100. ROCZNICA SFORMOWANIA 8. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W CHEŁMNIE

Odznaka 8. Pułku Strzelców Konnych


W 100. rocznicę sformowania 8. Pułku Strzelców Konnych odbyły się w Chełmnie bardzo uroczyste obchody, które rozpoczęto Mszą św. w Kościele Garnizonowych z udziałem jednostek wojskowych chełmińskiego garnizonu, żołnierzy,1. Batalionu Zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego w Lęborku oraz gości zaproszonych i mieszkańców miasta.  


Następnie, prowadzona przez świetną orkiestrę, kawalkada koni oddziałów Ochotniczej Kawalerii oraz uczestników tej niezwykłej uroczystości przeszła na rynek. Wzdłuż ulicy, którą szliśmy Muzeum Miejskie zaprezentowało niezwykłą wystawę fotogramów obrazujących nie tylko 8. Pułk Strzelców Konnych, ale także życie codzienne i odświętne kawalerzystów i dumnych mieszkańców tego pięknego, pełnego zabytków miasta, zwanego polskim Carcassonne. 
Defilada oddziałów Ochotniczych Kawalerii na ulicach miasta


Na rynku odbyła się główna uroczystość, czyli odsłonięcie tablicy pamiątkowej na już istniejącym Pomniku Kawalerzysty. Aktu tego dokonali: Piotr Madej; Karola Skowrońska, przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej; gen. bryg. Marek Wawrzyniak; Zdzisław Gamański, Starosta Chełmiński; Artur Mikiewicz, burmistrz miasta i Kazimierz Deroń, prezes Klubu Jazdy Konnej "JOKER" w  Działowie im. 8. Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie.  Klub dziedziczy i kultywuje chlubne tradycje chełmińskich kawalerzystów.


 


Tablica pamiątkowa odsłonięta


Historię 8. Pułku Strzelców Konnych, który sformowany został 26 września  1921 roku jako oddział jazdy dywizyjnej VIII Korpusu przypomniał Kazimierz Deroń. Członkowie Klubu i inne osoby działające na rzecz utrwalania tradycji bohaterskiego Pułku otrzymali od płk. Marka Dragana, prezesa Polskiego Klubu Kawaleryjskiego medale i dyplomy. Goście honorowi w swoich wystąpieniach mówili o pięknym przykładzie patriotyzmu i niesienia w następne pokolenia Polaków wiedzy o  Polskiej Kawalerii. Pomnik Kawalerzysty na chełmińskim rynku


Fotografie: domena publicznaAutor: Karola Skowrońska