DR PŁK W ST. SPOCZ. JERZY KRZYŚ NIE ŻYJE


15 maja 2023 r. zmarł w Grudziądzu dr płk w st. spocz. JERZY KRZYŚ.

JERZY KRZYŚ urodził się w Muszynie 11 kwietnia 1928 roku. Ojciec, Stanisław Krzyś był lekarzem, wielce zasłużonym dla społeczności Barcina i jego okolic, gdzie mieszkał z rodziną od 1946 roku.

W czasie okupacji uczył się w Szkole Powszechnej w Głogowie w trybie tajnego nauczania. W 1944 zdał "małą maturę" (świadectwo konspiracyjne nie zostało uznane) i edukację rozpoczął od początku w Liceum w Rzeszowie, a ukończył maturą w I Liceum w Bydgoszczy, w czerwcu 1946 roku.

Kontynuował tradycję rodzinną. Dyplom lekarza uzyskał na Akademii Medycznej w Poznaniu w 1951 r., dyplom doktora nauk medycznych w 1978 roku w Wojskowej Akademii Medycznej. Pracę zawodową rozpoczął w 1951 roku w Szpitalu Miejskim w Inowrocławiu, a od 1953 roku w Wojskowym Szpitalu Garnizonowym w Grudziądzu. Od 1970 roku był Ordynatorem Oddziału Położniczego - funkcję tę pełnił 23 lata. Od 1992 do 2000 r. pracował w Gabinecie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej.

 Po studiach zamieszkał wraz z żoną Barbarą w Grudziądzu. Związany od początku z lecznictwem wojskowym - doktor nauk medycznych, pułkownik WP w stanie spoczynku. Przez wiele lat był popularyzatorem dziejów Grudziądza, miłośnikiem jego historii, działaczem społecznym. Współzałożyciel i członek Zarządu Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, aktywny od lat sześćdziesiątych w Polskim Towarzystwie Historycznym (Oddział w Grudziądzu), przez wiele lat w Komitecie Redakcyjnym "Rocznika Grudziądzkiego", od początku, czyli od 1996 roku w Radzie Redakcyjnej "Kalendarza Grudziądzkiego" wydawanego przez Grudziądzkie Towarzystwo Kultury, w którego 27 tomach (do 2023 r.) opublikował kilkadziesiąt artykułów. 

 Z kawalerią polską związany był od 1989 r. W 1991 roku został członkiem Zarządu, a od 2000 do 2016 roku był przewodniczącym Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu. Otrzymał tytuł honorowego prezesa Fundacji.

Znany i ceniony za publikacje w grudziądzkiej prasie lokalnej, wiele lat współpracował z "Ilustrowanym Kurierem Polskim" i w powojennej edycji "Gazety Grudziądzkiej", w których publikował artykuły o dziejach Grudziądza i to nie tylko z zakresu historii wojskowości. Od początku ukazywania się"Rocznika Grudziądzkiego" przez wiele lat zamieszczał w nim swoje artykuły popularnonaukowe i naukowe.

Współpracował z "Przeglądem Kawalerii i Broni Pancernej", który wychodził w latach 1956 - 2000 w Londynie, publikował tam artykuły dotyczące Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.

W Kole Miłośników Dziejów Grudziądza, działającym od 1996 roku przy Klubie "Centrum" Spółdzielni Mieszkaniowej, wygłosił kilkadziesiąt odczytów i prelekcji.

Jerzy Krzyś utrzymywał stały kontakt ze Szkołą Podstawową nr 1 w Barcinie, nieustannie wzbogacając kącik historyczny. Jego Ojciec - dr Stanisław Krzyś był Patronem szkoły. Przekazał także pamiątki po Ojcu do Izby Tradycji Szkoły. Barcińska Biblioteka Publiczna otrzymała komplet publikacji historycznych Jego autorstwa.

Był współautorem przewodnika "Grudziądz i okolice"(wyd. GTK w 1990 roku). Napisał m.in.:

1. "64. Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich", w serii "Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej". (Pruszków 1993 r.).
2. "65. Starogardzki Pułk Piechoty", w tej samej serii (Pruszków 1994 r.).
3. "Pierwszy dzień wojny 18. Pułku Ułanów Pomorskich". Książka wydana przez Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w 1994 roku.
4. "16. Pułk Artylerii Lekkiej", w serii jak wyżej (Pruszków 1998 r.).
5. "Kalendarium. Grudziądz 2000". Publikacja GTK , rok 2000.
6. "Militarna przeszłość Grudziądza". Książka wydana przez Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w 2002 roku, sfinansowana w całości przez autora.
7. "Grudziądz w 1920 roku". Książka była wydana także przez Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w 2005 roku.

Dr Jerzy Krzyś odznaczony był m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju", Odznaką Honorową PCK III, Zasłużony Działacz Kultury, Medalem Honorowym Miasta Grudziądza, a także odznaczony był przez Kapitułę Pro Gloria Medici Izby Lekarskiej w Toruniu zaszczytnym tytułem "Ku Chwale Lekarzy" nadanym 31 marca 2001 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Miał także Honorową Odznakę Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.

Był Honorowym Obywatelem Barcina i Zasłużonym dla Gminy Barcin.

Odszedł wspaniały człowiek, wielki patriota, wybitny lekarz i znawca historii naszego miasta. Bardzo będzie nam Go brakowało.
Pogrzeb śp. Jerzego Krzysia odbędzie się w sobotę 20 maja 2023 roku o godz. 11.00 w grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej.


CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Fotografia ze zbiorów Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie.


Autor: Karola Skowrońska