SWIĘTO 8. GRUDZIĄDZKIEGO BATALIONU WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ IM. GEN. BRYG. ZYGMUNTA PODHORSKIEGO31 maja 2022 roku uroczyście obchodzono w Grudziądzu Święto 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego. Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w Grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej.Na terenie koszar odbył się uroczysty Apel z udziałem zaproszonych gości. Do Batalionu przybyli: kmdr por. Arkadiusz Kurdybelski, zastępca Dowódcy 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, płk Adam Kędzierski, Szef Oddziału  Rozpoznania i Walki Elektronicznej. Byli także przedstawiciele jednostek Garnizonu Grudziądz i innych służb mundurowych  oraz byli Dowódcy Batalionu. Władze samorządowe reprezentował Maciej Glamowski, Prezydent miasta, Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej reprezentowali: Rafał Chylewski, przewodniczący Rady i Karola Skowrońska, przewodnicząca Zarządu Fundacji -  matka chrzestna sztandaru Batalionu.
Ppłk  Arkadiusz Narojczyk, Dowódca Batalionu serdecznie powitał gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Wręczył także  mianowania na kolejne stopnie wojskowe, wyróżnił i nagrodził wielu żołnierzy i pracowników Batalionu. Okolicznościowe ryngrafy otrzymali także goście uroczystości.List gratulacyjny od rodziny Patrona z Londynu odczytał Rafał Chylewski. Były także liczne gratulacje, podziękowania i życzenia.

Koncert orkiestry wojskowej z Torunia był kulminacyjnym punktem oficjalnych obchodów Święta. a wystawą sprzętu wojskowego i żołnierskim poczęstunkiem zakończono to piękne Święto.


Fotografie wykonał Edward Stronkowski

Autor: Karola Skowrońska