"NOWY DZIEWIĄTAK"


Odznaka 9. Pułku Ułanów Mał0polskich


W Najnowszym e- biuletynie Rodziny Ułanów Małopolskich znajdują się obszerne biogramy:

1. Por. Jan PAPEĆ. 

Podoficer 1. i 2. Pułku Ułanów Legionowych, a  od 1918 rokU w 9. Pułku Ułanów Małopolskich, który poległ 8 marca 1919 roku  w walce z Ukraińcami. Odznaczony został Orderem Wojennym Virtuti Militari.

2. Rtm. Wojciecha NEKANDA - TREPKA.

Od 1922 roku służył w 9. Pułku Ułanów Małopolskich. Był dowódcą plutonu łączności i instruktorem w szkole ckm. W 1933 roku ukończył w grudziądzkim Centrum Wyszkolenia Kawalerii XIII Kurs Dowódców Szwadronów. W 1936 roku przeniesiony do rezerwy. Walczył w Legii Oficerskiej  Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. W armii brytyjskiej  walczył w Kenii. Po wojnie wrócił do Polski. Zmarł w 1973 roku.

Autor biuletynu opisuje także wizyty nauczyciele i młodzieży  z Trembowli w Radomyślu Wielkim oraz prezentuje najnowszą książkę Barbary SEIDEL  "Trembowla" cz.III. Zesłańcy niepokonani.

"Nowy Dziewiątak" jest bogato ilustrowany wieloma unikatowymi fotografiami z okresu międzywojennego.

E- biuletyn "Nowy Dziewiątak" jest rozprowadzany drogą elektroniczną .

Redaktor Andrzej Przybyszewski, adres redakcji: anprzyb@gmail.com
Autor: Karola Skowrońska