Szlakiem pamięci naszych bohaterów



Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
ks. Jan Twardowski

    W dniach 10 - 11.03.2019 r. członkowie Zarządu i Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej oraz Szwadronu Reprezentacyjnego im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich wyruszyli, wzorem lat ubiegłych, do Szczawnicy na grób Honorowego Obywatela Grudziądza ppłk. Jana Ładosia, oficera 18. Pułku Ułanów Pomorskich, bohatera szarży pod Krojantami.



Delegacja w barwach 18. Pułku Ułanów Pomorskich i Janusz Ładoś,
syn ppłk. Jana Ładosia i wnuk gen. Kazimierza  Ładosia



Przy grobie ppłk Jana Ładosia







  Szlak Pamięci w tym roku został rozszerzony o jeszcze dwa cmentarze, na których spoczywają ważne osoby dla historii Polski i Grudziądza. W Nowym Targu pochowany jest generał 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari Kazimierz Ładoś - ojciec Honorowego Obywatela naszego miasta Jana Ładosia.




 Mauzoleum gen. dyw. Kazimierza Ładosia



  W Krakowie na Cmentarzu Rakowickim spoczywa płk Roman Marceli Bąk-Bąkowski, oficer 18.Pułku Ułanów Pomorskich i 8. Pułku Strzelców Konnych,  długoletni przyjaciel grudziądzan i Fundacji, w przeszłości podkomendny ppłk. Jana Ładosia.



Przy grobie  płk Romana Bąk Bąkowskiego




Grób gen. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego

   Wyjazd był możliwy dzięki uprzejmości Prezydenta Grudziądza Pana Macieja Glamowskiego, którego reprezentowali członkowie Zarządu, Rady oraz przedstawiciele szwadronu w barwach 18. Pułku Ułanów Pomorskich.
  Do Szczawnicy z Jeleniej Góry dojechał także syna Jana Ładosia - Janusz. Po uroczystościach przy grobie w Szczawnicy z ceremoniałem przedwojennej kawalerii delegacja Pana Prezydenta Grudziądza udała się wraz z obecną na cmentarzu młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza do tej gościnnej placówki edukacyjnej. Obecny był także dyrektor szkoły Pan Paweł Sypek.



Delegacja przed Szkołą

Po krótkim spotkaniu samochód z Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku, za który serdecznie dziękujemy, przywiózł bezpiecznie w późnych godzinach wieczornych delegację do Grudziądza.


Przewodniczący Rady Fundacji
na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej
w Grudziądzu

Rafał Piotr Chylewski

fot. Dariusz Ulatowski

Autor: Karola Skowrońska