SPOTKANIE KAWALERZYSTÓW II RP, ICH RODZIN I MIŁOŚNIKÓW KAWALERII - 2014

W dniach 22 - 24 sierpnia 2014 roku, w 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej i 75 rocznicę ostatniej promocji oficerskiej  w Centrum Wyszkolenia Kawalerii odbyło się w Grudziądzu  Spotkanie Kawalerzystów II RP, Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii, w którym uczestniczyło 5 kawalerzystów oraz wielu gości z kraju i z zagranicy.
 Do swojego Grudziądza przybyli:

                                            

Ppłk. Marian MICHNIEWICZ, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (1934 - 1935) i Szkoły Podchorążych Kawalerii (1935 - 1937), promocja oficerska w 1937 roku,
oficer 5. Pułku Ułanów Zasławskich. W marcu 2014 roku ukończył 101 lat.
 

                                      


Ppłk Zbigniew MAKOWIECKI, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, promocja oficerska w 1936 roku, oficer 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego
 i 3. Pułku Strzelców Konnych.


                                      


Rtm. Tadeusz BĄCZKOWSKI, absolwent Szkoły Podchorążych Kawalerii, promocja oficerska w 1936 roku, oficer 19. Pułku Ułanów Wołyńskich. W listopadzie 2013 roku ukończył 100 lat.
 

                                        


Rtm. Jerzy  BRZOZOWSKI, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, promocja oficerska w 1939 roku, oficer Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich.


                                         


Por. Józef ADAMCZYK, 7. Pułk Ułanów Lubelskich Armii Krajowej "Jeleń".

Dzień pierwszy - piątek, 22 sierpnia.

Uroczystości w Grudziądzu, tak jak w poprzednich latach,  rozpoczęły się  przy obelisku upamiętniającym Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii oraz na Cmentarzu Garnizonowym przy grobie gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, pierwszego komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii i zbiorowej mogile żołnierzy z 1920 roku.

                                      

                      

Przy obelisku ppłk Zbigniew Makowiecki mówił o swojej Szkole, którą ukończył w 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Wspominał kolegów i wykładowców.

           Na Cmentarzu Garnizonowym.

Wieczorem uczestnicy Spotkania obejrzeli relację filmową z ubiegłorocznego XXV Jubileuszowego Zjazdu Kawalerzystów II RP, a także film Grzegorza Gajewskiego " Wojenne przypadki pułkownika Mentla".

Dzień drugi - sobota, 23 sierpnia.

Sobotnie przedpołudnie rozpoczęto w Grupie, gdzie znajduje się cmentarz wojenny. Uroczystości patriotyczno - religijne odbyły się przy pomniku poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy Pomorskiej Brygady Kawalerii w asyście kompani honorowej Centrum Szkolenia Logistyki, wart honorowych wystawionych przez Centrum Szkolenia Logistyki, 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego, Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego i delegacje Oddziałów Ochotniczych Kawalerii Polskiej. Płk Dariusz Żuchowski, Dowódca Garnizonu Grudziądz i Komendant Centrum Szkolenia Logistyki powiedział do zebranych:

Wielce Szanowni Oficerowie Kawalerii, Dostojni Goście, Żołnierze!
   Grupa jest dla żołnierzy miejscem szczególnym, to tu walczyli i spoczęli w Ojczystej Ziemi najwierniejsi Synowie Rzeczypospolitej - szwoleżerowie, ułani, strzelcy konni Pomorskiej Brygady Kawalerii. Dzisiejsze spotkanie ma charakter wyjątkowy, ponieważ oddaje cześć i upamiętnia chwałę Kawalerzystów w 75. rocznicę wydarzeń wrześniowych. Z tej okazji na Cmentarzu Wojennym organizujemy uroczysty Apel Pamięci, na którym mam wielki honor i zaszczyt powitać: Pana Pułkownika Mariana Michniewicza, absolwenta Szkoły Podchorążych Kawalerii, promocja 1937 roku, oficera 5. Pułku Ułanów Zasławskich, Pana Pułkownika Zbigniewa Makowieckiego, absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, promocja 1939 roku, oficera 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i 3. Pułku Strzelców Konnych; Pana Rotmistrza Tadeusza Bączkowskiego, absolwenta Szkoły Podchorążych Kawalerii, promocja 1936 roku, oficera 19. Pułku Ułanów Wołyńskich; Pana Rotmistrza Jerzego Brzozowskiego, absolwenta Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, promocja 1939  roku, oficera Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich; Pana Porucznika Józefa Adamczyka, oficera 7. Pułku Ułanów Lubelskich  Armii Krajowej zgrupowania "Jeleń"; rodziny Kawalerzystów, zarówno tych, którzy odeszli, jednak obecni są w naszej pamięci, jak i tych, którzy dzielą z nami radość spotkania; parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej: Senatora Pana Michała Wojtczaka i Posła na Sejm Pana Janusza Dzięcioła; Prezydenta Grudziądza, Pana Roberta Malinowskiego; Przewodniczącą  Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, Panią Karolę Skowrońską; Przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej Pana pułkownika Jacka Treichela; Szefa Delegatury Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej w Bydgoszczy, Pana pułkownika Tomasza Łańcuckiego; Szefa Szefostwa Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Pana pułkownika Grzegorza Mosiołka; Dowódcę 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej Pana pułkownika Radzisława Smółkowskiego; Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Grudziądzu Pana pułkownika Marka Magowskiego; Wójta Gminy Dragacz, sprawującego pieczę między innymi nad Cmentarzem Wojennym w Grupie, za co pragniemy serdecznie podziękować, Pana Andrzeja Lorenca, a także wszystkich uczestników, których nie wymieniłem z imienia i nazwiska, niemniej gorąco witam.
Szanowni Państwo,
   Rejon Grupy był polem ciężkich i krwawych walk  Pomorskiej Brygady Kawalerii broniącej Korytarza Pomorskiego, która od pierwszych godzin wojny bohatersko wypełniała powierzone im zadania, także te które wydawały się niewykonalne. Pomorska Brygada Kawalerii od bitwy granicznej i legendarnej szarży pod Krojantami, która wstrząsnęła niemiecką dywizją piechoty zmotoryzowanej, przedzierając się na Bydgoszcz - drogą usłaną pasmem ciągłych walk, znaczonych wrakami zniszczonych niemieckich czołgów, dział i samochodów pancernych - toczyła samotne walki pod Bukowcem, atakowana przez lotnictwo, niszczona przez artylerię i broń pancerną, uporczywie broniła powierzonych pozycji.   Zdziesiątkowane, pozbawione łączności, pomocy sanitarnej i możliwości  odpoczynku pododdziały 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, 18. Pułku Ułanów Pomorskich, 8. Pułku Strzelców Konnych oraz 11. Dywizjonu Artylerii Konnej dotarły 4 września do rejonu Grupy z zadaniem przebicia się do mostu w Grudziądzu. Na tej ziemi przez dwa dni pododdziały Pomorskiej Brygady Kawalerii toczyły pełne największego poświęcenia i heroizmu walki. Biły się o honor, do ostatka wierne przysiędze, barwom i sztandarowi. Skrwawiona i wyczerpana w ciężkich walkach  Brygada - z honorem wykonała swe zadanie we wrześniu 1939 roku. Jej żołnierze sprawie obrony Ojczyzny poświęcili się bez wahania, walczyli o nią i za nią ginęli - z bronią w ręku, często osamotnieni, lecz zawsze nieugięci. Zbroczona żołnierską krwią ziemia w Grupie, na wieki otuliła swych obrońców, tak jak otuliła Sztandar 18. Pułku Ułanów Pomorskich.Pozostaną w Niej na zawsze  wierni najświętszym dla każdego Polaka wartościom, jakimi są: Bóg, Honor  i Ojczyzna.

         Szanowni Panowie Oficerowie Kawalerii, wierni synowie Niepodległej!

   To Wy we wrześniu stanęliście w obronie naszej Ojczyzny. To Wy własną krwią, bezprzykładną odwagą i poświęceniem sławiliście dobre imię Najświętszej Rzeczypospolitej. Swoim męstwem na stałe zapisaliście się w Księgach Chwały Oręża Polskiego. Wasza postawa, bohaterskie czyny utrwalone w historii i tradycji są dla nas współczesnych przykładem, stanowiącym dowód dotrzymania wierności Ojczyźnie i żołnierskiej przysiędze. Każda wizyta Panów w naszym garnizonie jest dla nas wielką lekcją historii i patriotyzmu. Wielka Wam Cześć i Chwała za poświęcenie, przelaną krew, za niezłomną postawę oraz walkę w obronie naszej niepodległości. Korzystając z okazji, w imieniu żołnierzy garnizonu pragnę życzyć Panom Oficerom zdrowia, pogody ducha, poczucia spełnienia obowiązku wobec Ojczyzny oraz długich lat życia. Szanowni Panowie Oficerowie, wracajcie proszę jak najczęściej do swojego garnizonu!

Ku chwale Kawalerii !

       

        

            

   

 

                  


     Uczczono pamięć poległych Apelem Pamięci i salwą honorową. Złożono kwiaty, zapalono znicze.

 

    Po uroczystym apelu uczestnicy Spotkania udali się na teren kompleksu koszarowego Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela, gdzie przy pięknej  pogodzie oglądano pokazy sekcji taczanki szwadronu Ciężkich Karabinów Maszynowych w wykonaniu Klubu Kawaleryjskiego 18. Pułku Ułanów Pomorskich, który dziedziczy chlubne tradycje "błękitnych" grudziądzkich ułanów. Kawalerzyści otrzymali pamiątkowe plakietki Centrum Szkolenia Logistyki, obejrzano także nowoczesny sprzęt  wojskowy, prezentowany na specjalnym pokazie i wysłuchano koncertu żołnierskiego zespołu artystycznego. Pobyt w gościnnym Centrum  zakończono żołnierską grochówką. 


                                  

         

     

                                 

    

                                                        

         

                                             Pożegnanie z końmi...

    Po południu, w sobotę, wizytowano historyczne koszary Księcia Józefa Poniatowskiego, gdzie gości witał płk Radzisław Smółkowski, Dowódca 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego, kompania honorowa i orkiestra wojskowa. Ppłk Marian Michniewicz, 101 letni absolwent grudziądzkiej Alma Mater mówił o swoim pobycie w tych koszarach przed 77 laty... Tak jak każdego roku, złożono kwiaty przy obelisku upamiętniającym Szkołę Podchorążych Kawalerii, oglądano wystawy i sale tradycji, a także film Wojciecha Grochowalskiego " Wspomnienie o Marszałku Józefie Piłsudskim".

  

      

 


                                  Dzień trzeci - niedziela, 24 sierpnia.
    W Grudziądzu, na osiedlu Kawalerii Polskiej, od 1994 roku jest pomnik poświęcony gen.Tadeuszowi Bór Komorowskiemu, który był ostatnim komendantem Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Tutaj także uczestnicy Spotkania złożyli wiązanki kwiatów.
   Następnie w Grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej odprawiono Mszę św., którą koncelebrowali:   ks. infułat Tadeusz Nowicki, Honorowy Obywatel Grudziądza; ks.kanonik Dariusz Kunicki, proboszcz Parafii św. Mikołaja Biskupa oraz ks. ppłk Piotr Wszelaki, kapelan Garnizonu Grudziądz. Śpiewał chór parafialny.

  

    Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe: 8. Grudziądzkiego batalionu Walki Radioelektronicznej z kopią historycznego sztandaru Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego z Buńczukiem Honorowym Szwadronu, poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich z Grudziądza i poczet sztandarowy Klubu Kawaleryjskiego 18. Pułku Ułanów Pomorskich  z Gdańska.
   
  
  

   Złożono także  przy Pomniku Żołnierza Polskiego na grudziądzkim Rynku  i przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

    

        
 
     W Muzeum  im. ks. dr. Wł. Łęgi dr Jerzy Krzyś i Justyna Signerska z Rady Fundacji wręczyli upominki kawalerzystom. Odznaki Honorowe Fundacji w tym roku otrzymali: Ewa SZULC - GOŁAWSKA, dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych "Bursa", Grudziądz; Janina KANIECKA, dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej, Susz; ppłk. Sławomir GUTMAN, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Logistyki, Grudziądz; Maciej WIŚNIEWSKI, prezes Koła Klubu Przewodników Turystycznych PTTK, Grudziądz;  Paweł  MIETLIŃSKI, prezes Stowarzyszenia Klub Kawaleryjski 18. Pułku Ułanów Pomorskich, Gdańsk; starszy chor. sztab. Piotr ZIEMSKI, 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego, Grudziądz; Adam WĄTKA, Aleksander WŁADASZ i Roman MAJEWSKI Stowarzyszenie Klub Kawaleryjski 18. Pułku Ułanów Pomorskich, Gdańsk.
Koncert grudziądzkiego Chóru Męskiego ECHO. zakończył pobyt w Muzeum.
 
 Podczas Spotkania odbyło się posiedzenie Rady Fundacji, któremu przewodniczył dr Jerzy Krzyś.

Zapraszamy do Grudziądza w dniach 21 - 23 sierpnia 2015 roku!Fotografie wykonali: Piotr Bilski i Gerard Szukay

 
Autor: Karola Skowrońska