XXXII ZJAZD KAWALERZYSTÓW W GRUDZIĄDZUSzwadron Kawalerii Wojska Polskiego na ulicach Grudziądza


W Zjeździe uczestniczyło prawie 150 osób z całego kraju i kilka osób z poza granic. Pandemia COVID -19 uniemożliwiła  przyjazd rodzin kawalerzystów z krajów Europy i obu Ameryk.

W Zjeździe uczestniczyli znamienici goście: dr Hanna Zawistowska-Nowińska, córka dowódcy 19. Pułku Ułanów Wołyńskich, mjr Armii Krajowej i Powstaniec Warszawski; Maria Suchcitz, prawnuczka gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, jednego z najwybitniejszych komendantów Centrum Wyszkolenia Kawalerii; Grażyna Kasprzycka -  Rosikoń, prawnuczka gen. dyw. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, pierwszego komendanta Oficerskiej Szkoły Jazdy; Jan Józef  Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński, Dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach; Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza; kombatanci, w tym reprezentujący Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ; Związku Piłsudczyków w Szczecina, rodziny kawalerzystów II Rzeczypospolitej Polskiej. Przybył  Jarosław Szlaszyński, Starosta Augustowski; płk Radzisław Smółkowski, szef Zespołu w Biurze do Spraw do Spraw Programu "Zostać Żołnierzem Rzeczypospolitej"; płk Krzysztof Stańczyk, Dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy;  płk Andrzej Dyk, Komendant Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, dowódca Garnizonu; ppłk Mariusz Lewczuk, Dowódca 12. Batalionu Ułanów Podolskich w Szczecinie; ppłk Tomasz Paprocki, szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy; ppłk Roman Kęsik, zastępca Dowódcy 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ppłk Mirosław Marek, Dowódca 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, ppłk Andrzej Sikora, Dowódca 83. Batalionu Lekkiej Piechoty  WOT, a także przedstawiciele wszystkich służb mundurowych Grudziądza i regionu. Do Grudziądza przybyli także reprezentanci  wielu kół pułkowych i stowarzyszeń kawaleryjskich z całego kraju. W trzydniowych uroczystościach licznie uczestniczyli mieszkańcy Stolicy Polskiej Kawalerii, jaką jest nasz Grudziądz.

Pierwszego dnia, 20 sierpnia

Uczestnicy Zjazdu i goście, tak jak każdego roku,  udali się na szlak pamięci. Przy tablicy pamiątkowej Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii złożono wieńce i kwiaty.  Posterunek honorowy wystawił 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej  i Komenda Miejska Policji.Przy tablicy upamiętniającej Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii


Następnie udano się na Cmentarz Garnizonowy i  złożono kwiaty na grobie gen. dyw. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, pierwszego Komendanta Oficerskiej Szkoły Kawalerii: na grobie gen. bryg. Stanisława Pruszyńskiego i przy mogile żołnierzy zmarłych z ran po wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Młodzież Szkoły Podstawowej nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w bardzo sugestywny sposób oddała hołd bohaterom. W tym szczególnym miejscu pamięci uczestniczyła prawnuczka pierwszego Komendanta Grażyna Kasprzycka- Rosikoń.
Na Cmentarzu Garnizonowym


Na szlaku naszej pamięci był także pomnik rtm. ks. Zdzisława Peszkowskiego, Honorowego Obywatela Grudziądza. Tutaj wartę honorową wystawili harcerze.  
Przy pomniku ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego


Wieczorem, w Bursie Szkolnej, w miejscu zakwaterowania gości Zjazdu, wysłuchaliśmy  koncertu pieśni ułańskich w wykonaniu Chóru Tibi Mariae. 

Drugiego dnia, 21 sierpnia w godzinach rannych rozpoczęto "3. Grudziądzki Bieg Ułański o Złotą Ostrogę Centrum Wyszkolenia Kawalerii".Biegacze na trasie biegu


Bieg organizujemy z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Wypoczynku. Wymagająca trasa biegu,  ponad 10. kilometrowa, nie sprawiła biegaczom zbyt dużo kłopotu. Uczestniczyło w nim ponad 100 uczestników i to nie tylko z Grudziądza. Wśród pań najszybszą była Monika Andrzejczak ze Szczecina, reprezentująca 12. Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich, a wśród panów Daniel Adamski także z tego samego Batalionu. Nagrody wręczono po pokazach kawaleryjskich.

Piękna uroczystość odbyła się na cmentarzu parafialnym przy grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego patrona Szkoły Podstawowej nr 16. Tutaj wartę honorową zaciągnęli żołnierze Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Wraz z gen. dyw. Jarosławem Gromadzińskim  liczne delegacje składały wieńce i kwiaty. Uczniowie Szkoły czytali wzruszające listy napisane przed laty do Pułkownika.Przy grobie płk. Zbigniewa Makowieckicgo, absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, oficera 1. Pułku Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego i Pułku 3. Strzelców Konnych, a także wieloletniego przewodniczącego Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej w Londynie


Wizyta w historycznych  koszarach im.  księcia Józefa Poniatowskiego była w tym roku wyjątkowa, bowiem obchodziliśmy 100. rocznicę utworzenia Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Nastrój był podniosły i wzruszający. W obecności licznie przybyłych znamienitych gości, rodzin kawalerzystów, Kompanii Honorowej i poddziałów 8. Grudziądzkiego  Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego odsłonięto tablicę upamiętniającą  Alma Mater Polskiej Kawalerii. Ppłk Mirosław Marek, dowódca Batalionu w swoim wystąpieniu dziękował wszystkim przybyłym na uroczystość, tak ważną dla Batalionu, który kultywuje tradycje Centrum Wyszkolenia Kawalerii nieprzerwanie od 1989 r., czyli od I Zjazdu Oficerów Kawalerii II Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejni mówcy - Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz gen. dyw. Jarosław Gromadziński podkreślali, że tradycje kawaleryjskie zostały przeniesione w młode pokolenie Polaków,  prawnuczka Patrona Batalionu Maria Suchcitz wyraziła w imieniu Rodziny Podhorskich słowa uznania za kultywowanie tych pięknych tradycji. Momentem szczególnym uroczystości było przekazanie Batalionowi bardzo cennych darów, w postaci oryginalnych odznaczeń i innych cennych pamiątek  po st. wachm. Antonim Jeziorskim. Ofiarodawcą był jego syn Zdzisław Jeziorski.  Podczas uroczystości minister Jan Józef Kasprzyk wręczył medale "Pro Patria" członkom Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.  Wyróżnienie to, w 30. rocznicę powstania Fundacji, otrzymali: Maria Kaczorowska, Rafał Chylewski, Marek Holak, Rafał Falkowski i Mirosław  Zając. Złożenie kwiatów przy obelisku upamiętniającym Szkołę Podchorążych Kawalerii i oraz zwiedzanie koszar  zakończyło pobyt uczestników Zjazdu w tej kolebce Polskiej Kawalerii.            


      


W historycznych koszarach księcia Józefa Poniatowskiego, siedzibie przedwojennego Centrum Wyszkolenia Kawalerii (1920 - 1939)


Po południu odbyły się na Błoniach Nadwiślańskich pokazy Szwadronu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego po dowództwem por. Tomasza Wyczawskiego, a także wręczono nagrody zwycięzcom "Biegu Ułańskiego". Oglądaliśmy niezwykły kunszt i wspaniałe umiejętności jeździeckie.


                   

 por. Tomasz Wyczawski, dowódca Szwadronu Kawalerii WPPokazy na grudziądzkich Błoniach Nadwiślańskich


Nagrody dla zwycięzców Biegu Ułańskiego wręczano przy wielkim aplauzie zgromadzonej na Błoniach publiczności.

Laureaci "3. Biegu Ułańskiego"


Wśród pań najszybsze były: III miejsce: Katarzyna Butowska ze Starogardu Gdańskiego, II miejsce Martyna Jakóbczyk a Grudziądza, I miejsce ze znakomitym czasem 42 minuty i 36 sekund zajęła Monika Andrzejczak reprezentująca 12. Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich ze Szczecina. Monika Andrzejczak jednocześnie wygrała 3. Bieg Ułański i została pierwszą kobietą w jego historii, która tego dokonała. Ustanowiła także rekord trasy. Wśród mężczyzn: III miejsce - Tomasz Kochański z Grudziądza, II miejsce - Grzegorz Pietryka z Grudziądza, I miejsce - Daniel Adamski 12. Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich ze Szczecina z czasem 42 minuty 48 sekund. Gratulujemy!

Trzeciego dnia,  22 sierpnia uczestnicy Zjazdu składali wieńce przy tablicy upamiętniającej gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, ostatniego komendanta CWK .


Przy pomniku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego


W grudziądzkiej   Bazylice Kolegiackiej  odprawiono Mszę św.  koncelebrowaną w asyście pocztów sztandarowych i proporcowych.  Ks. kanonik Dariusz Kunicki przewodniczył, a homilię  wygłosił  ks. mjr Tomasz Krawczyk, kapelan grudziądzkiego Garnizonu. Wzruszającym momentem była prośba  Pani Hanny Zawistowskiej-Nowińskiej, córki dowódcy 19. Pułku Ułanów Wołyńskich o modlitwę za poległych, zamordowanych i zmarłych dziadków i ojców.

W Grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej


Składanie kwiatów przy Pomniku Żołnierza Polskiego  na Rynku i Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego to wieloletnia tradycja.
Przy Pomniku Żołnierza PolskiegoPrzy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego


W grudziądzkim Muzeum im. ks. dr Wł. Łęgi wręczono Odznaki Honorowe Fundacji za szczególne działania na rzecz utrwalania tradycji Polskiej Kawalerii.
Życzenia  z okazji 30- lecia działalności  Fundacji złożył Maciej Glamowski, 

Prezydent GrudziądzaŻyczenia od Związku Piłsudczyków RP w SzczecinieOdznaki Honorowe FundacjiOdznaki Honorowe Fundacji wręcza Rafał Chylewski, Przewodniczący Rady   i Przewodniczący  KapitułyW salach grudziądzkiego Muzeum uczestnicy i goście Zjazdu zostali serdecznie przywitani przez Violettę Pacuszkę, dyrektora tej niezwykłej instytucji kultury, w której znajdują się największe zbiory kawaleryjskie w kraju. Podczas uroczystości Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza złożył serdeczne życzenia i gratulacje Radzie i Zarządowi Fundacji z okazji 30 - lecia działalności  w dziele  kultywowania pięknych tradycji Polskiej Kawalerii, a w szczególności Centrum Wyszkolenia Kawalerii, za gromadzenie zbiorów i upamiętnianie miejsc związanych z tymi tradycjami, a także za promocję Grudziądza, jako miasta, które było jest i na pewno będzie stolicą Polskiej Kawalerii.   Następnie wręczono Honorowe Odznaki Fundacji  na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Protokół Kapituły odczytała Anna Wajler, sekretarz Rady Fundacji i Kapituły. W 2021 roku Odznaki otrzymali: Maciej GLAMOWSKI, Prezydent Grudziądza; ppłk Mirosław  MAREK,  Dowódca  8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego; por. Karolina WYCHOWANIAK - WASILEWSKA, szef Sekcji  Wychowawczej w 8. Grudziądzkim Batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego; Joanna PĄTKOWSKA, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 16 im. płk Zbigniewa Makowieckiego; ppłk Roman KĘSIK, zastępca Komendanta 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego;  Maciej SKINDER, syn oficera 19. Pułku Ułanów Wołyńskich, wieloletni darczyńca Fundacji (Włocławek); Grzegorz GAJEWSKI, filmowiec, dokumentalista (Kraków); Paweł MANISZEWSKI, Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji; Leszek CZAPLEWSKI, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami; chor. Waldemar KARCZEWSKI z Centrum Szkolenia Logistyki; Miłosz MILLER, prawnik; Gerard SZUKAY, fotografik, dokumentalista; Piotr BILSKI, reporter.Zjazd uświetnił znakomity koncert zespołu "Kontrapunkt"


Obradująca ostatniego dnia Zjazdu Rada Fundacji uchwaliła zorganizowanie XXXIII Zjazdu Kawalerzystów w dniach 19, 20 i 21 sierpnia 2022 r.

XXXII  Zjazd Kawalerzystów  dofinansowano z dotacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Sponsorzy: OPEC Grudziądz Sp. z o.o., Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu, Renault Adamowscy Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim. 

Współpraca: Garnizon Warszawa, Centrum Szkolenia Logistyki, Grudziądz, 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, 13. Wojskowy Oddział Gospodarczy, Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. "Zo" w Bydgoszczy, 83. batalion lekkiej piechoty w Grudziądzu,  Klub Kawaleryjski 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Gdańsku, Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi, Centrum Kultury Teatr, Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku,  Związek Harcerstwa Polskiego, Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, Ośrodek Jazdy Konnej "Rywal" im. Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.


 Fot. Piotr Bilski, Gerard Szukay i Edward StronkowskiAutor: Karola Skowrońska