XXXI ZJAZD KAWALERZYSTÓW W GRUDZIĄDZUPROGRAM  XXXI ZJAZDU

 23 sierpnia (piątek)

 

Godz.17.00 - Składanie kwiatów przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy          Kawalerii  (ul. Chełmińska), na grobie gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckie i gen. Stanisława Pruszyńskiego (Cmentarz Garnizonowy) oraz przy pomniku  ks. prałata, rtm. Zdzisława Peszkowskiego (ul. Mickiewicza).


Godz.19.30- Prezentacja filmu "Wieniawa" w reżyserii Grzegorza Gajewskiego w Centrum Kultury Teatr (ul. Teatralna 1).

 24 sierpnia (sobota)

Godz. 9.00 - "2.Bieg Ułański o Złotą Ostrogę Centrum Wyszkolenia Kawalerii" (Marina).


Godz. 10.30 - Złożenie kwiatów przy grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego (ul. Cmentarna).


Godz. 11.00 - Pobyt uczestników Zjazdu w 8. Grudziądzkim batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego. Uroczysta zbiórka batalionu. 

Wręczenie patentów, po promocjach, absolwentom Centrum Wyszkolenia Kawalerii 

Ochotniczej, złożenie kwiatów przy obelisku Szkoły Podchorążych Kawalerii.                     Prezentacja  sprzętu wojskowego oraz   zwiedzanie Sali Tradycji i koszar im. Księcia    Józefa Poniatowskiego (ul. Hallera 62).


Godz. 16.00 - Błonia Nadwiślańskie: Pokazy kaskaderki konnej w wykonaniu grupy "Apolinarski  Group". Pokazy ułańskie, woltyżerka, dżygitówka.

               W przerwie pokazów wręczenie nagród zwycięzcom "Biegu Ułańskiego".


 25 sierpnia (niedziela)

Godz. 9.00 - Złożenie kwiatów przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego (os. Kawalerii  Polskiej).


Godz. 10.00 - Msza św. koncelebrowana w grudziądzkiej  Bazylice Kolegiackiej.


Godz. 11.30 - Złożenie kwiatów przy pomnikach: Żołnierza Polskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.


Godz. 12.00 - Pobyt w Muzeum  im. ks. dr. Władysława  Łęgi. Wręczenie Odznak Honorowych Fundacji, zwiedzanie wystawy "Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939" (ul. Wodna 3/5).


Autor: Karola Skowrońska