NOWY "KOMUNIKAT FUNDACJI", NR 59/2019 R.


      
                                                         
                 KOMUNIKAT                                            
FUNDACJI NA RZECZ TRADYCJI JAZDY POLSKIEJ
ROK XXIX, GRUDZIĄDZ, GRUDZIEŃ 2019 R. NR 59

====================================================

W kolejnym. już 59 Komunikacie Fundacji, wydawanego  nieprzerwanie od 1991 roku publikujemy
szczegółową, ilustrowaną licznymi fotografiami, relację z XXXI Zjazdu Kawalerzystów, który odbył się w Grudziądzu w dniach 23 - 25 sierpnia. Podajemy także listę naszych ofiarnych darczyńców,  a także informujemy o wydarzeniach kawaleryjskich, które miały miejsce w Grudziądzu i kraju od czerwca do 30 listopada. Piszemy o zmarłych w tym czasie członkach naszej kawaleryjskiej Rodziny.

Autor: Karola Skowrońska