XXXI ZJAZD KAWALERZYSTÓW W GRUDZIĄDZU


Pierwszego dnia, 23 sierpnia przy tablicy pamiątkowej Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii złożono wieńce i kwiaty. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16. im. płk. Zbigniewa Makowieckiego przedstawili krótką inscenizację, nie zabrakło także ułana i dziewczyny...

Przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, ul. Chełmińska
Wieniec w imieniu mieszkańców składa Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza


Następnie udaliśmy się na szlak pamięci: na Cmentarz Garnizonowy, gdzie płk. Mariusz Kaliszuk, dowódca grudziądzkiego Garnizonu przywitał uczestników Zjazdu. Złożono kwiaty na grobie gen. dyw. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, pierwszego  komendanta CWK,  gen. Stanisława Pruszyńskiego, który wkraczał do Grudziądza 23 stycznia 1920 r. na czele wojsk polskich, a także  przy zbiorowej mogile żołnierzy zmarłych w grudziądzkich lazaretach po 1920 roku.  W uroczystościach uczestniczyła praprawnuczka gen. Stefana Kasprzyckiego z mężem.Uroczystości na Cmentarzu Garnizonowym
Dowódcy grudziądzkich jednostek wojskowych

Julita Prabucka, córka oficera 3. Pułku Ułanów Śląskich
Maria Kaczorowska, Zarząd Fundacji, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich i Mirosław Zając Zarząd Fundacji,
Klub Kawaleryjski 18. Pułku ułanów Pomorskich

Obok Pomnika Katyńskiego, w asyście harcerzy złożono kwiaty przy pomniku ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego, Kapelana Rodzin Katyńskich i Honorowego Obywatela Grudziądza


Wieczorem, w grudziądzkim Teatrze obejrzano film "Wieniawa" w reżyserii Grzegorza Gajewskiego.


Drugiego dnia, 24 sierpnia z Mariny wystartowano "2. Bieg Ułański o Złotą Ostrogi CWK".

W "Biegu" uczestniczyło 200 osób. Nagrody zwycięzcom wręczono podczas pokazów konnych na Błoniach Nadwiślańskich.


Wzruszająca uroczystość miała miejsce na Cmentarzu Parafialnym przy grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego, Patrona Szkoły Podstawowej nr 16. W obecności gen. dyw. Jarosława Gromadzińskiego, Dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej, płk. Mariusza Kaliszuka, Dowódcy Garnizonu, Andrzeja Cherka, sekretarza Miasta  i licznie zebranych osób - uczniowie Szkoły  przybliżyli  postać bohaterskiego kawalerzysty, złożono kwiaty.
Agnieszka Kwiatkowska, wicedyrektor Szkoły wita uczestników uroczystości

Gen. dyw. Jarosław  Gromadziński przy grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego
Uczniowie Szkoły z kwiatami


8. Grudziądzki batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego przyjął  uczestników i gości XXXI Zjazdu w historycznych koszarach im. Księcia Józefa Poniatowskiego na uroczystej zbiórce z udziałem Kompanii Honorowej, pocztów sztandarowych i proporcowych. Dowódca batalionu komandor Mirosław Marek w obecności gen. dyw. Jarosława Gromadzińskiego, Dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej, płk. Mariusza Kaliszuka, Dowódcy Garnizonu Grudziądz,  byłych Dowódców batalionu - serdecznie wszystkich przywitał, a szczególnie rodziny i bliskich przedwojennych kawalerzystów, nawiązując do chlubnych tradycji Centrum Wyszkolenia Kawalerii, które od 1989 roku batalion kultywuje. Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiła uroczysta promocja absolwentów Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej. Tego uroczystego aktu dokonał gen. dyw. Jarosław Gromadziński. Podporucznikami kawalerii ochotniczej zostali podchorążowie kawalerii ochotniczej: Arkadiusz Łankowski, Paweł Foremny, Krzysztof M, Dąbrówka, Jakub Stelmach. Awans na por. kawalerii ochotniczej otrzymał ppor. kaw. och. Jacek Iżykowski. Rtm. kaw. och. Piotr Szakacz, Komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej zapoznał uczestników z programem szkolenia  w CWKO, Były gratulacje, życzenia i wręczano upominki. Po tej uroczystej promocji delegacje złożyły wieńce przy obelisku upamiętniającym absolwentów Szkoły Podchorążych Kawalerii. Zwiedzano sale tradycji i historyczne koszary.

Wprowadzenie pocztów sztandarowych i proporcowych, Kompanii Honorowej batalionu
i orkiestry wojskowej z Torunia

Uroczystości w koszarach Księcia Józefa Poniatowskiego

Dowódca 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej 
komandor Mirosław Marek wita przybyłych gości

Gen. dyw. Jarosław Gromadziński uroczyście promuje absolwentów
Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej

Już podporucznicy kawalerii ochotniczej

Promowanym podchorążym kaw. och. upominki wręcza Karola Skowrońska, przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej i rtm. kaw.och. Sławomir Ziętarski, prezes Klubu Kawaleryjskiego 18. Pułku Ułanów Pomorskich, członek Rady Fundacji.
Przy obelisku Szkoły Podchorążych Kawalerii wieniec
składa Anna z Podhorskich Bobińska - Suzuki, wnuczka Patrona batalionu,
gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego
.

Grudziądzkie Błonia Nadwiślańskie
Tutaj, tradycyjnie odbyły się pokazy konne. W tym roku obejrzeliśmy wyjątkowy pokaz w wykonaniu kaskaderów na koniach  z grupy "Apolinarski Group" . W pierwszej części wystąpili jeźdźcy w historycznych strojach. Prezentowali umiejętności jeździeckie i różnorodne walki konno.


 


Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza  powitał wszystkich zgromadzonych,  nawiązując do  tradycji defilad i pokazów jeździeckich, które odbywały się na pięknych Błoniach Nadwiślańskich
w okresie międzywojennym


W czasie przerwy między pokazami wręczono nagrody zwycięzcom "2. Biegu Ułańskiego o Złotą Ostrogę CWK".Nagrody zwycięzcom wręczali: gen. dyw. Jarosław Gromadziński, Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza  i Mirosław Zając z Zarządu Fundacji

Wśród pań pierwsze miejsce zajęła Mirosława Szweda z Torunia,  drugie miejsce Marzena Raniszewska z Grudziądza, a trzecie Julita Żukotyńska z Grupy
Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Dawid Janus ze Świecia, drugie Maciej Krasnodębski
z Grudziądza i trzecie Mateusz Ronowski z Grudziądza


W drugiej części zaprezentowano niezwykłe umiejętności jeździeckie: woltyżerkę i dżygitówkę. Niewyobrażalne ewolucje na koniach,  w pełnym galopie, zachwyciły wszystkich oglądających. Przy pięknej pogodzie, nad Wisłą i u stóp historycznych spichlerzy widok był niezapomniany..

 
                                                  
Trzeciego dnia,  w niedzielę 25 sierpnia uczestnicy Zjazdu i liczne delegacje składali wieńce i kwiaty przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego,ostatniego Komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Asystę honorową wystawił Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego i 8. Grudziądzki batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego.

W imieniu rodzin kawalerzystów kwiaty składa Danuta Łopatówna

W grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej odprawiono Mszę św.koncelebrowaną.w asyście pocztów sztandarowych i proporcowych. Przybyłych na tę uroczystą Mszę św. serdecznie przywitał ks. kanonik Dariusz Kunicki, proboszcz parafii św. Mikołaja. Przewodniczył jej ks.infułat Tadeusz Nowicki, Honorowy Obywatel Grudziądza, a homilię wygłosił ks. mjr Tomasz Krawczyk, kapelan grudziądzkiego Garnizonu. W koncelebrze był także ks. mjr Artur Majorek, były kapelan Garnizonu. Wzruszającym momentem była prośba Pani dr mjr Hanny Zawistowskiej - Nowińskiej, córki dowódcy 19. Pułku Ułanów Wołyńskich, bohaterskiej uczestniczki Powstania Warszawskiego, która prosiła w imieniu rodzin przedwojennych kawalerzystów o modlitwę za zabitych, pomordowanych i zmarłych dziadów i ojców.  

Po Mszy św. składano kwiaty na Rynku pod pomnikiem Żołnierza Polskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Niepodległości.


 


W imieniu rodzin kawalerzystów kwiaty składają: Agnieszka Nowińska, Stefan Sarna
  i Robert Wójcik
Przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w imieniu rodzin  kwiaty składają:
Maria Chojnacka, Julita Prabucka i Andrzej Kukawski

Muzeum im. ks. dra Władysława Łęgi
W salach grudziądzkiego Muzeum uczestnicy i goście Zjazdu zostali serdecznie przywitani przez Wiolettę Pacuszkę, dyrektora tej niezwykłej instytucji kultury, w której znajdują się największe zbiory kawaleryjskie w kraju.
   Podczas uroczystości Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza bardzo serdecznie dziękował Zarządowi Fundacji za wieloletnie działania, których celem jest kultywowanie pięknych tradycji Polskiej Kawalerii, a w szczególności Centrum Wyszkolenia Kawalerii, za gromadzenie zbiorów i upamiętnianie miejsc związanych z tymi tradycjami. Podkreślił, że działania tegoroczne wpisują się w Grudziądzki Rok Błękitnej Pamięci,który upamiętnić ma 100. rocznicę powrotu Grudziądza do Polski. 
   Następnie wręczono Honorowe Odznaki Fundacji i na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej Protokół Kapituły odczytała Anna Wajler sekretarz Rady Fundacji i Kapituły. W 2019 roku Odznaki otrzymali: Urszula ZALEWSKA, księgowa Fundacji  (Grudziądz), płk Mariusz KALISZUK, Komendant Centrum Szkolenia Logistyki (Grudziądz), ppłk Jacek STRYCHARCZYK, Dowódca Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia w Centrum Szkolenia Logistyki (Grudziądz), mł. insp. Tomasz SZCZYGIEŁ, Pierwszy Zastępca Komendanta Policji (Grudziądz), kpt. Paweł SZYMBORSKI, Dowódca Kompanii w 8. Grudziądzkim Batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, Piotr JEZIERSKI, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, nauczyciel, radny Rady Miejskiej (Grudziądz), Dawid SCHOENWALD, Kierownik Działu Historii Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi (Grudziądz), Jerzy BERTRANDT, członek Klubu Kawaleryjskiego 18. Pułku Ułanów Pomorskich (Pruszcz Gdański), Hubert LEMAŃCZYK, szef Stowarzyszenia 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich (Drzycim) oraz ks. mjr Artur MAJOREK.
   Odznaki wręczali członkowie Kapituły; Maria Kaczorowska, Aleksandra Szymczyk i Mirosław Zając.
   Miłym akcentem był mini recital fortepianowy wykonany przez Jakuba Gromadzińskiego, ucznia 4 klasy Szkoły Muzycznej  I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu.
   Po koncercie wszyscy przeszli do Pałacu Opatek aby zwiedzić najnowszą wystawę multimedialną "Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920 - 1939".
       Rodzinna fitografia

XXXI Zjazd Kawalerzystów zakończyło posiedzenie Rady Fundacji. W przyszłym roku spotkamy się na kolejnym Zjeździe w dniach 11, 12 i 13 września 2020 r. w 100. rocznicę powstania w Grudziądzu Centrum Wyszkolenia Kawalerii.


XXXI  Zjazd Kawalerzystów  dofinansowano z dotacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Sponsorzy: OPEC Grudziądz Sp. z o.o., Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu, Vadain Sp. z o.o. w Grudziądzu, Renault Adamowscy Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim,  Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.,


Współpraca: Garnizon Warszawa, Centrum Szkolenia Logistyki, 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, 13. Wojskowy Oddział Gospodarczy, Szwadron Kawalerii WP, Klub Kawaleryjski 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Gdańsku, Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej w Warszawie, Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi, Centrum Kultury Teatr, Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, Akademia Biegania Grudziądz, Związek Harcerstwa Polskiego, Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, Ośrodek Jazdy Konnej "Rywal" im. Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.

 


Fot: Piotr Bilski, Gerard Szukay i Edward Stronkowski

Autor: Karola Skowrońska