XXXII ZJAZD KAWALERZYSTÓW W GRUDZIĄDZUXXXII ZJAZD KAWALERZYSTÓW
GRUDZIĄDZ, 20 - 22 SIERPNIA 2021 R.


PROGRAM ZJAZDU
 
20 sierpnia (piątek)

 

Godz. 17.00 - Składanie kwiatów przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii  (ul. Chełmińska),  na grobie gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego (Cmentarz        Garnizonowy), przy pomniku ks. prałata, rtm. Zdzisława Peszkowskiego,                     (ul. Mickiewicza).

 21 sierpnia (sobota)

Godz.   9.00  - 3.Bieg Ułański o Złotą Ostrogę Centrum Wyszkolenia Kawalerii(Marina).

Godz. 10.15 - Składanie kwiatów na grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego (ul. Cmentarna).

Godz. 11.00 - Pobyt uczestników Zjazdu w 8. Grudziądzkim batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego. Uroczysta zbiórka batalionu. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100. rocznicę utworzenia Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Złożenie  kwiatów przy obelisku Szkoły Podchorążych Kawalerii.                      Prezentacja sprzętu wojskowego oraz  zwiedzanie Sali Tradycji i koszar im. Księcia  Józefa Poniatowskiego (ul Hallera 62).

Godz. 16.00  - Błonia Nadwiślańskie: Pokazy  Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.

W przerwie pokazów wręczenie nagród zwycięzcom 3. Biegu Ułańskiego.

22 sierpnia (niedziela)

Godz. 9.00 - Złożenie kwiatów przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego (os. Kawalerii Polskiej).

Godz. 10.00 - Msza św. koncelebrowana w grudziądzkiej  Bazylice Kolegiackiej.

Godz.11.30 - Złożenie kwiatów przy pomnikach: Żołnierza Polskiego i Marszałka Józefa    Piłsudskiego.

Godz. 12.00 - Pobyt w Muzeum  im. ks. dr. Władysława  Łęgi. Wręczenie Odznak Honorowych Fundacji,  zwiedzanie wystawy?Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu  1920 - 1939).  Koncert grudziądzkiego zespołu Kontrapunkt(ul.Wodna3/5)

Godz. 15.30 - Posiedzenie Rady Fundacji w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursa(ul. Hallera 37).

 Zakończenie Zjazdu.


WSZELKIE INFORMACJE O XXXII ZJEŹDZIE: e-mail: cogito@pro.onet.pl   tel.: 601 712 416

Autor: Karola Skowrońska