XXXIII ZJAZD KAWALERZYSTÓW W GRUDZIĄDZU


XXXIII ZJAZD KAWALERZYSTÓW

GRUDZIĄDZ, 19 - 21 SIERPNIA 2022 R. 


PROGRAM ZJAZDU


19 sierpnia (piątek)


Godz. 17.00 - Składanie kwiatów przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (ul. Chełmińska);  na grobie gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego (Cmentarz Garnizonowy);  przy pomniku ks. prałata, rtm. Zdzisław Peszkowskiego(ul. Mickiewicza).

Godz. 19.00 - Wernisaż wystawy "Obóz Kościuszko w Niagara-on-the-Lake"o tworzeniu  Armii Polskiej w Ameryce będącej częścią "Błękitnej Armii", dowodzonej od pocz. X 1918 roku przez gen. Józefa Hallera; projekcja filmu dokumentalnego z 1927 roku. Przygotowanie i realizacja Wojciech Grochowalski (Bursa, ul. Hallera 37).


                                                       20 sierpnia (sobota)


Godz.  9.00 - "4. Grudziądzki Bieg Ułański o Złotą Ostrogę Centrum Wyszkolenia Kawalerii"  (Marina).

Godz. 10.15 - Składanie kwiatów na grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego (ul. Cmentarna).

Godz.  11.00 - Pobyt uczestników Zjazdu w 8. Grudziądzkim batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego. Uroczysta zbiórka batalionu.

Wręczenie patentów po promocjach 4. absolwentom Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej. Złożenie kwiatów przy obelisku Szkoły Podchorążych Kawalerii i Tablicy  Pamiątkowej.  Prezentacja sprzętu wojskowego oraz  zwiedzanie Sali Tradycji i koszar  im. Księcia Józefa Poniatowskiego (ul Hallera 62).

Godz. 16.00 - Błonia Nadwiślańskie: Pokazy kawaleryjskie Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. W przerwie pokazów wręczenie nagród zwycięzcom "4. Grudziądzkiego Biegu Ułańskiego".


   21 sierpnia (niedziela)


Godz. 9.00 - Złożenie kwiatów przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego (os. Kawalerii Polskiej).

Godz. 10.00 - Msza św. koncelebrowana w grudziądzkiej  Bazylice Kolegiackiej.

Godz. 11.30 -  Złożenie kwiatów przy pomnikach: Żołnierza Polskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Godz. 12.00 - Pobyt w Muzeum  im. ks. dr. Władysława  Łęgi. Wręczenie Odznak Honorowych Fundacji,  zwiedzanie wystawy "Centrum Wyszkolenia Kawalerii  w Grudziądzu  1920 - 1939". Koncert grudziądzkiego zespołu "The G Singers"  (ul. Wodna 3/5).

Godz. 15.30- Posiedzenie Rady Fundacji w Zespole Placówek Młodzieżowych "Bursa"
(ul. Hallera 37).

Zakończenie Zjazdu.


Wszelkie informacje o Zjeździe: e-mail:cogito@pro.onet.pl  tel.: 601 712 416Autor: Karola Skowrońska