NOWY "KOMUNIKAT FUNDACJI", NR. 64, GRUDZIEŃ 2022 R.


          

           

 KOMUNIKAT FUNDACJI, NR 64,GRUDZIEŃ 2022 R.


Szanowni Państwo!


Zapraszamy  do lektury "Komunikatu Fundacji", w którym znajdziecie Państwo informacje o naszej działalności z ostatniego półrocza 2022 r.


W tym roku odbył się  w dniach 19 - 22 sierpnia  XXXIII Zjazd Kawalerzystów w 102. rocznicę utworzenia w Grudziądzu Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Relację z tego Święta Kawalerii, bogato ilustrowaną, zamieściliśmy w tym biuletynie. W tym roku w 8. Grudziądzkim batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego  mała miejsce kolejna promocja i mianowanie na wyższe stopnie absolwentów Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej.


Przekazujemy także ilustrowane  informacje o  ciekawych wydarzeniach kawaleryjskich organizowanych przez Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, a także stowarzyszeń i organizacji kultywujących chlubne tradycje Polskiej Kawalerii.


Publikujemy listę naszych hojnych darczyńców i współorganizatorów wielu przedsięwzięć.


Wspominamy śp. Teresą ze Skinderów Suchcitz, która zmarła  19 lipca tego roku w Londynie. Była wieloletnią członkinią naszej Fundacji.

                                                  

                                                                

                                                                                                         

Autor: Karola Skowrońska