TADEUSZ STANISŁAW OSTROWSKI NIE ŻYJE     Śp.Tadeusz Stanisław Ostrowski urodził się 8 października 1925 roku w Lublinie. Ojcem Jego był Tadeusz Nieczuja Ostrowski,  rtm. 18.Pułku Ułanów Pomorskich, dowódca 1.szwadronu tego Pułku, matką Stanisława Karolina z Potockich. Dziecięce lata do 6 roku życia spędził  beztrosko z rodzicami w grudziądzkiej cytadeli, gdzie stacjonował  pułk ojca. W swoich wspomnieniach napisał: "W 1931 roku moi rodzice rozwiedli się, a ja pozostawałem  pod opieką moich dziadków Potockich do 1937 roku, kiedy to matka wyszła za mąż za kpt. lek. Antoniego Bukowego (zginął w Katyniu), lekarza Prezydenta Ignacego Mościckiego". Od 1937 roku mieszkał w Warszawie gdzie ukończył pierwszą klasę gimnazjum. We Lwowie zdał egzamin do upragnionego, elitarnego Korpusu Kadetów. Od 2 września miał rozpocząć zajęcia. Niestety, wybuchła wojna. 

    3 września rodzina została ewakuowana z Warszawy, a po ataku sowieckim na Polskę przeszła granicę z Rumunią.Od 1940 roku był w Algerze. Tam zdał maturę i w lipcu 1945 roku wyjechał do Włoch. Dołączył do 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Wojna się skończyła, młodzi Polacy chcieli  uczyć się. Z tej okazji skorzystał także Tadeusz  Ostrowski, który po przeszkoleniu wojskowym skierowany został na studia medyczne. Studiów nie ukończył gdyż w październiku 1946 roku 2.Korpus przetransportowano do Wielkiej Brytanii i utworzono Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia. Tadeusz Ostrowski pracował w Polskim Biurze Wojskowym  w Szkocji. Był w wojsku aż do demobilizacji w 1947 roku. Pozostał w Wielkiej Brytanii. Mieszkał w Londynie pracując w różnych zawodach, m.in. był urzędnikiem pocztowym. Jednocześnie studiował zaocznie. Ukończył studia elektryczno-elektroniczne. Przez wiele lat aż do emerytury w 1995 r. prowadził swój biznes. 

   Tadeusz  Ostrowski napisał w cytowanych wyżej  wspomnieniach: "W 1967 roku ożeniłem się z Hanną Wargocką, moją wspaniałą towarzyszką życia. Mamy syna, oczywiście Tadeusza, a po przejściu na emeryturą mogę poświęcić się swojej wielkiej pasji - kultu Grudziądza i tradycji 18. Pułku Ułanów Pomorskich".

   Wspomnienia pierwszych lat życia były tak silne, a poznanie tradycji 18. Pułku Ułanów konieczne, że Państwo Ostrowscy przyjechali na jeden z kolejnych Zjazdów Kawalerzystów do Grudziądza. Pan Tadeusz Ostrowski z nostalgią zwiedzał grudziądzką cytadelę gdzie mieszkał. Spotkał także w Grudziądzu p. Halinę Kurnatowską - Służewską, która w tych samych latach mieszkała w cytadeli. Była córką dowódcy Pułku, ppłk. kaw. Tadeusza Kurnatowskiego  i także przyjeżdżała na Zjazdy do Grudziądza. Obydwoje byli niezmiernie wzruszeni podczas tego spotkania. Wspominali zapamiętane miejsca i niezwykłe wydarzenia z pobytu w tej wielkiej twierdzy. Dzięki uprzejmości ówczesnego komendanta garnizonu mogli zwiedzić cytadelę po 70.latach. Tadeusz Ostrowski pisał: "Odwiedzenie cytadeli było dla mnie wielkim emocjonalnym przeżyciem. Bo to był kiedyś  dla mnie przecież ważny ułamek mojego życia skoro zapamiętałem, tak wiele faktów z tego okresu". 

   Tadeusz  Ostrowski mieszkał z rodziną w Londynie, ale od wielu lat regularnie przyjeżdżał z małżonką do Polski, uczestnicząc także  w kilkunastu   kolejnych Zjazdach Kawalerzystów w Grudziądzu, które skrupulatnie dokumentował.  Bardzo interesował się działalnością Klubu Kawaleryjskiego 18. Pułku Ułanów Pomorskich i wszystkimi działaniami związanymi z kultywowaniem tradycji  Kawalerii Polskiej.    29 sierpnia 2015 roku w Warszawie, w gronie rodziny i przyjaciół, a także z przedstawicielami grudziądzkiej Fundacji i Klubu 18. Pułku Ułanów Pomorskich  uroczyście obchodził jubileusz 90. rocznicy urodzin.

   Interesował się  działalnością Fundacji, cieszył z sukcesów.  Był hojnym darczyńcą. W 2010 r. odznaczony został Honorową Odznakę Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.  Ostatni raz był w Grudziądzu na XXX Zjeździe Kawalerzystów w 2018 roku. To był Zjazd Jubileuszowy.

Tadeusz Ostrowski z małżonkę (drugi plan), podczas zwiedzania wystawy kawaleryjskiej. XX Zjazd Kawalerzystów, Grudziądz 2008 r.


 Tadeusz  Ostrowski, Honorowy Gospodarz cytadeli odbiera z rąk płk. Grzegorza Mosiołka, dowódcy Garnizonu Grudziądz klucz do bram  twierdzy. Honorową Gospodynią Cytadeli była dr. Halina Kurnatowska - Służewska, córka dowódcy przedostatniego dowódcy 18. Pułku Ułanów Pomorskich. XXII Zjazd Kawalerzystów, Grudziądz 2010 r. Zjazd odbywał się w 20. rocznicę nadania Szkole Podstawowej nr 20 imienia 18. Pułku Ułanów Pomorskich. Z prawej: Marek Bergmann, dyrektor Szkoły i Maria Kaczorowska, wicedyrektor


Tadeusz Ostrowski z małżonką (pierwsza z lewej) i krewnymi składa kwiaty przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, XXIV Zjazd Kawalerzystów, Grudziądz 2012 r.

Tadeusz  Ostrowski prosi infułata Tadeusza Nowickiego o przewodniczenie Mszy św. i o modlitwę w intencji  zabitych, zamordowanych i zmarłych kawalerzystów II Rzeczypospolitej Polskiej. Grudziądzka Bazylika Kolegiacka, XXX Zjazd Kawalerzystów, Grudziądz 2018 r.  

Tadeusz  Ostrowski z rodziną na Mszy św. XXX Zjazd Kawalerzystów, Grudziądz 2018 r. (Na fot. z prawej przedstawiciel Fundacji)  Tadeusz Stanisław Ostrowski zmarł w Londynie 16 stycznia 2022 r.  Osierocił żonę, dzieci, wnuki  i  prawnuki.

  Odszedł Wielki Polski Patriota, który był przez całe życie wierny ideałom wypisanym na kawaleryjskich sztandarach: Bóg, Honor i Ojczyzna. Bardzo będzie nam Go brakowało.

Cześć Jego pamięci.


   Msza żałobna zostanie odprawiona w czwartek 3 lutego 2022 r. o godz. 12.00 w kościele garnizonowym Św. Andrzeja Boboli, 1.Leysfield Road, Hammersmith, London W12 9JF, następnie nastąpi spopielenie zwłok w Mortlake Crematorium.

 Fot. ze zbiorów archiwalnych Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.

   

Autor: Karola Skowrońska