XXXIII ZJAZD KAWALERZYSTÓW W GRUDZIĄDZU
W tegorocznym Zjeździe uczestniczyło ponad 100 osób z całego kraju i z zagranicy, a także licznie mieszkańcy Grudziądza i regionu. Gościem honorowym była pani dr Hanna Zawistowska - Nowińska, córka dowódcy 19. Pułku Ułanów Wołyńskich, mjr Armii Krajowej i powstaniec warszawski.


Pierwszego dnia, 19 sierpnia uczestnicy  i goście, tak jak każdego roku, składali kwiaty w miejscach pamięci: przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, na Cmentarzu Garnizonowym na grobie gen. dyw. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, pierwszego komendanta CWK i przy pomniku rtm. ks. Zdzisława Peszkowskiego.


 
Przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy KawaleriiNa Cmentarzu Garnizonowym

Przy pomniku rtm. ks. Zdzisława Peszkowskiego


W Zespole Placówek  Młodzieżowych "Bursa" odbył się wernisaż interesującej wystawy "Obóz Kościuszko  w Niagara-on-the-Lake" o tworzeniu  Armii Polskiej w Ameryce będącej częścią "Błękitnej Armii" dowodzonej od pocz. X 1918 roku przez gen. Józefa Hallera. Wystawie towarzyszył film dokumentalny z 1927 roku. Wystawa została przygotowana i zrealizowana przez Wojciecha Grochowalskiego. Będzie można ją zwiedzać do końca września br.


Drugiego dnia, 20 sierpnia wystartował "4. Grudziądzki Bieg Ułański o Złotą Ostrogę Centrum Wyszkolenia Kawalerii".


Bieg zorganizowany był przez Fundację i Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku. Trasa  12 km.biegu była bardzo wymagająca. 
Start Biegu Ułańskiego


Wyniki podano i nagrody wręczono w przerwie pokazów kawaleryjskich na Błoniach Nadwiślańskich.


Na Cmentarzu Parafialnym  odbyła się wzruszająca uroczystość przy grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego, absolwenta CWK i patrona Szkoły Podstawowej nr 16.  Asystę honorową przy grobie pełnili żołnierze Szwadronu Kawalerii WP.  Dyrektor Szkoły i jednocześnie Przewodniczący Rady Fundacji  Rafał Piotr Chylewski przybliżył sylwetkę Pułkownika. Delegacje złożyły wieńce i kwiaty. 
Przy grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego, absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, oficera 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i Pułku 3. Strzelców Konnych, wieloletniego prezesa Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej w Londynie.


Następnie uczestnicy Zjazdu przeszli do historycznych koszar Księcia Józefa Poniatowskiego, w których stacjonuje 8. Grudziądzki batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego.  W obecności gen. bryg. Artura Jakubczyka, Zastępcy Dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka; Macieja Glamowskiego, Prezydenta Grudziądza;  Jolanty Parol, wnuczki Patrona batalionu; ppłk Tomasza Janowiaka, Zastępcy Dowódcy Garnizonu Grudziądz; ppłk. Mariusza Lewczuka, Dowódcy 12. batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich; dowódców wszystkich jednostek wojskowych stacjonujących w naszym mieście, b. dowódców batalionu; rodzin kawalerzystów; kombatantów i licznie przybyłych mieszkańców miasta i regionu - ppłk Arkadiusz Narojczyk, Dowódca 8. batalionu witając wszystkich bardzo serdecznie, powiedział o wieloletnim kultywowaniu przez batalion chlubnych tradycji Polskiej Kawalerii i o jej etosie. Prezydent Grudziądza  mówił o kawaleryjskim mieście, które nie zatarło pięknej tradycji i przenosi ją w przyszłe pokolenia. Pani Jolanta Parol, w imieniu rodziny generała Zygmunta Podhorskiego serdeczne dziękowała za pamięć o wybitnym komendancie Centrum Wyszkolenia Kawalerii i za serdeczność z jaką się spotyka zarówno ona sama jak i wszystkie kawaleryjskie rodziny.

Podczas wizyty w batalionie odbyła się wyjątkowa uroczystość mianowania 4.absolwentów Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej na wyższe stopnie. Gen. bryg. Artur Jakubczyk mianował do stopnia ppor. kaw. och.: Tomasza Brosza, Waldemara Pettersa, Mateusza Araka i Jakuba Jeznacha. Wraz z gratulacjami wszyscy otrzymali patenty, a od Fundacji okolicznościowe gratulacje i upominki.

Wizyta w 8. batalionie była także okazją do zwiedzania koszar i sali tradycji. Złożenie kwiatów przy obelisku upamiętniającym Szkołę Podchorążych Kawalerii zakończyło pobyt w Alma Mater Polskiej Kawalerii.


Na Błoniach Nadwiślańskich odbyły się pokazy  w wykonaniu kawalerzystów z Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej i Klubu jeździeckiego "Czarna Podkowa" w barwach 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Gródku. Relację, siedząc w siodłach,  prowadzili: rtm. kaw och. Piotr Szakacz i rtm. kaw. och. kpt. Marek Holak. Jeźdźcy pokazali wyjątkowe umiejętności co wzbudziło zachwyt licznie zgromadzonej publiczności.Nagrody dla zwycięzców "4. Biegu ułańskiego o Złotą Ostrogę Centrum Wyszkolenia Kawalerii"
1 miejsce wśród pań zdobyła Monika Andrzejczyk ze Szczecina, reprezentująca 12. Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich, 2 miejsce Oliwia Rusoń z Jasiewa, a 3 miejsce Dominika Jabłońska z Grudziądza. 


 


1 miejsce wśród panów zajął Daniel Adamski ze Szczecina, drugie miejsce Daniel Oliwa, także ze Szczecina. Obaj panowie reprezentują 12. Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich. Trzecie miejsce zajął Mateusz Guzmann z Grudziądza.

Nagrody wręczali: Jolanta Parol, wnuczka gen. bryg, Zygmunta Podhorskiego; Maciej Glamowski, Prezydent Grudziądza oraz ppłk Tomasz Janowiak, zastępca Dowódcy Garnizonu Grudziądz.


Trzeciego dnia, 21 sierpnia złożono kwiaty przy pomniku AK i gen. Tadeusza Bora Komorowskiego.

Przy pomniku asystę honorową wystawił Szwadron Kawalerii WP i 8. Grudziądzki batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego


Msza św. odprawiona została w Grudziądzkiej Kolegiacie pod przewodnictwem ks. kan. Dariusza Kunickiego, homilię wygłosił ks. kapelan mjr  Piotr Listopad. Poczty sztandarowe wstawili: 8. Grudziądzki batalion Radioelektroniczny im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego (sztandar  batalionowy i historyczny Oficerskiej Szkoły Kawalerii). Poczty proporcowe: Szwadron Kawalerii WP i Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej. 99 - letnia dr mjr AK Hanna Zawistowska - Nowińska, córka dowódcy 19. Pułku Ułanów Wołyńskich prosiła o modlitwę za poległych, zamordowanych i zmarłych dziadków i ojców.

Na grudziądzkim Rynku, jak każdego roku składano wieńce i kwiaty u stóp Żołnierza Polskiego i przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.Rodzina kawaleryjska przy Pomniku Żołnierza Polskiego


Kwiaty składają kombatanci


Ostatni akt XXXIII Zjazdu miał miejsce w Muzeum im. ks. dra  Łęgi. Muzeum jest  dla uczestników Zjazdu szczególne. Tutaj złożono bowiem najważniejsze kawaleryjskie pamiątki, są dostępne na wystawach, a szczególnie na stałej wystawie Centrum Wyszkolenia Kawalerii - Grudziądz 1920 - 1939. Goście Zjazdu zostali serdecznie przywitani przez Wiolettę Pacuszkę, dyrektora Muzeum.Prezydent Grudziądza w swoim wystąpieniu mówił o ważnym dla miasta dziele kultywowania chlubnych kawaleryjskich tradycji i o promocji miasta, które było i jest nadal stolicą Polskiej Kawalerii.
Następnie wręczono Honorowe Odznaki Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. Protokół odczytała Anna Wajler, sekretarz Rady Fundacji i Kapituły. W 2022 roku odznaki otrzymali: płk mgr inż. Andrzej DYK, Dowódca Garnizonu Grudziądz, Komendant Centrum Szkolenia Logistyki; płk Robert SZUMNY, Komendant 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego; ppłk Tomasz JANOWIAK, zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Logistyki; mjr Artur KRAJEWSKI, zastępca Dowódcy 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg, Zygmunta Podhorskiego; kpt. Tomasz PABIAN z 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen bryg. Zygmunta Podhorskiego; Dariusz ULATOWSKI, dokumentalista fotograficzny Zjazdów Kawalerzystów; por. Tomasz WYCZAWSKI, Dowódca Szwadronu Kawalerii WP w Warszawie; Marek DEC, Prezes Zarządu OPEC Grudziądz; Michał CZEPEK, Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego; Beata KASTNER, rzecznik prasowy i współautor magazynu Qltura Centrum Kultury Teatr; Piotr SAWISTOWSKI, dziennikarz programu Qltura Centrum Kultury Teatr.Odznaczeni Honorową Odznaką FundacjiWystawa "Centrum Wyszkolenia Kawalerii - Grudziądz 1920 - 1939" w grudziądzkim MuzeumZjazd uświetnił koncert  zespołu "The G Singers" od dyrekcją Aleksandry Drozdeckiej


XXXIII Zjazd Kawalerzystów  dofinansowano z dotacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu


Sponsorzy: OPEC Grudziądz Sp. z o.o., Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu, Renault Adamowscy Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, Vadain Sp. z o.o. w Grudziądzu.

 Współpraca: Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego w Warszawie, Centrum Szkolenia Logistyki, 8. Grudziądzki batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, 13. Wojskowy Oddział Gospodarczy, Szwadron Kawalerii WP, 83. batalion Lekkiej Piechoty w Grudziądzu z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej,  Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej w Warszawie, Klub Jeździecki "Czarna Podkowa" w barwach 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Gródku, Klub Kawaleryjski 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Gdańsku, Miejski Zakład Komunikacji w Grudziądzu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami w Grudziądzu,  Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi, Centrum Kultury Teatr, Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, Związek Harcerstwa Polskiego, Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, Ośrodek Jazdy Konnej "Rywal" im. Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu,  Szkoła Podstawowa nr 16. im. płk. Zbigniewa Makowieckiego i Szkoła Podstawowa nr 20 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu.


Fotografie: Piotr Bilski, Mirosław Kowalewski, Edward Stronkowski. Gerard Szukay


Autor: Karola Skowrońska