych tradycji kawaleryjskich; w przekonaniu, że wpisujące się w wielki narodowy jubileusz godne uhonorowanie naszych rodaków, którzy zmagali się o wolność narodu i Ojczyznę, przyczyni się do budowania świadomości historycznej oraz krzewienia postaw obywatelskich i patriotycznych; z życzeniami kolejnych udanych przedsięwzięć służących umacnianiu naszej tożsamości i dumy z historycznych dokonań".

Żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej zaprezentowali musztrę paradną, pokazując znakomite wyszkolenie.

Pokazy konnych oddziałów wzbudziły zachwyt licznie zgromadzonej publiczności. Kunszt jeździecki i kawaleryjski zaprezentował Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego, a Kawalerię Ochotniczą  stowarzyszenia i oddziały kultywujące tradycje przedwojennej Pomorskiej Brygady Kawalerii: Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim, Oddział Terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy i Jeździecki Klub Sportowy Czarna Podkowa im. 16. Pułku Ułanów  w Gródku, Stowarzyszenie Klub Kawaleryjski 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Gdańsku i Klub Jazdy Konnej "Joker" w Działowie.


Sekcją Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego dowodził st. sierż. Paweł Szajkowski, a oddziałami ochotniczymi por. Marek Holak.

Trzeciego dnia, niedziela 26 sierpnia uroczystości rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną w asyście pocztów sztandarowych. Ks. kanonik Dariusz Kunicki, proboszcz parafii św Mikołaja przywitał przybyłych. Mszy św. przewodniczył ks. infułat Tadeusz Nowicki, a homilię wygłosił  ks. mjr Tomasz Krawczyk, kapelan Garnizonu Grudziądz. Bezpośrednio po Mszy św. pani Krystyna Makowiecka, córka płk. Zbigniewa Makowieckiego z ppłk. Wojciechem Łączyńskim, dowódcą Batalionu Dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej przekazali do Kolegiaty ryngraf wotywny podarowany przez zmarłego w ubiegłym roku płk. Zbigniewa Makowieckiego. 


W grudziądzkiej Kolegiacie


Krystyna Makowiecka i ppłk Wojciech Łączyński

Na grudziądzkim Rynku składano kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Polskiego, a także przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Niepodległości.


Kwiaty składają liczne delegacje

Pomnik Żołnierza Polskiego

Przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego kwiaty składają dowódcy jednostek wojskowych grudziądzkiego Garnizonu: ppłk Tomasz Sobczyk, płk Mariusz Kaliszuk, ppłk Andrzej Paszek
i ppłk Mariusz Szablewski

W salach Muzeum im. ks. dra Władysława Łęgi uczestników i gości Jubileuszowego Zjazdu przywitała Wioletta Pacuszka, dyrektor Muzeum. Odczytano listy gratulacyjne m. in.: od Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Mikołaja Bogdanowicza, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, płk. Dariusza Żuchowskiego, Zastępcy Szefa  Sztabu. Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego do spraw Zabezpieczenia i wielu osób od lat związanych z kultywowaniem tradycji Polskiej Kawalerii.


Podczas uroczystości wręczono Honorowe Odznaki Fundacji. Odznaczonych przedstawiła Anna Wajler, sekretarz Kapituły, które wręczali Rafał Chylewski, przewodniczący Rady Fundacji i Kapituły oraz  Maria Kaczorowska i Mirosław Zając, członkowie Zarządu Fundacji i Kapituły. W 2018 roku Odznaki Honorowe Fundacji otrzymali: Małgorzata RADOMSKA, dziennikarka Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej (Grudziądz), Izabela PIWOWARSKA, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku (Grudziądz), ppłk rez. Andrzej SZUTOWICZ, członek Klubu Kawaleryjskiego 18. Pułku Ułanów Pomorskich, popularyzator dziejów Polskiej Kawalerii (Bytów), ppłk Mariusz SZABLEWSKI, dowódca 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego (Grudziądz), ks. mjr Artur MAJOREK - b. kapelan Garnizonu Grudziądz, mjr Dariusz SKUPIŃSKI - komendant Garnizonu Grudziądz, st. sierż. Marek WRZOSEK - Sekcja Wychowawcza 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, Grzegorz SPRUSIK, grafik, współpracujący z Fundacją ponad 20 lat (Grudziądz), Stanisław WERENCZUK, syn oficera 18. Pułku Ułanów Pomorskich, członek Klubu Kawaleryjskiego 18. Pułku Ułanów Pomorskich (Lębork), Rafał Daniel FALKOWSKI, nauczyciel informatyki, sponsor i członek Rady Fundacji (Grudziądz),  Iwo WIECZOREK, architekt krajobrazu, wieloletni wolontariusz Fundacji (Grudziądz).


Wyróżnieni Odznaką Honorową Fundacji

Karola Skowrońska skierowała serdeczne słowa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przywrócenia Grudziądzowi miana Stolicy Polskiej Kawalerii. Mówiła m.in: "W 1989 roku podczas pierwszego, już historycznego Zjazdu Kawalerzystów II Rzeczypospolitej Polskiej,  nikt nie przypuszczał, że będą następne. Oto dzisiaj za kilka godzin zakończy się 30. Jubileuszowy Zjazd. Nie sposób wymienić  wszystkich programów kolejnych Zjazdów i wszystkich działań, a także  wszystkich osób i instytucji z nami współpracujących. Dzisiejszy Jubileusz jest świetną okazją do złożenia serdecznych podziękowań tym wszystkim, którzy  przez 30 lat wspierali nas zarówno organizacyjnie  jak i finansowo. Dziękuję także wszystkim, dla których nasza społeczna działalność była ważna i godna wsparcie. Mówię te słowa w imieniu Rady i Zarządu Fundacji, którym przed laty  absolwenci Centrum Wyszkolenia Kawalerii powierzyli tę niezwykle honorową i zaszczytną misję do spełnienia. Myślę, że Ich nie zawiedliśmy".
    Specjalne listy z podziękowaniami i statuetki otrzymali: Ks. infułat Tadeusz Nowicki, Honorowy Obywatel Grudziądza; Robert Malinowski, Prezydent Grudziądza; Aleksandra Ciżnicka, dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu; Anna Janosz, dyrektor Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu; Wioletta Pacuszka, dyrektor Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu;  Małgorzata Sadowska - Rodziewicz, Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu; płk Mariusz Kaliszuk, Dowódca Garnizonu, Komendant Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela w Grudziądzu; ppłk Mariusz Szablewski, Dowódca 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego; Marek Tołkacz, Prezes Zarządu OPEC Grudziądz,  Krzysztof Dąbrowski, Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu; Robert Koźlikowski, Prezes Zarządu Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych; Marek Bergmann, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20, im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu.


Karola Skowrońska i Rafał Chylewski wręczyli wyróżnionym podziękowania

Znakomity koncert Zespołu Wokalnego Klubu Riwiera Marynarki Wojennej zakończył
tegoroczny XXX Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów w GrudziądzuDo zobaczenia!

Kolejny Zjazd odbędzie się 24 i 25 sierpnia 2019 r.


Sponsorzy: OPEC Grudziądz Sp. z o.o., Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu, Vadain International Sp. z o.o. Grudziądz, Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., Współpraca: Garnizon Warszawa, 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, 3. Flotylla Okrętów w Gdyni, Centrum Szkolenia Logistyki, 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, 13. Wojskowy Oddział Gospodarczy, Urząd Gminy Grudziądz, Szwadron Kawalerii WP, Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim, Oddział Terenowy PKK im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy,  Klub Kawaleryjski 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Gdańsku, Klub Jazdy Konnej "Joker" w Działowie im. 8. Pułku Strzelców Konnych, Stowarzyszenie Fort Księża Góra, Hotel IBIS, Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi, Centrum Kultury Teatr, Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, Akademia Biegania Grudziądz, Związek Harcerstwa Polskiego, Ośrodek Jazdy Konnej "Rywal" im. Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.


Fotografie: Piotr Bilski, Edward Stronkowski, Gerard Szukay, Mirosław Zając

Autor: Karola Skowrońska