POR. JÓZEF ADAMCZYK ZMARŁ W WARSZAWIE. MIAŁ 90 LAT

 

Józef ADAMCZYK urodził się 23 lutego 1929 roku w Mińsku Mazowieckim. Był synem Andrzeja Adamczyka, przedwojennego wachmistrza 7. Pułku Ułanów Lubelskich, który przed wojną stacjonował w tym mieście. Rodzina państwa Adamczyków mieszkała na terenie koszar, przy ul. Warszawskiej. Panował tam duch kawaleryjski i młodego chłopca fascynowały tradycje tego znamienitego pułku ułanów Polskiej Kawalerii. W tym czasie poznał wielu wybitnych oficerów 7. Pułku,  a przede wszystkim płk. Juliana Filipowicza, dowódcę, który w kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził Wołyńską Brygadą Kawalerii. Po wojnie przyjaźnił się m.in. z mjr. Witoldem Szaniawskim, dzięki któremu przez prawie 20 lat przyjeżdżał do Grudziądza na Zjazdy Kawalerzystów II RP.
    Po kampanii wrześniowej oficerowie 7. Pułku Ułanów, w głębokiej konspiracji, odtworzyli  w Armii Krajowej 7. Pułk Ułanów Lubelskich o kryptonimie "Jeleń". którego dowódcą został ppłk Veli bek Jedigar. Był to azerbejdżański oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej, absolwent i wykładowca Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.
    Śp. Józef Adamczyk, jako kilkunastoletni chłopiec przydzielony został do szwadronu zapasowego, w którym walczył na Mazowszu i w akcji "Burza" w obwodzie  "Mewa - Kamień". 
    Po wojnie pracował w budownictwie. Przez wiele lat był bardzo aktywnym członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Warszawskie Obwodu "Mewa - Kamień". Kiedy w 1989 roku powstało w Mińsku Mazowieckim  Towarzystwo Pamięci 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego aktywnie w nim działał. W niniejszym biogramie należy także wspomnieć, że  śp. por. Józef Adamczyk był przez wiele powojennych lat kustoszem pamięci walk ułanów 1. Dywizjonu Pułku Ułanów Lubelskich AK "Jeleń". Szczególną troską otaczał wyjątkową kwaterę powstańczą tego bohaterskiego Dywizjonu na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, która ozdobiona jest trzema lancami kawaleryjskimi. Rad był wielce, kiedy w Mrozach powstało Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 7.Puku Ułanów Lubelskich, któremu przekazał tradycje Pułku.  Był również wieloletnim przyjacielem i darczyńcą Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim. Przekazał do zbiorów Muzeum cenne pamiątki rodzinne i pułkowe. Są one ozdobą jednego z działów tej instytucji.
     Utrzymywał także ścisłe kontakty z Zespołem Szkół w Cycowie (woj. Lubelskie). Wygłaszał liczne pogadanki i spotykał się bardzo chętnie z dziećmi i młodzieżą, a także z żołnierzami 7. Dywizjonu Ułanów Lubelskich im. gen. Stanisława Sosnkowskiego wchodzącego w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, tym bardziej, że sztandar tego dywizjonu dziedziczy nie tylko barwy i tradycje Pułku, ale także Order Wojenny Virtuti Militari, przekazany przez weteranów 7. Pułku.
      Grudziądz, stolicę Polskiej Kawalerii szczególnie wyróżniał. Był członkiem Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Przyjeżdżał na Zjazdy Kawalerzystów II RP przez kilkanaście lat. Serdecznie witany, budził zawsze nasz szacunek swoją wiedzą, skromnością i nienaganną prezencją.  Chętnie wszyscy słuchaliśmy Jego wspomnień. Dzisiaj żałujemy, że ich nie spisaliśmy. Ostatni raz przyjechał na 29. Zjazd w 2017 roku i reprezentował tych wszystkich, którzy odeszli już na wieczną wartę.  W historycznych koszarach Księcia Józefa Poniatowskiego, w których przed wojną mieściło się słynne Centrum Wyszkolenia Kawalerii zachwycił wszystkich swoim pięknym wystąpieniem.


 Por. Józef Adamczyk w Grudziądzu


W historycznych stajniach CWK,  XVI Zjazd Kawalerzystów II RP, Grudziądz 2004 r.


Kawalerzyści na Błoniach Nadwiślańskich. XX Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów II RP,
Grudziądz 2008 r.


XX Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów II RP, Grudziądz 2008 r.
Por. Józef Adamczyk w nowej czapce ułańskiejPor. Józef Adamczyk otrzymuje z rąk dr. Jerzego Krzysia, przewodniczącego Rady Fundacji monografię "Kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu  1920-1939". Gala Jubileuszowa 2008 r.Odsłonięcie w byłych koszarach CWK tablicy pamięci płk. dypl. Veli bek Jedigara, absolwenta CWK
i pierwszego dowódcy 7.Pułku Ułanów Lubelskich AK "Jeleń".
Od lewej:  ppłk Radzisław Smółkowski, dowódca 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego; por. Józef Adamczyk, żołnierz AK walczący w Pułku 7. Ułanów Lubelskich AK "Jeleń" oraz Samir Rzyew, attache Ambasady Azerbejdżanu. Grudziądz, czerwiec 2013 r.Kawalerzyści na trybunie honorowej. XXV Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów II RP,
Grudziądz 2008 r.Kawaleryjskie rozmowy. Por. Józef Adamczyk i ppłk Zbigniew Makowiecki.
XXVII Zjazd Kawalerzystów II RP. Grudziądz 2015 r.W grudziądzkiej Kolegiacie.przed Mszą św.  XXIX Zjazd Kawalerzystów II RP.
Grudziądz 2017 r.Wystąpienie por. Józefa Adamczyka w 8. Grudziądzkim Batalionie Walki Radioelektronicznej
im. gen. Zygmunta Podhorskiego. XXIX Zjazd Kawalerzystów II RP.
Grudziądz 2017 r.W imieniu kawalerzystów por. Józef Adamczyk składa kwiaty
przy obelisku upamiętniającym Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii.
Grudziądz, XXIX Zjazd, 2017 r.Por. Józef Adamczyk otrzymuje amerykańską flagę  od oficerów z Ambasady USA.
Warszawa, 2 czerwca 2018 r. Uroczystości  pod pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej
w Stulecie  Odzyskania Niepodległości

    Por. Józef Adamczyk odznaczony był m. in.: Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami (Londyn), Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Srebrnym medalem "Za zasługi Dla Obronności Kraju" ,Medalem Wojska, Medalem Pro Patria, Odznaką Pamiątkową 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego, Odznaką Pamiątkową "Za Zasługi Dla ŚZŻAK", Odznaką  Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, Odznaką Honorową Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.

Por. Józef Adamczyk zmarł 10 marca 2019 r. w Warszawie.
Pozostawił żonę Genowefę, synów Leszka i Jerzego oraz siostrę Barbarę.

Odszedł bohaterski żołnierz  Armii Krajowej, Kawalerzysta, wspaniały człowiek i wielki patriota.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 
Korzystałam z opracowania p.Artura Piętki
Fotografie z archiwum Fundacji
Autor: Karola Skowrońska