Antoni Łopata

Galeria Dokumenty i fotografie ze zbiorów Pani Danuty Łopatówny
Galeria Dokumenty i fotografie ze zbiorów Pani Danuty Łopatówny
Galeria Dokumenty i fotografie ze zbiorów Pani Danuty Łopatówny
Galeria Antoni Łopata (trzeci od lewej) wśród oficerów kawalerii CWK. Grudziądz 1936 r. Dokumenty i fotografie ze zbiorów Pani Danuty Łopatówny
Galeria Dokumenty i fotografie ze zbiorów Pani Danuty Łopatówny
Galeria Antoni Łopata z żoną Julią, dziećmi i przyjaciółmi. Stoją od prawej: żona Julia, Antoni. Na trawie po prawej: syn Roman, syn Zdzisław, córka Danuta. Grudziądz.1937 r. Dokumenty i fotografie ze zbiorów Pani Danuty Łopatówny
Galeria Dokumenty i fotografie ze zbiorów Pani Danuty Łopatówny
Galeria Dokumenty i fotografie ze zbiorów Pani Danuty Łopatówny
Galeria Dokumenty i fotografie ze zbiorów Pani Danuty Łopatówny
Galeria Antoni Łopata przed aresztowaniem. Szczucin, zima 1941 r. jako zarządca majątku rolnego. Był członkiem ZWZ Dokumenty i fotografie ze zbiorów Pani Danuty Łopatówny