ŚWIĘTO 10. PUŁKU UŁANÓW LITEWSKICH


Odznaka 10. Pułku Ułanów Litewskich


PROGRAM

PATRONAT WOJEWODY PODLASKIEGO  BOHDANA PASZKOWSKIEGO
I MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ARTURA KOSICKIEGO

11 maja (sobota)

godz. 11.15 -  zbiórka Pocztów Sztandarowych przy kościele pw. św. Stanisława BM. (ul. Wiadukt)

godz. 11.30 -  Msza św. w Kościele pw. św. Stanisława BM w intencji poległych, zmarłych oficerów , podoficerów i ułanów  oraz ich rodzin

godz.  12.30 -  przemarsz pod Tablicę Pamiątkową przy Rondzie 10. Pułku Ułanów Litewskich, Anioł Pański za poległych i zmarłych ułanów, składanie kwiatów.

godz. 12.50  - przemarsz na plac apelowy w koszarach 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego:
                         - meldunek i przegląd Ochotniczych Pododdziałów Kawaleriii
                         - podniesienie Flagi Państwowej.
                         - Hymn Państwowy
                         - Marsz Pułkowy
                         - powitanie gości i wystąpienia okolicznościowe
                         - wręczenie medali i odznaczeń
                         - Apel Poległych, salwa honorowa
                         - defilada
                         - spotkanie towarzyskie pokoleń w wojskowej stołówce
                                          
12 maja (niedziela)

godz. 8.00 - Liturgia święta w Cerkwi pw. Marii Magdaleny przy ul. Kalinowskiego  w intencji poległych i zmarłych oficerów, podoficerów, ułanów  oraz  rodzin 10. Pułku Ułanów Litewskich.

Święto zorganizowane zostało  przez Koło Żołnierzy 10. Pułku Ułanów Litewskich i Ich Rodzin   przy wsparciu i pomocy organizacyjnej Dowódcy Garnizonu Warszawa,18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego i 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku.


Program z  zaproszenia na Święto 10. Pułku Ułanów Litewskich
Autor: Karola Skowrońska