XXXIV ZJAZD KAWALERZYSTÓW W GRUDZIĄDZU

W tegorocznym Zjeździe  uczestniczyło prawie 100 osób z kraju i z zagranicy, a także licznie mieszkańcy naszego miasta i regionu kujawsko-pomorskiego. Gościem honorowym Zjazdu była pani Joanna Jastrzębska - Wonikowska, córka rtm. Wacława Jastrzębskiego z 18. Pułku Ułanów Pomorskich. Pani Joanna urodziła się w Cytadeli i po raz  pierwszy od wyjazdu z Grudziądza w 1939 roku była w  naszym mieście.

Pierwszego dnia, 18 sierpnia  uczestnicy i goście Zjazdu spędzili kilka godzin w 8. Grudziądzkim batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego. W historycznych koszarach Księcia Józefa Poniatowskiego. Przed Kompanią Honorową,  w obecności rodzin kawalerzystów, kombatantów, Macieja Glamowskiego, Prezydenta Grudziądza, Łukasza Kowarowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej,  ppłk Tomasza Janowiaka, zastępcy Dowódcy grudziądzkiego Garnizonu, dowódców wszystkich jednostek wojskowych naszego miasta, byłych dowódców 8. batalionu, służb mundurowych, kawalerzystów Kawalerii Ochotniczej, mieszkańców miasta, a wśród nich licznie przybyłych uczniów szkół grudziądzkich - ppłk Arkadiusz Narojczyk, Dowódca 8. batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen.bryg. Zygmunta Podhorskiego przywitał wszystkich bardzo serdecznie. Mówił o wieloletnim kultywowaniu chlubnych tradycji Polskiej Kawalerii, tak silnie związanej z Grudziądzem, a szczególnie z  8. batalionem. Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski mówił o kawaleryjskim mieście, które tak pieczołowicie przez wiele lat kultywuje te tradycje, dziękował tym wszystkim, którzy przyczyniają się to tego, by nasze miasto nadal było stolicą Polskiej Kawalerii.
Karola Skowrońska, przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej dziękowała za wieloletnią,   trwającą nieprzerwanie 34 lata wszechstronną pomoc najpierw 8. Pułku, teraz 8. batalionu Walki Radioelektronicznej  w organizowaniu kolejnych Zjazdów Kawalerzystów. Absolwenci słynnej Alma Mater Polskiej Kawalerii przyjeżdżali do swoich koszar i byli szczęśliwi, że chlubne tradycje są tak pięknie kultywowanie i przenoszone w kolejne pokolenia Polaków, że pamięć o ich czynach nie zginęła.
Odczytano wzruszający okolicznościowy Apel Pamięci. Był salut honorowy. Złożono kwiaty i wieńce przy obelisku upamiętniającym absolwentów Szkoły Podchorążych Kawalerii i tablicy upamiętniającej Centrum Wyszkolenia Kawalerii.
Z wielkim zainteresowaniem zwiedzano Salę Tradycji, historyczne stajnie, w których już były konie Szwadronu Kawalerii WP.  Z wielkim zainteresowaniem oglądano  zaprezentowany nowoczesny sprzęt wojskowy.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu żegnali się z batalionem pełni wrażeń i wzruszeń. Dziękujemy dowódcom, żołnierzom i wszystkim pracownikom za wspaniałe kawaleryjskie Święto.


Po uroczystościach w 8. Grudziądzkim batalionie Walki Radioelektronicznej delegacje złożyły wieńce i kwiaty w miejscach pamięci. Każdego roku podczas Zjazdów Kawalerzystów  tam jesteśmy: przy tablicy upamiętniającej  Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii; na Cmentarzu Garnizonowym przy grobie gen. dyw. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, pierwszego Komendanta CWK; przy pomniku  rtm. ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego, absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii; na Cmentarzu Parafialnym przy grobie  płk. Zbigniewa Makowieckiego, absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, oficera 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i Pułku 3 Strzelców Konnych, wieloletniego Prezesa Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie oraz przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, ostatniego Komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Komendanta Głównego Armii Krajowej.   

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wieńce i kwiaty. Szczególnie dziękujemy  Dyrekcjom, nauczycielom i uczniom szkół podstawowych: nr 8 im. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego; nr 15 im. Komisji Edukacji Narodowej; nr 16 im. płk Zbigniewa Makowieckiego; nr 20 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich i harcerzom Hufca w  Grudziądzu. Dziękujemy także za wojskowe i policyjne posterunki honorowe.

Wieczorem w Bursie Szkolnej odbyło się spotkanie z Tomaszem Dudkiem, prezesem Stowarzyszenia "Bitwa pod Komarowem".

W galerii wystawowej można było obejrzeć wystawę prac malarskich "Koń w służbie człowieka" przygotowaną przez Aleksandrę Szymczyk z Fundacji,  prezentowaną przez Stowarzyszenie Miłośników Malarstwa "Kontrasty" z Kwidzyna.

Dzień drugi, 19 sierpnia rozpoczął przemarsz koni ulicami Grudziądza na Błonia Nadwiślańskie, gdzie odbyły  się pokazy kawaleryjskie w wykonaniu Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.

Szwadron pod dowództwem kpt Tomasza Wyczawskiego  zaprezentował musztrę paradną oraz niezwykłe umiejętności władania szablą i lancą. Meldunek przyjął ppłk Sylwester Radzicki, Szef Wydziału Ogólnego Centrum Szkolenia Logistyki. Wszystkie wykonywane ewolucje dokładnie  omawiał (konno) rtm. kaw. och. kpt WP Marek Holak, wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
Pokaz wzbudził zachwyt, tym bardziej, że wszystko odbywało się w niemiłosiernym upale. 


 

Pokazy zakończyła parada  szwadronu na brzegu Wisły. Widok był piękny!

Po pokazie Szwadronu Kawalerii WP na Błonia Nadwiślańskie weszła Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy, która wykonała piękny koncert. Dyrygował  ppor. Michał SOWA .
Serdeczne podziękowanie  i upominek od organizatorów.
To był piękny koncert wykonany  nad Wisłą w 34 stopniowym upale.
Ogromne oklaski  plenerowej widowni.

W sobotnie popołudnie  na grudziądzkim Rynku uczestnicy, goście Zjazdu i mieszkańcy Grudziądza przenieśli się w lata 20. i 30. XX wieku, aby posłuchać najpiękniejszych piosenek tamtych minionych lat.
W wykonaniu znakomitego Chóru "Tibi Mariae" i wyjątkowego  zespołu "Sweet Accordion" popłynęły szlagiery z lat młodości kawalerzystów II RP. Miejsce koncertu nie było przypadkowe. Przy grudziądzkim Rynku był w latach międzywojnia jeden z najwspanialszych grudziądzkich -  i nie tylko -  hoteli. To słynny "Królewski Dwór".  W to popołudnie .... było jak za dawnych lat.

 Koncert pod kierunkiem pani Małgorzaty Gołuńskiej zachwycił wszystkich słuchających.

Dzień trzeci, 20 sierpnia

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną w grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej św. Mikołaja Biskupa pod przewodnictwem ks. kanonika  Dariusza Kunickiego. Poczty sztandarowe wystawili : 8. batalion Walki radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego (sztandar batalionowy i sztandar  historyczny Oficerskiej Szkoły Kawalerii) oraz proporzec Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego.  Pani Joanna WIELGAT, córka por. Mariana  PLICHTY, absolwenta Centrum Wyszkolenia Kawalerii, oficera 10. Pułku Strzelców Konnych prosiła  w imieniu rodzin kawalerzystów o modlitwę  za poległych, zamordowanych i zmarłych ojców w dziadków.


Po Mszy św. jak każdego roku składaliśmy wieńce i kwiaty przy pomniku Żołnierza Polskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.
                                                                        

Na rynku przy pomniku Żołnierza Polskiego.


                                                        Przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W Muzeum im. ks.dr. Łęgi uczestnicy i goście Zjazdu zostali serdecznie przywitani przez panią Wiolettę Pacuszkę, dyrektora tej wspaniałej instytucji kultury. Przewodniczący Rady Fundacji Rafał Chylewski wręczył pani dyrektor prezent z podziękowaniami za wspaniałą współpracę. Tutaj wręczone zostały Honorowe Odznaki Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.Protokół Kapituły Odznaki przeczytała pani Anna Wajler, sekretarz Rady Fundacji i Kapituły. W 2023 roku Odznaki otrzymali: Maciej PRZYBYŁEK - fotografik, dokumentujący Zjazdy Kawalerzystów, autor kilku wystaw poświęconych Polskiej Kawalerii oraz współorganizator powstaniu tablic upamiętniających  zamordowanych w Katyniu oficerów 18. Pułku Ułanów Pomorskich;  Katarzyna FURMAŃSKA - bibliotekarka Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kuleskiego prowadzi w BM "Biblioteczkę Kawaleryjską", opracowuje i udostępnia  zbiory przekazywane w darze Fundacji;  Arleta ZAKRZEWSKA - wieloletnia wolontariuszka Fundacji, bardzo pomocna  szczególnie podczas kolejnych Zjazdów Kawalerzystów;  ppłk Arkadiusz NAROJCZYK - dowódca 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego;  Anna WOJDA -   nauczycielka  w Szkole Podstawowej w Komarowie. Współorganizatorka powstania stowarzyszenia "Bitwa pod Komarowem" i budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Autorka wielu publikacji o bitwie pod Komarowem;  Jacek SKOCZYLAS -  współautor odznaki "Ułana Komorowskiego", współautor pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, współorganizator manewrów kawalerii ochotniczej i ćwiczeń proobronnych;  st. kpr. Michał RAK -  Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego, od 2013 r. uczestniczy w pokazach kawaleryjskich podczas Zjazdów Kawalerzystów; płk Zbigniew Krzywosz.

                                          

Od lewej stoją: Mirosław Zając, członek Kapituły; Karola Skowrońska, Przewodnicząca Zarządu Fundacji; Maciej Przybyłek; Katarzyna Furmańska; ppłk Arkadiusz Narojczyk; st. kpr. Michał  Rak, płk Zbigniew Krzywosz; Maria Kaczorowska, członek Kapituły; Rafał Chylewski, przewodniczący Rady Fundacji i Kapituły Odznaki Honorowej Fundacji. 

Po uroczystym wręczeniu Odznak Fundacji wysłuchaliśmy koncertu zespołu harcerskiego "Piosenkarnia". Zespól "Piosenkarnia"
Zwiedzano także wystawy, w tym wystawę stałą 
"Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939"

Pobytem w  Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi zakończyliśmy XXXIV Zjazd Kawalerzystów w tym roku.

DO ZOBACZENIA  W 2024 ROKU NA XXXV JUBILEUSZOWYM ZJEŹDZIE KAWALERZYSTÓWFotografie: Piotr Bilski, Dariusz Miller, Edward Stronkowski, Gerard Szukay, Mirosław Zając, archiwum Fundacji

Autor: Karola Skowrońska