UROCZYSTOŚCI W BYDGOSZCZY

100- lecie utworzenia 16/2 Pułku Ułanów Wielkopolskich 

Dnia 29 maja 1919 roku, Naczelny Dowódca wojsk wielkopolskich, generał Józef Dowbór-Muśnicki, rozkazem dziennym Nr 145 Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim, nakazuje przystąpić do formowania 2-go pułku ułanów wielkopolskich (późniejszego 16-go).

100. rocznicę tego wydarzenia  uczcili potomkowie ułanów i miłośnicy jego barw, skupieni w Kole Przyjaciół 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera. W dniu 29 maja br. od godz. 1200,  na bydgoskim Błoniu, odbyły się uroczystości upamiętniające z udziałem rodzin ułanów Pułku, delegacji władz samorządowych Województwa i Miasta, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbronych i Komendy Garnizonu, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, JFTC NATO, 7 Brygady Obrony Wybrzeża, Kompanii Reprezentacyjnej Inspektoratu Wsparcia SZ, wystawionej przez bdow IWsp SZ, społeczności szkół z Bukowca, Bydgoszczy, Grupy noszących imię Pułku i Szkoły Podstawowej im. Jana Slaskiego (oficera 16/ pu) z Trzebcza Szlacheckiego oraz stowarzyszeń kultywujących pamięć historyczną o kawalerii i Powstaniu Wielkopolskim. Na terenie byłych koszar ułańskich przy ul. Szubińskiej odsłonięta została tablica upamiętniająca stacjonowanie tam Pułku  w latach 1920-1939. 
Przy odtworzonym staraniem Koła pomniku poległych ułanów, odbyła się msza polowa  w intencji żołnierzy 16 pułku. Koło Przyjaciół 16 PU Wlkp. odznaczone zostało Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis".
Został odczytany Apel Pamięci i oddana salwa honorowa. Pod pomnikiem delegacje złożyły kwiaty.  Następnie, zgromadzeni wysłuchali ułańskich pieśni w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Grupie, a także zobaczyć mogli  konny pokaz musztry i umiejętności władania szablą i lancą,  zaprezentowane przez współczesnych ułanów i strzelców konnych w barwach 16 pu i 8 psk. Żołnierskiej grochówki, posmakować można było w gościnnych progach Szkółki Leśnej Białe Błota.
Uroczystości objęli Patronatami Honorowymi  Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Rafał Bruski, Prezydent Bydgoszczy.

Obchody dofinansowano z budżetu Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.


(Tekst Mirosław Krzemiński)

Autor: Karola Skowrońska