77.ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. UROCZYSTOŚCI W GRUDZIĄDZU

1 sierpnia 2021 r. odbyły się w Grudziądzu uroczyste obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego. Przy pomniku Armii Krajowej i gen. Tadeusza Bora Komorowskiego w uroczystości  uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele jednostek wojskowych grudziądzkiego garnizonu, władz samorządowych,  licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta, harcerze, młodzież szkolna, a także przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji i fundacji. Przy pomniku,  w asyście Kompanii Honorowej 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego młodzież ze Szkoły Podstawowej  nr 16. im. płk. Zbigniewa Makowieckiego i  z III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II zaprezentowała krótkie inscenizacje z tamtych heroicznych dni.Kombatanci. Od lewej: mjr Stanisław Werzchucki i por. Lucjan Borysewicz


         


Róża Lewandowska, wiceprezydent Grudziądza         Dariusz Miller, Prezes Koła ŚZŻAK w Grudziądzu

      

Zarówno w wystąpieniu Róży Lewandowskiej, wiceprezydent Grudziądza, jak i Dariusza Millera Prezesa Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Grudziądzu wybrzmiały słowa podziękowania za heroiczną walkę o wolną i suwerenną Polskę, o wieczną chwałę i sławę niepokonanym.  Ks.mjr Tomasz Krawczyk, kapelan Garnizonu Grudziądz modlił się za poległych, pomordowanych i zmarłych warszawskich powstańcach, a także za bezbronnych cywilnych mieszkańców bohaterskiej Warszawy.Róża Lewandowska, wiceprezydent Grudziądza, Andrzej Cherek, Sekretarz Miasta i  Karola Skowrońska, Przewodnicząca Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy PolskiejUroczystości zakończył wzruszający Apel Pamięci, oddano salwę Honorową i złożono przy pomniku kwiaty i wiece. Zapalono znicze pamięci.


Fot. Edward Stronkowski i domena publiczna


Autor: Karola Skowrońska