NOWY KOMUNIKAT FUNDACJI NR 60./2020

Szanowni Państwo! Od początku marca 2020 roku żyjemy w czasie pandemii COVID 19, która zmieniła życie na całym świecie, sieje śmierć i strach. Zmieniły się diametralnie priorytety. Zdrowie i życie jest najważniejsze. Także ambitne plany Fundacji nie mogły być zrealizowane, mimo iż właśnie w 2020 roku przypada 100. rocznica utworzenia w Grudziądzu Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Także w całym kraju nie odbyło się wiele ważnych przedsięwzięć związanych w kultywowaniem tradycji Polskiej Kawalerii. Szczęśliwie udało się jedynie zorganizować uroczyste obchody 100. Rocznicę Bitwy Pod Komarowem w dniach 28-30 sierpnia. Zarząd Fundacji zmuszony został do odwołania XXXII Zjazdu Kawalerzystów, po raz pierwszy od 1989 r. i przejście do pracy zdalnej. W niniejszym KOMUNIKACIE (jedynym w tym roku) podajemy ważnie informacje, listę naszych wiernych darczyńców, sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu w 2019 r. Publikujemy wiele relacji bogato ilustrowanych, a także niezwykłe osobiste wspomnienia 18-letniego ułana z bitwy komarowskiej, opublikowanego na 50-lecie tej bitwy. Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA PRZESYŁAMY PAŃSTWU I WASZYM NAJBLIŻSZY ZDROWIA I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI. DOBREGO 2021 ROKU! W IMIENIU ZARZĄDU FUNDACJI KAROLA SKOWROŃSKA
Autor: Karola Skowrońska