XXIII ZJAZD KAWALERZYSTÓW II RP W GRUDZIĄDZU

 Karola Skowrońska

 

XXIII ZJAZD KAWALERZYSTÓW II RP W GRUDZIĄDZU

 

         W dniach 19 - 21 sierpnia 2011 r. w Grudziądzu odbył się XXIII Zjazd Kawalerzystów II RP, w 85. rocznicę utworzenia Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii i 20 - lecie powstania Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu. W Zjeździe uczestniczyło 7 kawalerzystów: rtm. Tadeusz Bączkowski (19. Pułk Ułanów Wołyńskich), mjr Marian Michniewicz (5. Pułk Ułanów Zasławskich), mjr Zbigniew Makowiecki (1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i 3. Pułk Strzelców Konnych), prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie, płk Antoni Ławrynowicz (3. Pułk Strzelców Konnych), rtm. Jerzy Brzozowski (4. Pułk Ułanów Zaniemeńskich), por. Józef Adamczyk (7. Pułk Ułanów Lubelskich AK),  por. Wacław Werenczuk (18. Pułk Ułanów Pomorskich).

               

       rtm. T. Bączkowski                mjr  M. Michniewicz

                                                             

mjr  Z. Makowiecki      płk A. Ławrynowicz

 

            
    rtm. J. Brzozowski      por. J. Adamczyk      por. W. Werenczuk


        Gościliśmy ponad 180 osób z kraju i z zagranicy, a wśród nich najbliższe rodziny absolwentów przedwojennego Centrum Wyszkolenia Kawalerii, przedstawicieli urzędów centralnych, wojewódzkich, miejskich i wojska. Jak każdego roku, do Grudziądza przyjechali liczni reprezentanci kół i klubów kawaleryjskich, miłośnicy tradycji kawaleryjskich i sympatycy tej broni. Nie zawiedli także mieszkańcy naszego miasta, którzy z radością witają każdego roku wszystkich gości przybywających na Zjazd.
         W piątek, pierwszego dnia Zjazdu złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii. W 2011 roku przypada 85. rocznica utworzenia tej Szkoły w ramach Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Podczas uroczystości rtm. Jerzy Brzozowski (rocznik 1938 - 1939) wspominał pierwsze dni pobytu w Kawaleryjskiej Alma Mater.


 Przy tablicy pamiątkowej Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii.

   Delegacja Zjazdu składa kwiaty.             Rtm. Jerzy Brzozowski wspomina swoją Szkołę.

 

Także na Cmentarzu Garnizonowym przy grobie gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, pierwszego komendanta Centralnej Szkoły Jazdy (później CWK), złożono wieńce i zapalono znicze w 75. rocznicę śmierci Generała. Wartę honorową przy grobie pełnili żołnierze grudziądzkiego Garnizonu i ułani Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.


Grób gen. S. Kasprzyckiego.  Hołd składają: płk Grzegorz Mosiołek, Dowódca Garnizonu Grudziądz  (w środku),  ppłk Jacek Treichel, reprezentujący MON, ks. mjr Mateusz Hebda, kapelan Prezydenta RP.

        

Drugi dzień Zjazdu uczestniczy rozpoczęli od oddania hołdu gen. Tadeuszowi Bór Komorowskiemu, składając wiązanki kwiatów i wieńce przy obelisku przy rondzie im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

 

Wizyta w historycznych koszarach im. Księcia Józefa Poniatowskiego, w których aktualnie stacjonuje 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego ? to od 23 lat jeden z najważniejszych punktów programu każdego Zjazdu. W tym roku gości witała Orkiestra Reprezentacyjna Garnizonu Toruń, Kompania Honorowa batalionu, dowódca ppłk Zbigniew Nowak, a także przybyli na uroczystości goście: płk dypl. Krzysztof Olszak z Dowództwa Wojsk Lądowych, ppłk Jacek Treichel z MON, b. dowódcy jednostki: płk Andrzej Skoracki, płk Włodzimierz Pawłowski oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta, szkół, instytucji i służb mundurowych Grudziądza. Jolanta Parol i Anna Bobińska - Suzuki, wnuczki Patrona oraz Karola Skowrońska, przewodnicząca Zarządu Fundacji, otrzymały okolicznościowe ryngrafy, a wzruszonym kawalerzystom wręczono Odznaki Honorowe Batalionu. Od I Zjazdu, który odbył się w 1989 r., na terenie koszar znajduje się obelisk z tablicą pamiątkową poświęconą absolwentom Szkoły Podchorążych Kawalerii, gdzie każdego roku składane są kwiaty. Tak było i w tym roku. Posadzono także dąb, aby upamiętnić pobyt kawalerzystów w koszarach. Zwiedzano sale tradycji jednostki i historyczne budynki.

 

 

 

                           

Kawalerzyści w swoich koszarach otrzymują Honorowe Odznaki 8. Batalionu Walki Radioelektronicznej.                                                      
  .

 

Jolanta Parol i Anna Suzuki otrzymują ryngraf       Przed obeliskiem SPK: płk K. Olszak, K. Skowrońska,

     od  ppłk. Z. Nowaka, dowódcy JW 1109.        ppłk. Z. Nowak, T. Szymański, sekretarz UM.

?Potyczki wrześniowe 1939 r.? -  to inscenizacja historyczna z udziałem kawalerii polskiej, piechoty polskiej i niemieckiej, a także broni pancernej. Logistycznie inscenizację przygotowali: mjr Andrzej Makowski z Centrum Szkolenia Logistyki (członek Rady Fundacji) i ppor. Marek Holak, prezes Polskiego Klubu Kawaleryjskiego. Inscenizacja odbyła się na grudziądzkich Błoniach Nadwiślańskich, przy pięknej pogodzie i wielotysięcznej publiczności. W tym czasie TVP Bydgoszcz realizowała program ?Studio Lato?, więc mieliśmy zarówno dodatkową widownię, jak i promocję.

 

 

  
Na Błoniach Nadwiślańskich podczas inscenizacji historycznej.wrześniowe 1939 r.? 

 ?Potyczki wrześniowe 1939 r.?
  W inscenizacji uczestniczyli konno i pieszo przedstawiciele historycznej Pomorskiej Brygady Kawalerii, tj. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, 18. Pułku Ułanów Pomorskich, 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich i 8. Pułku Strzelców Konnych, a także kilka grup rekonstruktorów z kraju, z historycznym sprzętem bojowym.

 

Nad Wisłą odbyła się także promocja Narodowych Sił Rezerwowych. Prezentowano najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i umiejętności współczesnego wojska.  Tego samego dnia, w sobotę po południu, w grudziądzkim Centrum Kultury Teatr odbyły się uroczystości jubileuszowe 20 - lecia Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, promocja monety kolekcjonerskiej Narodowego Banku Polskiego ?Ułan II Rzeczypospolitej? z serii ?Historia Jazdy Polskiej? oraz koncert  ?Z ułańską fantazją",  przygotowany przez solistów Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

            Przed wejściem na widownię teatru wszyscy goście otrzymali promowaną monetę kolekcjonerską. Uroczystości rozpoczęła prezentacja multimedialna, przygotowana przez Patrycję Chylewską, przedstawiająca 20 - letnią działalność Fundacji. Miłym akcentem jubileuszu były odznaczenia państwowe, które otrzymali: mjr Zbigniew Makowiecki, prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Anna Wajler, sekretarz Rady Fundacji - Złoty Krzyż Zasługi; mjr Andrzej Makowski, członek Rady Fundacji i Rafał Chylewski, członek Zarządu Fundacji - Srebrne Krzyże Zasługi. W imieniu Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP odznaczenia wręczył Zbigniew Ostrowski, Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski.

 

 

Medal Pro Memoria otrzymali: płk w st. spocz. dr Jerzy Krzyś, przewodniczący Rady Fundacji i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu, który odebrał dyr. Szkoły Marek Bergmann. Medal, w imieniu Jana Ciechanowskiego, Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, uhonorowanym wręczył płk Zbigniew Krzywosz, dyrektor Departamentu Wojskowego.

 

    

Uhonorowani odznaczeniami państwowymi  i  Medalem Pro Memoria.

Robert Malinowski, Prezydent Grudziądza, wyróżnił działaczy Fundacji okolicznościowym adresem i pięknym albumem. Wyróżnienia otrzymali: Jerzy Krzyś, przewodniczący Rady Fundacji, Michał Masłowski, wiceprzewodniczący Rady, Anna Wajler, sekretarz Rady, płk Andrzej Skoracki, mjr Andrzej Makowski - członkowie Rady, Karola Skowrońska, przewodnicząca Zarządu Fundacji, Maria Kaczorowska, Aleksandra Boryń, Rafał Chylewski - członkowie Zarządu, Jadwiga Walczak, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Fundacji, Roman Nowak, Aleksandra Szymczyk - członkowie Komisji oraz Zofia Sołtys, księgowa Fundacji. Okolicznościowe adresy i albumy otrzymali także byli członkowie władz Fundacji: Bożena Michalska - Kaczor i Andrzej Wiśniewski.

 

 Robert Malinowski, Prezydent Grudziądza, składa podziękowania działaczom Fundacji.

 

                      

Moneta "Ułan II Rzeczypospolitej" z serii "Historia Jazdy Polskiej" Narodowego Banku Polskiego.

           

 

Monetę kolekcjonerską zaprezentował Waldemar Szostak, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Poznaniu. Wszystkich uczestników jubileuszu obdarowano monetą o nominale 2 zł, wykonaną ze stopu Nordic Gold. Natomiast srebrną monetę otrzymali kawalerzyści II RP, przedstawiciele władz samorządowych i Fundacji oraz najwierniejsi sponsorzy Fundacji.

        

 

Waldemar Szostak wręcza monetę kolekcjonerską rtm. Jerzemu Brzozowskiemu (z lewej) i Tadeuszowi Ostrowskiemu. W środku płk Antoni Ławrynowicz (z lewej) i Lesław Kukawski (z prawej).

Odznaki Honorowe Fundacji, przyznane w 2011 r. otrzymali: płk Marek Dragan, dowódca Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy, członek Rady Fundacji; Jan Przeczewski, Komendant Straży Miejskiej w Grudziądzu; Mirosław Elszkowski, Komendant Policji w Grudziądzu; Waldemar Szostak, Dyrektor Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu; Piotr Chudy, przedsiębiorca z Warszawy; Andrzej Cherek, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego; Grzegorz Romanowski, wicedyrektor Centrum Kultury Teatr; Małgorzata Sadowska - Rodziewicz, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego; Marek Sikora, wiceprezydent Grudziądza; kpt. Dariusz Kraszewski z 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego; Henryk Januszewski, zastępca Komendanta Straży Miejskiej; Sławomir Ziętarski, Prezes Klubu Kawaleryjskiego im. 18. Pułku Ulanów Pomorskich w Gdańsku; Marek Holak, Prezes Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w Bydgoszczy; Krzysztof Landowski, Prezes Stowarzyszenia Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim; Kazimierz Deroń, Prezes Klubu Jazdy Konnej ?Joker? im. 8. Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie.

        

Jerzy Krzyś i Maria Kaczorowska przekazują Odznakę Fundacji Sławomirowi Ziętarskiemu  (z lewej)

i  ppor. Markowi Holakowi (z prawej).

 

Uroczystości jubileuszowe zakończył znakomity koncert w wykonaniu solistów Opery Bałtyckiej w Gdańsku, pod kierunkiem artystycznym Barbary Żurowskiej - Sutt. Zaprezentowano najpiękniejsze arie operowe i operetkowe, a także najbardziej popularne piosenki i pieśni ułańskie. W koncercie wystąpił także Zbigniew Kulwicki, artysta Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.

 

 

 

                                                                                             Koncert w Teatrze.

 

       Trzeci dzień Zjazdu rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną w grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej pod przewodnictwem ks. kanonika Dariusza Kunickiego. Kawalerzyści gorąco przywitali także koncelebrantów: ks. prałata Tadeusza Nowickiego, Honorowego Obywatela Grudziądza, który od 1989 r. jest kapelanem kawalerzystów, ks. ppłk. Piotra Gibasiewicza, kapelana grudziądzkiego Garnizonu, mjr. Mateusza Hebdę, kapelana Prezydenta RP oraz ks. Bohdana Faściszewskiego z Białegostoku.

 

         

 

Płk Antoni Ławrynowicz przed ołtarzem w Bazylice i poczty sztandarowe: 18. Pułku Ułanów Pomorskich, 26. Pułku Ułanów Wielkopolskich, Szwadronu Kawalerii WP i kopia sztandaru Oficerskiej Szkoły Kawalerii.

 

Po uroczystościach religijnych złożono kwiaty przy pomniku Żołnierza Polskiego na grudziądzkim Rynku, a także przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Niepodległości.


    

Delegacje z kwiatami  w hołdzie żołnierzowi polskiemu.

 


Przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zjazd zakończyła wizyta w Muzeum im. ks. dra Wł. Łęgi, w którym przez ponad 20 lat zgromadzono imponujące zbiory prezentowane w Salach Tradycji Jazdy Polskiej, jak również na wystawach czasowych, organizowanych z okazji Zjazdów. W 2011 roku otwarto wystawę poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w 90. rocznicę pobytu Marszałka w Grudziądzu, zwiedzano wystawę mundurów kawaleryjskich w jednym z unikatowych spichrzy. Każdego roku kawalerzyści przekazują Fundacji cenne zbiory, które trafiają do Muzeum. W tym roku obraz olejny ?Patrol? Leszka Piaseckiego (1928 - 1990) podarował rtm. Tadeusz Bączkowski, a ppor. Marek Holak przekazał do Muzeum (w depozyt) kopię głowicy z drzewca kopii sztandaru 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, który eksponowany jest w Salach Tradycji Jazdy Polskiej. Głowica ta wykonana została w Londynie.

 

            

              Tadeusz Bączkowski odsłania podarowany obraz.                                 Ppor. Marek Holak przekazuje

       Małgorzata Kurzyńska,  dyr. Muzeum i Leszek Kopaczewski.                             kopię głowicy sztandaru.

 

W 2011 roku odbył się kolejny - organizowany przez Fundację - międzygimnazjalny konkurs "Koń przyjacielem kawalerzysty". Laureaci konkursu odebrali (przechodnią) nagrodę główną - rzeźbę głowy konia "Medzia", z rąk fundatora rtm. Tadeusza Bączkowskiego.

                


Rtm. Tadeusz Bączkowski  z „Medziem" dla  Magdaleny Czarneckiej  i Oliwii  Lisiewicz. Obok Małgorzata Grabowska, oraz (z lewej): Marek Bergmann, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich, Maria Kaczorowska, zastępca dyrektora Szkoły i Leszek Kopaczewski.

 

 

 

 

Po południu, ostatniego dnia Zjazdu odbyło się posiedzenie Rady Fundacji, które prowadził dr Jerzy Krzyś, przewodniczący Rady. Oddano hołd zmarłym w ostatnim roku kawalerzystom, w tym członkom Rady Fundacji. Zgodnie ze statutem Rada przyjęła sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Fundacji w 2010 roku i udzieliła Zarządowi absolutorium. W skład Rady przyjęto trzech nowych członków. Są nimi: chor. Andrzej Klimczuk, Szef Szwadronu Kawalerii WP, Sławomir Ziętarski, Prezes Klubu Kawaleryjskiego im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich i ppor. rez. Marek Holak, Prezes Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, Komendant Oddziału Terenowego PKK im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Rada Fundacji podjęła decyzję o organizacji kolejnego Zjazdu.

 

XXIV ZJAZD KAWALERZYSTÓW II RP ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH

 17 - 19 SIERPNIA 2012 R.

 

Uczestnicy XXIII Zjazdu w historycznych koszarach im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

 

Zjazd dofinansowano z dotacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu,  Narodowego Banku Polskiego oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i  Osób Represjonowanych.

Fundację wsparli także finansowo: OPEC Grudziądz, INVEST JWK Gdańsk, Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia, Spółdzielnia Mieszkaniowa i Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe.         Otrzymaliśmy nieocenioną pomoc jednostek wojskowych Garnizonu Warszawa, Grudziądz, Toruń i Bydgoszcz, WKU Grudziądz, a także grudziądzkiej Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej. Do działań organizacyjnych włączyło się Muzeum im. ks. dra Wł. Łęgi i Klub Jeździecki „Rywal” im. CWK. Centrum Kultury Teatr udostępniło widownię, zaplecze i obsługę oraz profesjonalne nagłośnienie wszystkich uroczystości, odbywających się przy pomnikach i obeliskach. Wiele firm, instytucji i osób prywatnych pomagało bezinteresownie Fundacji w pracach organizacyjnych, logistycznych i porządkowych. Pracowali też działacze społeczni i młodzież szkolna. Zarząd Fundacji składa wszystkim instytucjom i osobom jak najserdeczniejsze podziękowanie.

 

Fotografie wykonali: Magdalena Jaworska - Nizioł, Piotr Bilski, Gerard Szukay i Leszek Librandt.

 Autor: Jarosław Boryń