mjr Arkadiusz NAROJCZYK nowym dowódcą 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego
  31 marca 2022 r. w 8. Grudziądzkim batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego odbyła się podniosła uroczystość objęcia przez mjr. Arkadiusza NAROJCZYKA dowodzenia batalionem. Mjr Arkadiusz NAROJCZYK przeszedł do Grudziądza z 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu.
8. Grudziądzki batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego   Uroczystość odbyła się na placu apelowym, w obecności Toruńskiej Orkiestry Wojskowej, Kompanii Honorowej i całego stanu osobowego batalionu. Obecni byli: płk dypl. Bogusław Postek, dowódca 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, płk Adam KĘDZIERSKI, szef oddziału Walki i Rozpoznania Elektronicznego w Inspektoracie Rodzajów Wojsk, płk Jarosław ROKICKI, Szef Zarządu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy,  płk DYK, Dowódca Garnizonu Grudziądz i dowódcy jednostek Garnizonu.  Na uroczystość przybyli byli dowódcy batalionu, przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i okolicznych miejscowości, komendanci wszystkich służb mundurowych  Grudziądza, kombatanci, a także przedstawiciele  instytucji i organizacji pozarządowych. Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej reprezentowali: Rafał Chylewski, por. Marek Holak i Karola Skowrońska.   


Płk dr Mariusz GUŁAJ przedstawił nowego dowódcę, a także podziękował za znakomitą służbę ppłk. Mirosławowi Markowi.


   Żegnając się z batalionem ppłk. Mirosław MAREK przekazał serdeczne podziękowania  oficerom, żołnierzom i pracownikom cywilnym wojska, a także władzom samorządowym miasta i wielu osobom, instytucjom i organizacjom, z którymi współpracował. Serdeczne słowa skierował także do przedstawicieli Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej za wspaniałą współpracę w dziele kontynuowania chlubnych tradycji Kawalerii Polskiej, a szczególnie Centrum Wyszkolenia Kawalerii. "To były wyjątkowe lata spędzone w historycznych koszarach księcia Józefa Poniatowskiego".


  Mjr Arkadiusz NAROJCZYK  zapewnił zarówno przełożonych, jak i zebranych, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać nowym  wyzwaniom. Będzie także kontynuować ważne i piękne tradycje kawaleryjskie.  Przegląd batalionuPrzekazanie sztandaru batalionu. Z prawej ppłk Mirosław Marek, z lewej mjr Arkadiusz NarojczukPodpisanie aktu przekazania dowodzenia w obecności płk. Mariusza Gułaja,

dowódcy 2. Ośrodka Radioelektronicznego

 Ppłk Mirosław Marek otrzymuje szablę od Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej którą wręcza por. Marek Holak, wiceprzewodniczący Rady Fundacji
mjr Arkadiusz Narojczyk otrzymuje od Fundacji rzeźbę "Ułana z dziewczyną", którą wręcza Rafał Chylewski przewodniczący Rady Fundacji


Nowemu dowódcy życzymy wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z dowodzenia tym wyjątkowym batalionem , który stacjonuje w Stolicy Polskiej Kawalerii.


Fotografie wykonał st. sierż. Edward StronkowskiAutor: Karola Skowrońska