"NOWY DZIEWIĄTAK "


Odznaka 9. Pułku Ułanów Małopolskich


Wydany został  kolejny "NOWY DZIEWIĄTAK, e biuletyn  Rodziny Ułanów Małopolskich, marzec 2023, nr 1 (43), 2023 r.

W bieżącym biuletynie autor publikuje kilka bardzo interesujących artykułów, biogramów i innych informacji zawiązanych z 9. Pułkiem Ułanów Małopolskich.

Biuletyn jest ilustrowany historycznymi fotografiami, często unikatowymi.

Biuletyn jest bezpłatny i rozprowadzany jest drogą elektroniczną. 

Redaktorem jest Andrzej Przybyszewski: e -mail: anprzyb@gmail.com


Autor: Karola Skowrońska