"NOWY DZIEWIĄTAK"Odznaka 9. Pułku Ułanów Małopolskich


W najnowszym  "Nowym Dziewiątaku" znajdziemy wiele bardzo interesujących artykułów, materiałów źródłowych, są  także unikatowe fotografie.
  • Biogram Jana Marii Romańskiego (1894 - 1938), jednego z organizatorów 9. Pułku Ułanów Małopolskich (z fotografiami);
  • Ilustrowany biogram ułana Edwarda Passowicza, uczestnika Bitwy pod Komarowem (1892 - 1972);
  • Biogram por. Piotra Rembosza (1916 - 1945), oficera 9. Pułku Ułanów Małopolskich, absolwenta Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu w 1939 roku;
  • Fotografie przedstawiające starą Trembowlę;
  • Relacja z uroczystości odsłonięcia pomnika na rynku w Dębicy dnia 20 stycznia 2019 r., która była zwieńczeniem obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości i Stulecia bitwy 9. Pułku Ułanów Małopolskich pod Siennikami (20 stycznia 1920 r.). W uroczystościach uczestniczyło wielu mieszkańców Dębicy,  a także liczne konne poczty sztandarowe, w tym: poczet 9. i 20. Pułku Ułanów oraz poczet 5. Pułku Strzelców Konnych;
  • Wykaz dzieci trembowelskich, które uratowane zostały z zesłania  na Syberię  i znalazły się w Indiach;
W  e-biuletynie zaprezentowane zostały także nowe publikacje dot. 9. Pułku Ułanów Małopolskich. Jest także informacja o zakończeniu remontu budynku "Sokoła", gdzie aktualnie mieści się Szkoła Sportowa. 

e-Biuletyn "Nowy Dziewiątak" rozprowadzany jest elektronicznie przez redaktora Andrzeja Przybyszewskiego - e- mail: anprzyb@gmail.com 

Autor: Karola Skowrońska