POMNIK PUŁKU UŁANÓW KARPACKICH W ANKONIE


APEL REDAKCJI "UŁANA KARPACKIEGO"


Redakcja "Ułana Karpackiego" zwraca się z gorącą prośbą do rodzin, sympatyków oraz ludzi dobrej woli, którym bliskie są dokonania bojowe Pułku Ułanów Karpackich o wsparcie w realizacji upamiętnienia Pułku Ułanów Karpackich w Ankonie. Przekazana "cegiełka" w formie wsparcia finansowego przybliży nas do realizacji projektu, o który zabiegali nasi poprzednicy. Darowizny na ten szczytny cel prosimy przekazywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia "Ułana Karpackiego" o numerze: 77 1750 0012 0000 0000 3800 4093 Tytułem: "Darowizna na pomnik Pułku Ułanów Karpackich".


Wzniesienie pomnika będzie wyrazem pamięci o legendarnych Ułanach Karpackich, którzy pozostają w naszej pamięci. Lista wszystkich darczyńców zostanie zamieszczona na łamach "Ułana Karpackiego" oraz na fanpage Stowarzyszenia "Ułana Karpackiego" (za zgodą darczyńcy).


UZASADNIENIE: Od wielu lat trwały starania i zabiegi zarówno środowisk kombatanckich w tym byłego Związku Ułanów Karpackich w Anglii, ich rodzin oraz Instytucji Państwowych o możliwość upamiętnienia Pułku Ułanów Karpackich, który jako pierwszy wkroczył i wyzwolił Ankonę. Zabiegi te niestety kończyły się fiaskiem, ze względu na brak zgody konserwatora zabytków na umieszczenie tablicy na murach Bramy Św. Stefana w Ankonie. Działania podjęte przez Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego" spotkały się z aprobatą Magistratu Ankony, który wyraził zgodę na upamiętnienie czynów bojowych Pułku Ułanów Karpackich w postaci monumentu z tablicą pamiątkową usytuowaną przy Bramie Św. Stefana w Ankonie. W wyrażonej zgodzie oprócz wyznaczonego miejsca strona włoska określiła warunki techniczno-eksploatacyjne projektu, które znalazły odzwierciedlenie w przygotowanym przez Stowarzyszenie Ułana Karpackiego projekcie.


Pomnik według ustaleń ze stroną włoską będzie zbudowany z czerwonej cegły nawiązując tym samym do materiału, z którego zbudowana jest Brama Św. Stefana. Na frontowej części monumentu umieszczona zostanie tablica (najprawdopodobniej mosiężna) z tekstem w języku polskim i włoskim oraz znakami rozpoznawczymi Pułku, tj. dwoma palemkami (noszonymi przez żołnierzy Pułku jako korpusówki na kołnierzach mundurów) oraz odznaki Pułkowej. Pomnik zostanie zwieńczony wystającą rohatyną (lancą) ułańską wystającą ok. połowy jej długości, zakończoną grotem i z przymocowanym proporczykiem w barwach Pułku Ułanów Karpackich (projekt w załączeniu).


Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego" zwróciło się o wsparcie projektu do Instytutu Pamięci Narodowej - Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa. Złożony projekt uzyskał poparcie oraz zgodę. Jednym z warunków realizacji upamiętnienia jest konieczność przekazania wkładu własnego wnioskodawcy ustalone w Porozumieniu z IPN na kwotę 10.000 PLN. Uroczyste odsłonięcie pomnika planowane jest na 18 lipca br.


Z wyrazami szacunku i wdzięczności Redakcja "Ułana Karpackiego".Fotografia  znaku "Ułani Karpaccy" ze zbiorów Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy PolskiejAutor: Karola Skowrońska