RTM. PIOTR BOGORODŹ JEST NAJSTARSZYM UŁANEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Odznaka 13. Pułku Ułanów Wileńskich


Pan Piotr Bogorodź  urodził się 2 czerwca 1915 roku  na kresach  w miejscowości Zarzecze. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Miał siedmioro rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał rodzicom.

W 1937 roku wstąpił do 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Podczas II wojny Światowej walczył w szeregach Armii "Łódź". Po kapitulacji w konspiracji pod pseudonimem "Szczygieł" brał udział w walkach 23. Bratysławskiej Brygadzie  Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Po  rozbrojeniu oddziału odmówił wstąpieniu do armii Berlinga. Został wywieziony do obozu w Kałudze, a potem na ciężkie roboty na Syberię. W 1945 roku, wraz z kilkoma kolegami uciekł z obozu i po długiej tułaczce wrócił w rodzinne strony. Wysłano za nim "list gończy". Uratowała Go zmianie nazwiska na "Szczygielski". Dzięki dokumentom repatriacyjnym  w 1946 roku przedostał się Polski.  Zamieszkał na Warmii w Osieku pod Pasłękiem. Pracował w Starostwie Powiatowym.  W 1951 roku ożenił się z Wandą Maciejewską.  Małżonkowie mają  czwórkę dzieci, siedmioro wnucząt i dziesięcioro prawnucząt.                        .

W 1954 roku Pan Piotr ukończył Technikum Weterynaryjne w Bydgoszczy. Pracował w Państwowym Zakładzie Leczniczym  dla Zwierząt w Jonkowie na Warmii, a następnie został przeniesiony do Jezioran. Tam pracował do emerytury w 1981 roku.

Działał w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Z pocztem sztandarowym Związku wielokrotnie brał udział w uroczystościach kościelnych i patriotycznych. W 2014 roku został awansowany do stopnia  kapitana (rotmistrza) w stanie spoczynku.

W Jezioranach  przez wiele lat miał własną pasiekę. Lubi czytać, podróżować, m.in. odwiedził rodzinę na Białorusi i Łotwie. Od 2020 roku mieszka z córką i zięciem w Toruniu. W tym roku będzie z małżonką Wandą obchodził 70. rocznicę ślubu.

Dostojnego jubilata, świętującego 106. rocznicę urodzin odwiedził w Toruniu Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Piotr Bogorodź otrzymał medal Unitas Durat Palatinatis Cuiaviano-Pomeraniensis. Radość rotmistrzowi sprawił także podarowany ... miód z marszałkowskiej pasieki.

Dostojny Jubilat z gośćmi urodzinowymi.Toruń, 2 czerwca 2021 r.  


Tekst na podstawie artykułu Szymona Spandowskiego ("Nowości Dziennik Toruński", Toruń, 2 czerwca 2021 r.)

 Fot. Mikołaj Kuras - Urząd Marszałkowski


Autor: Karola Skowrońska