"NOWY DZIEWIĄTAK"

Odznaka 9. Pułku Ułanów MałopolskichWydany został kolejny "NOWY DZIEWIĄTAK" e - Biuletyn Rodziny Ułanów Małopolskich, marzec,1 (39) 2022.


Bezpłatny Biuletyn  rozprowadzany jest  drogą elektroniczną. Redaktorem jest Andrzej Przybyszewski: e - mail: anprzyb@gmail.com


W Biuletynie prezentowane są sylwetki wybitnych oficerów Pułku, a także publikacje ciekawych wspomnień i inne interesujące artykuły, wykazy i inne.


Biuletyn jest bogato ilustrowany, często unikatowymi fotografiami.


Zapraszam do ciekawej lektury


Autor: Karola Skowrońska