XXIV Zjazd Kawalerzystów II RP w Grudziądzu

W dniach 17 - 19 sierpnia odbył się w Grudziądzu XXIV Zjazd Kawalerzystów II RP, w którym uczestniczyło 8 kawalerzystów:  rtm. Tadeusz Bączkowski (19. Pułk Ułanów Wołyńskich), mjr Zbigniew Makowiecki (1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i 3. Pułk Strzelców Konnych), prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie,  mjr Tadeusz Andrzejewski (15. Pułk Ułanów Poznańskich) rtm. Jerzy Brzozowski (Pułk 4.Ułanów Zaniemeńskich),  rtm. Bernard Wasilewski (10. Pułk Ułanów Litewskich), rtm. Maksymilian Kasprzak (8. Pułk Strzelców Konnych) por. Józef Adamczyk (7. Pułk Ułanów Lubelskich AK),  por. Wacław Werenczuk (18. Pułk Ułanów Pomorskich).
    Na coroczne spotkanie przyjechali także  krewni absolwentów Centrum Wyszkolenia Kawalerii: dzieci, wnuki, a nawet prawnuku. Byli także przedstawiciele kół i stowarzyszeń pułkowych, kultywujących tradycje przedwojennych pułków Polskiej Kawalerii, liczni miłośnicy tej broni, mieszkańcy Grudziądza i okolicznych miejscowości.
  Pierwszego dnia uczestnicy Zjazdu, jak co roku, złożyli kwiaty w miejscach szczególnych: przy tablicy pamiątkowej poświęconej absolwentom Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii i na grobie gen. dyw. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, pierwszego komendanta CWK. Obejrzeli także projekcję filmu  "1920.Bitwa Warszawska".

                                                                                             
   Historię Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii przybliżył Robert Wójcik, członek Rady Fundacji z Krakowa.


           
                      
        Kwiaty składano na grobie gen. Stefana de Castenedolo - Kasprzyckiego i przy mogile bohaterów wojny polsko - bolszewickiej.

18 sierpnia, w drugim dniu Zjazdu, przy obelisku upamiętniającym gen.Tadeusza Bora Komorowskiego ostatniego komendanta CWK,  złożono wieńce i wiązanki kwiatów.


                                      

Słowo o Generale wygłosił Miłosz Boryń, absolwent Gimnazjum nr 7, im. Tadeusza Bora Komorowskiego i II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego  w Grudziądzu.


     

Od lewej: mjr A. Makowski, komendant Garnizonu Grudziądz; mjr Z. Makowiecki, rtm. J. Brzozowski, por. J. Adamczyk, por. W. Werenczuk, S. Ziętarski (Klub Kaw. im. 18. P. Uł.) rtm. T. Bączkowski, M. Wiwatowski i P. Torłop (Klub Kaw. im. 18. P. Uł.).

 
 

Od lewej: ppłk M. Magowski, Komendant WKU w Grudziądzu; ppłk Z. Nowak, Dowódca 8. b.WRE; płk dypl. Krzysztof Olszak, Sztab Gen. WP; płk  D. Żuchowski, Komendant Centrum Szkolenia Logistów, ppłk ks. P. Gibasiewicz, kapelan Garnizonu w Grudziądzu. 

Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko - Pomorski.

 

Robert  Malinowski, Prezydent Grudziądza.
Ppłk  Mirosław Demediuk, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.Krzysztof Pokora, w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego.Delegacja Koła Żołnierzy i Przyjaciół 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy.Delegacja Stowarzyszenia Rodzina Ułańska w Krotoszynie.Delegacja Fundacji "Szarża pod Krojantami" z  Panią Prezes Fundacji - Grażyną Winiecką,  


  Wizyta uczestników w historycznych koszarach im. Księcia Józefa Poniatowskiego, w których stacjonuje 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego - to stały punkt programu każdego Zjazdu. Tak było także w tym roku. Gości witał dowódca Batalionu, ppłk Zbigniew Nowak, Kompania Honorowa i poczty sztandarowe.Kompania Honorowa 8.b.WRE.


     Były upominki do kawalerzystów i miniaturki sztandaru jednostki.
Por. Józef Adamczyk otrzymuje upominki od płk. K. Olszaka i ppłk. Z. Nowaka

Pięknie wykonane miniaturki sztandaru jednostki otrzymują (od lewej) Anna Bobińska - Suzuki i Jolanta Parol , wnuczki Patrona Batalionu gen. Z. Podhorskiego  oraz Robert Malinowski, Prezydent Grudziądza.

   W imieniu kawalerzystów przemawia rtm. Jerzy Brzozowski.Mjr Tadeusz Andrzejewski z Ewą Mes, wojewodą  i mjr Andrzejem Makowskim przed obeliskiem

Szkoły Podchorążych Kawalerii.


   Miłym i niezwykłym akcentem było odsłonięcie na ławkach w koszarach tabliczek  pamiątkowych poświęconych czterem komendantom Centrum Wyszkolenia Kawalerii. 

Pierwszą tabliczkę poświęcono gen. dyw. Stefanowi de Castenedolo - Kasprzyckiemu; drugą - gen. bryg. Zygmuntowi Podhorskiemu; trzecią - płk. dypl. Józefowi Smoleńskiemu; czwartą - gen. dyw. Tadeuszowi Bór - Komorowskiemu. Tabliczki odsłaniali kolejno niezwykli goście XXIV Zjazdu.


1.               2.   

 Teresa Dangel, córka gen. K. Druckiego - Lubeckiego                 Jolanta Parol i Anna Bobińska - Suzuki wnuczki                  dowódcy Wileńskiej Brygady Kawalerii.                                                gen. Zygmunta Podhorskiego.


         3.               4. 

 Jan Zakrzewski, syn Stanisława Zakrzewskiego,dowódcy             Hanna Zawistowska - Nowińska, córka płk. Dezyderiusza

    Pułku Ułanów Karpackich.                                                       Zawistowskiego,dowódcy 19. Pułku Ulanów Wołyńskich.

 

   W koszarach JW1109  można było obejrzeć historyczną wystawę i zwiedzić sale tradycji. Na zakończenie wykonano uczestnikom i gościom Zjazdu  rodzinną fotografię.


  

                   Wystawa prezentująca historię CWK.                                    W sali tradycji Batalionu.


                                         


  W sobotę po południu uczestnicy Zjazdu udali się do Działowa do gościnnego gospodarstwa Państwa Janiny i Piotra Madejów na pokazy jeździeckie prezentowane przez oddziału kawalerii ochotniczej dziedziczące i kultywujące tradycje Pomorskiej Brygady Kawalerii: Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich (Starogard Gdański), Oddział Terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich (Bydgoszcz) Szwadron Ochotniczy 18. Pułku Ułanów Pomorskich (Gdańsk), Klub Jazdy Konnej "Joker" im. 8. Pułku Strzelców Konnych (Chełmno).


  

Na początku zaprezentowano wszystkie oddziały, meldunek od mjr Andrzeja Makowskiego odebrał mjr Zbigniew Makowiecki, oddziałami dowodził por. rez. Marek Holak.

                                                                     
 POKAZY JEŹDZIECKIE                

        
      

     

    
 
                                         
    

Pokazy i defilada oddziałów kawaleryjskich zachwyciły licznie zgromadzoną publiczność.


  Od 2008 roku Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej przyznaje Odznaki Honorowe osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do kultywowania tradycji Polskiej Kawalerii.

  W 2012 roku przyznano 12 odznak, które otrzymali: Jan WYROWIŃSKI, Wicemarszałek Senatu RP, Toruń; ks. ppłk Piotr GIBASIEWICZ, kapelan Garnizonu Grudziądz; Przemysław ŚLUSARSKI, wiceprezydent Grudziądza; kpt. Jarosław SOLECKI, oficer stanowiska dowodzenia 8.Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego, Grudziądz; Justyna SIGNERSKA, Kierownik Biura Prezydenta Grudziądza; Alicja KAMIŃSKA, dyrektor Zespołu Szkół im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi; Aleksandra CIŻNICKA, dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego, Grudziądz;  Małgorzata KURZYŃSKA, dyrektor Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi, Grudziądz;  Piotr MADEJ, Klub Jazdy Konnej "Joker" w Działowie; por. Marcin RYNKIEWICZ, oficer sekcji planowania operacji Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy;  Piotr BĄK, wachmistrz Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, Warszawa; Piotr TORŁOP, Klub Kawaleryjski im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Gdańsku.

Podczas uroczystości w Działowie odznaki wręczył dr. Jerzy Krzyś, przewodniczący Rady Fundacji i przewodniczący Kapituły Odznaki Honorowej. 


                                

Stoją od lewej: Piotr Torłop, Łukasz Madej (w imieniu Ojca Piotra), Małgorzata Kurzyńska, Aleksandra Ciżnicka, Justyna Signerska, Sławomir Ślusarski, ks. ppłk Piotr Gibasiewicz, dr. Jerzy Krzyś, Karola Skowrońska (przewodnicząca Zarządu Fundacji), Jan Wyrowiński i Rafał Chylewski(członek Zarządu Fundacji).

  

Za wspaniałą społeczną pracę szablę wraz z serdecznymi podziękowaniami otrzymał Michał Masłowski, wieloletni wiceprzewodniczący Rady Fundacji. Ppłk Zbigniew Nowak, dowódca 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego otrzymał piękną rzeźbę "Ułan i dziewczyna" za niezwykle aktywną  współpracę z Fundacją i pielęgnowanie tradycji kawaleryjskich w 8.bWRE.


    

Od prawej: M.Masłowski, K.Skowrońska, dr J. Krzyś,       Od lewej: ppłk Z. Nowak, J. Krzyś, K. Skowrońska, J. Signerska,

M. Kaczorowska, R. Chylewski, A. Boryń (Zarząd Fundacji).


  Wyjątkowy i pełen wrażeń pobyt w Działowie zakończył się wyjątkowym pożegnaniem. Rtm. Tadeusz Bączkowski, 99 letni oficer 19. Pułku Ułanów Wołyńskich, bohater szarży pod Mokrą 1września 1939 roku i innych walk II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie poprosił, by przyprowadzono mu konia. Wszyscy z wielki wzruszeniem oglądaliśmy niezwykłe wydarzenie. Zarówno sędziwy ułan, jak i piękny rumak szczęśliwi byli z tego spotkania. Nam, obserwującym ten przepiękny obraz cisnęły się łzy do oczu...


 


W godzinach wieczornych odbyło się w Grudziądzu spotkanie prezesów stowarzyszeń dziedziczących tradycje Kawalerii Polskiej. Omówiono zasady noszenia umundurowania i wyposażenia kawalerii przez wszystkie stowarzyszenia i oddziały, które dziedziczą tradycje przedwojennych pułków kawaleryjskich. Moderatorami spotkania byli: Rafał Chylewski (Zarząd Fundacji), mjr Andrzej Makowski (Rada Fundacji) i Dariusz Waligórski (Federacja Kawalerii Ochotniczej). Podpisano porozumienie, które opublikowane zostanie w Komunikacie Fundacji nr 45 i w prasie kawaleryjskiej.

W niedzielę, 19 sierpnia w ostatnim dniu Zjazdu odprawiona została w grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej Msza św. koncelebrowana  w intencji kawalerzystów. Mszy św. przewodniczył ks. infułat Tadeusz Nowicki, Honorowy Obywatel Grudziądza.


Ks.kanonik Dariusz Kunicki, proboszcz; ks infułat        Mjr Z. Makowiecki z prośbą o przewodniczenie  Mszy

Tadeusz Nowicki; ks. Bohdan Faściszewski; ks ppłk     św. w intencji kawalerzystów.

Piotr Gobasiewicz, kapelan Garnizonu Grudziądz.


                                 


Od lewej poczty sztandarowe: Towarzystwa Przyjaciół 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, Koła 10. Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku, Klubu Kawaleryjskiego im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Gdańsku, Centrum Szkolenia Logistów w Grudziądzu i Szwadronu Kawalerii WP w Warszawie.


Po uroczystej Mszy św., na grudziądzkim Rynku złożono kwiaty przy pomniku Żołnierza Polskiego.


                                                     

                                Kawalerzyści.                                       Jan Wyrowiński, Wicemarszałek Senatu.


          

          Janusz Dzięcioł, poseł na Sejm RP.             Ppłk Jacek Treichel w imieniu Ministra Obrony Narodowej.


          

  Ppłk Mirosław Demediuk, Urząd do Spraw Kombatantów         Robert Malinowski, Prezydent Grudziądza.

  i Osób Represjonowanych.


         

          Delegacja grudziądzkiego Garnizonu.              Krzysztof Pokora, w imieniu Marszałka Woj. Kujawsko-

                                                                                   Pomorskiego.


                                         

                                                      Pamiątkowa fotografia uczestników Zjazdu.


                                      

                                                  Spacer po Starówce. Mjr Z. Makowiecki z paniami:

                                                      Aleksandrą Boryń(z prawej) i Marią Kaczorowską.

                               

                                  Hołd oddano także Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.


                                   


Zwiedzanie wystaw w grudziądzkim Muzeum im. ks.dra Wł. Łęgi zawsze wzbudza wielkie zainteresowanie. Serdecznie witani przez Małgorzatę Kurzyńską, dyrektora muzeum - uczestnicy Zjazdu dowiedzieli się o planach zorganizowania w 2014 roku dużej multimedialnej wystawy poświęconej kawaleryjskim tradycjom Grudziądza. 


                                   


                                    

                                   


Zjazd zakończyło posiedzenie Rady Fundacji, podczas którego m.in. uchwalono termin XXV Jubileuszowego Zjazdu w Grudziądzu, który  odbędzie się w dniach 23 - 25 sierpnia 2013 r.


Fotografie: Zofia Majsterek, Gerard Szukay i Piotr Bilski.Autor: Karola Skowrońska