ŚWIĘTO 8. GRUDZIĄDZKIEGO BATALIONU WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ IM. GEN. BRYG. ZYGMUNTA PODHORSKIEGOOdznaka 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej
im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego


   24 maja odbyły się uroczyste obchody Święta 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego. Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w Grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej, którą odprawił ks. mjr Tomasz Krawczyk. Równocześnie w koszarach odbywały się zawody sprawnościowe - "Turniej Janosika", w którym uczestniczyły drużyny wojskowe i reprezentanci innych służb mundurowych z Grudziądza, Przasnysza i Bydgoszczy.

   Główne uroczystości miały miejsce na placu apelowym, z udziałem orkiestry Marynarki Wojskowej, kompani honorowej i konnego pocztu proporcowego w barwach Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Ppłk Mirosław Marek, dowódca Batalionu serdecznie przywitał przybyłych gości, a wśród nich ppłk. Sławomira Durskiego, pełniącego obowiązki dowódcy 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, kombatantów, byłych dowódców Batalionu, przedstawicieli służb mundurowych miasta i regionu, firm, stowarzyszeń i fundacji oraz dzieci i młodzież. Życzenia przekazał ppłk. Sławomir Durski, list gratulacyjny od rodziny Patrona z Londynu odczytała Karola Skowrońska.
   Po wystąpieniach oficjalnych wręczono nagrody zwycięzcom "Turnieju Janosika". I nagrodę zdobyła drużyna 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta  Podhorskiego,  II nagrodę drużyna Komendy Policji w Grudziądzu, a III drużyna Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Wręczono także awans na wyższy stopień wojskowy, odznaki honorowe Batalionu oraz inne nagrody i wyróżnienia.


                               


Uroczystości zakończono defiladą pododdziałów, koncertem orkiestry Marynarki Wojennej i pokazem dynamicznym nowoczesnego sprzętu wojskowego. Uczestnicy uroczystości, jak zwykle z zainteresowaniem obejrzeli defiladę,  a także unikatowy sprzęt i wysłuchali koncertu wspaniałej orkiestry Marynarki Wojennej w Gdyni.Fot. mł. chor. . Edward Stronkowski

Autor: Karola Skowrońska