UROCZYSTOŚCI W AUGUSTOWIE 25 LIPCA 2021 R.
Odznaka 1. Pułku Ułanów Krechowieckich


W niedzielę 25 lipca w Augustowie wspominano ułańskie tradycje miasta niezwykle bohaterskich żołnierzy 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, którzy okryli się sławą i chwałą  walcząc o wolną i niepodległą Ojczyznę.

1. Pułk Ułanów był jednym z najwybitniejszych pułków Polskiej Kawalerii w okresie międzywojennym. Swój przydomek zawdzięcza zwycięskiej bitwie pod Krechowcami 24 lipca 1917 roku. Wówczas, pod dowództwem pułkownika Bolesława Mościckiego, pułk odniósł swoje pierwsze zwycięstwo. W latach 1921-1939 Krechowiacy stacjonowali w Augustowie, zajmując byłe carskie koszary. Przyczyniło się to do rozsławienia miasta w czasach międzywojennych i wszechstronnemu jego rozwojowi.

Ten bohaterski Pułk walczył w 1939 roku od Augustowa  do  ostatniej bitwy pod Kockiem, a potem w kampanii włoskiej, walczył w składzie 2. Brygady Pancernej.

24 lipca, na pamiątkę bitwy pod Krechowcami, w Polsce obchodzone jest święto 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. W tym roku mija 100 lat, odkąd Krechowiacy przybyli do Augustowa i zostali odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

W tegorocznej uroczystości wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego z okazji rocznicy.Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 1. Pułk Ułanów Krechowieckich


Główne uroczystości organizowane przez starostwo augustowskie rozpoczęto od odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy bohaterskiego Pułku.


                                      


        Msza św. koncelebrowana w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej


Następnie uczestnicy zgromadzili się w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie odprawiono uroczystą Mszę świętą w intencji ułanów 1. Pułku  i żołnierzy Augustowskiego Obwodu Armii Krajowej, z  udziałem Kompanii Honorowej i licznych pocztów sztandarowych wojskowych i szkolnych, w tym pocztu ze sztandarem 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego w latach 1928 - 1935  komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii  w Grudziądzu.

 Kulminacyjnym punktem obchodów był uroczysty Apel Pamięci wraz z salwą honorową na placu przy kościele.  Maria Suchcitz i Zofia Szlenkier otrzymują  medal pamiątkowy


                    

  Medal pamiątkowy ppłk. Mirosławowi   Markowi  wręcza Jarosław Szlaszyński starosta augustowski


Wręczono odznaczenia państwowe, medale pamiątkowe, odznaki i inne wyróżnienia osobom i jednostkom wojskowym wybitnie zasłużonym w dziele kultywowania tradycji kawaleryjskich, szczególnie 1. Pułku Ułanów Krechowieckich.

Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył Medale Pro Patria, a  Wojewoda Podlaski Medale Opiekun Miejsc Pamięci i Złote Medale za Długoletnią Służbę.Kwiaty przy pomnikach


Złożono wieńce i  kwiaty  przy pomniku upamiętniającym 1. Pułk Ułanów Krechowieckich i przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej. Obchodom towarzyszyła prezentacja sprzętu i wyposażenia wojskowego, a także wystawa eksponatów z Muzeum Wojska Polskiego. Podczas uroczystości otwarto poświęconą żołnierzom pułku Izbę Pamięci w wieży kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.                        ppłk Mirosław Marek, Maria Suchcitz i Karola Skowrońska


Gośćmi honorowymi uroczystości były: Maria Suchcitz, prawnuczka gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, organizatora Pułku i dowódcy w latach 1920 - 1927 oraz Zofia Szlenkier, prawnuczka por. Bolesława Podhorskiego, oficera 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari.   

W Święcie 1. Pułku Ułanów Krechowieckich uczestniczył ppłk Mirosław Marek, Dowódca 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego i Karola Skowrońska, Przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu.


Fotografie: Zofia Szlenkier i domena publiczna

Autor: Karola Skowrońska