NOWY "KOMUNIKAT FUNDACJI", NR 63, CZERWIEC 2022 R.

                                                    

      


KOMUNIKAT FUNDACJI  NR 63, CZERWIEC 2022 R.
Szanowni Państwo!

Przekazujemy kolejny Komunikat Fundacji z nadzieją, że nasze działania będą kontynuowane. W tym roku pragniemy gościć Państwa w Grudziądzu podczas XXXIII Zjazdu Kawalerzystów, który odbędzie się w dniach 19, 20 i 21 sierpnia w 102 rocznicę utworzenia Centrum Wyszkolenia Kawalerii. W Komunikacie podajemy program Zjazdu,  ilustrowane fotografiami informacje o działalności Fundacji w pierwszych miesiącach tego roku oraz piszemy o  innych ciekawych uroczystościach kawaleryjskich w kraju.  Składamy sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z działalności w 2021 roku, publikujemy listę naszych wiernych darczyńców. Wspominamy Tadeusza Ostrowskiego, który zmarł  w Londynie 16 stycznia br.  Autor: Karola Skowrońska