ppłk Mirosław MAREK nowym dowódcą 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Z. Podhorskiego


29 marca 2019 r. w Grudziądzkim batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego odbyła się uroczystość objęcia przez ppłk. Mirosława MARKA dowodzenia batalionem. Ppłk. Mariusz SZABLEWSKI, dotychczasowy dowódca przeszedł do służby w 3.Flotylli Okrętów.
   Uroczyste przekazanie dowodzenia odbyło się na placu apelowym, w obecności Toruńskiej  Orkiestry Woskowej, Kompanii Honorowej  i całego stanu osobowego batalionu. Obecni byli m.in.: kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 3. Flotylli Okrętów, płk dr Mariusz Gułaj, dowódca 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, płk Mariusz Kaliszuk, dowódca Garnizonu Grudziądz. Na uroczystości przybyli także przedstawiciele władz  samorządowych miasta, powiatu i okolicznych miejscowości, komendanci wszystkich służb mundurowych Grudziądza, a także przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych. Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej reprezentowała Karola Skowrońska.

 

Goście uroczystości       Ślubowanie na sztandar batalionu. Z lewej (kmdr por.) ppłk Mirosław Marek,
z prawej ppłk Mariusz Szablewski
Uroczyste podpisanie aktu przekazania dowodzenia


  Płk dr Mariusz Gułaj przedstawił nowego dowódcę, który poprzednio służył w 3. Flotylli Okrętów. Jest znakomicie przygotowanym oficerem do objęcia tej nowej funkcji.
  Żegnając się z batalionem i Grudziądzem ppłk Mariusz Szablewski przekazał serdeczne podziękowania oficerom, żołnierzom i pracownikom cywilnym wojska, a także władzom samorządowym miasta i wielu osobom, instytucjom i organizacjom, z którymi współpracował. 
   Ppłk Mirosław Marek zapewnił zebranych, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać nowym wyzwaniom, a także kontynuować będzie chlubne tradycje kawaleryjskie batalionu. 

  


Defilada pododdziałów batalionu
W sali tradycji batalionu. Od lewej kmdr por.Mariusz Szablwski,
kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec i (kmdr por.)ppłk Mirosław Marek
W sali tradycji batalionu życzenia nowemu dowódcy składa kmdr por. Mariusz Szablewski 

Fot.mł. chor. Edward Stronkowski

Autor: Karola Skowrońska