KAWALERZYŚCI W GRUDZIĄDZU. SPOTKANIE KAWALERZYSTÓW II RP, ICH RODZIN I MIŁOŚNIKÓW KAWALERII - 2015

W dniach 21 - 23 sierpnia 2015 roku odbyło się w Grudziądzu Spotkanie Kawalerzystów II RP,  Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii w 95. rocznicę utworzenia w Grudziądzu Centrum Wyszkolenia Kawalerii i w 80. rocznicę  śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na coroczne Spotkanie przybyło wielu gości z kraju i z zagranicy, a wśród nich najgoręcej witani dwaj kawalerzyści II RP: ppłk  Zbigniew MAKOWIECKI, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, promocja 1936 r., oficer 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i Pułku 3. Strzelców Konnych oraz por. Józef ADAMCZYK, oficer 7. Pułku Ułanów Lubelskich  Armii Krajowej "Jeleń".

                                                                                     
                              ppłk Zbigniew Makowiecki                            por. Józef Adamczyk
  
Piątek, 21 sierpnia

Tradycyjnie, jak każdego roku, uroczystości w Grudziądzu rozpoczęto od złożenia wieńców i kwiatów w miejscach upamiętniających zarówno Komendantów Centrum Wyszkolenia Kawalerii, jak i absolwentów tej znamienitej Szkoły. Przy obelisku upamiętniającym absolwentów Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii przy ul. Chełmińskiej, jak i przy grobie gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, pierwszego komendanta CWK, na Cmentarzu Garnizonowym  stanęły warty honorowe, złożono kwiaty, a uczniowie Gimnazjum nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich  przybliżyli zarówno historię Szkoły (Mikołaj Walczyk), jak i postać organizatora Centrum w 1920 roku (Kacper Bolewski).
 

Przy obelisku Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii.

Na Cmentarzu Garnizonowym.

Na Cmentarzu Garnizonowym po wystąpieniu płk. Krzysztofa Tokarczyka, dowódcy Garnizonu Grudziądz i Kacpra Bolewskiego z Gimnazjum nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich, złożono wieńce na grobie gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego i przy mogile żołnierzy walk z 1920 roku.


Wieczorem zaprezentowano uczestnikom Spotkania dwa filmy: Grzegorza Gajewskiego "Powrót Ułanów" . Wielka Rewia Kawalerii w Krakowie 1933 i 2013 oraz filmu Bogdana Wielgata "Soignoles, 21.08.2014 r." Także tego dnia odbyło się posiedzenie Kapituły Barw i Tradycji Pułków Kawalerii i Artylerii Konnej  II RP.

Sobota, 22 sierpnia

  Tego dnia przed południem uczestnicy Spotkania odwiedzili - tak jak każdego roku, nieprzerwanie od 1989 r. - historyczne koszary księcia Józefa Poniatowskiego, gdzie wszystko  się zaczęło w 1920 roku. Obecnie stacjonuje w koszarach 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej, który od 2006 roku dumnie nosi imię gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, najwybitniejszego  Komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii w latach 1927 - 1935. Przybyłych gości powitała Kompania Honorowa Batalionu. orkiestra wojskowa toruńskiego Garnizonu, kadra dowódcza i żołnierze, a nade wszystko serdecznie i z radością ppłk Radzisław Smółkowski, dowódca batalionu. Witał także przybyłe z Londynu wnuczki Patrona Batalionu: Annę Bobińską  - Suzuki i Jolantę Parol.  Ppłk Zbigniew Makowiecki dziękował za serdeczne przyjęcie, za kultywowanie prześwietnych tradycji Polskiej Kawalerii. Przy obelisku upamiętniającym absolwentów Szkoły Podchorążych Kawalerii złożono wiązanki kwiatów, zwiedzano koszary i sale tradycji, podziwiano nowoczesny sprzęt wojskowy. To był czas na wspomnienia, a dla tych, którzy byli w koszarach pierwszy raz - niezwykłe przeżycie.
Powitanie w koszarach.
Ppłk  Zbigniew Makowiecki.Wnuczki gen. Zygmunta Podhorskiego. (od lewej) Jolanta Parol i Anna Bobińska - Suzuki.Wartę honorową wystawili żołnierze Batalionu i ułani Szwadronu Kawalerii WP.Na pamiątkę....
Kontynuatorzy tradycji kawaleryjskich w historycznych koszarach.

 Po wizycie w koszarach uczestnicy Spotkania udali się na Błonia Nadwiślańskie, aby obejrzeć specjalne przygotowaną inscenizację Akademii Sztuki Jeździeckiej  Karoliny Wajdy  z udziałem .. pięknych kobiet,  pięknych koni i kawalerzystów. Cały niezwykły pokaz zakończył... ślub pięknej panny z ułanem.  To był niezwykły pokaz w niezwykłej  scenerii.


        Karolina Wajda  przedstawia wykonawców pokazów.

 

I tak żegnani gromkimi brawami pomknęli na biesiadę weselną ...


 W programie Spotkania był rejs tramwajem wodnym po Wiśle i obejrzenie unikatowej panoramy Grudziądza z odbudowaną Wieżą Klimek. Ponieważ  niski stan wody w rzece nie pozwalał  na zrealizowanie tego zamierzenia, nasi goście udali się pieszo na Wieżę.I tak zobaczono z wysokiej Wieży okolice Grudziądza  i piękną panoramę miasta.

                               

Wieczorem w grudziądzkim Teatrze odbył  się koncert w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego w Łodzi: Grzegorza Szostaka - bas  i Danuty Antoszewskiej - fortepian. Śpiewano pieśni patriotyczne, piosenki legionowe i ułańskie.

      
                                

Grzegorz Szostak, znakomity artysta,  podczas koncertu w grudziądzkim teatrze.

Niedziela, 23 sierpnia

 Zgodnie z tradycją złożono kwiaty przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, ostatniego Komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Dominika Kowal z Gimnazjum nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich wygłosiła słowo o Generale.
  

Kawalerzyści II RP.
Przemysław Ślusarski, wiceprezydent Grudziądza w imieniu mieszkańców miasta.


    


   Uroczysta Msza Św. koncelebrowana odprawiona została w grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej. Przewodniczył jej ks. infułat Tadeusz Nowicki, Honorowy Obywatel Grudziądza. Koncelebransami byli: proboszcz Parafii św. Mikołaja Biskupa, ks. Dariusz Kunicki i kapelan grudziądzkiego Garnizonu ks. kpt. Artur Majorek. Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe: Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego, Centrum Szkolenia Logistyki im. Króla Kazimierza I Odnowiciela i poczet z kopią historycznego sztandaru Centrum Wyszkolenia Kawalerii.
W grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej.


Po Mszy świętej na grudziądzkim Rynku złożono kwiaty przy pomniku Żołnierza Polskiego i  na Placu Niepodległości przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na grudziądzkim Rynku.Kawalerzyści II RP i kawalerzyści współcześni.Rodzina kawaleryjska.

Na Placu Niepodległości.Kwiaty składa por. Józef Adamczyk i delegacja Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej z Gdyni i Szczecina.Ppor. Mateusz Szelągowski, zastępca dowódcy Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego,Tomasz Szymański, poseł na Sejm RP, Przemysław Ślusarski, wiceprezydent Grudziądza i Rafał Chylewski z Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.

Dowódca Garnizonu oraz dowódcy i komendanci jednostek wojskowych z Grudziądza.
 Pani Małgorzata Puczyłowska z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.


Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 Honorową wartę wystawił  Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego i 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektroniczny im. gen. Zygmunta Podhorskiego.

W grudziądzkim Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi uczestników Spotkania powitała serdecznie Pani Wioletta Pacuszka, dyrektor Muzeum.


       Anna Wajler, sekretarz Kapituły, odczytała protokół i nastąpiło uroczyste wręczenie  Odznaki Honorowej Fundacji, którą otrzymali: Jolanta PAROL, wnuczka gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego (Londyn); Julita PRABUCKA, współpracująca ze Stowarzyszeniem Rodzina 19. Pułku Ułanów Wołyńskich (Zabrze); Aleksandra SZYMCZYK, kierownik Filii Bibliotecznej nr 13, Komisja Rewizyjna Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu; Łucja LUDKIEWICZ, dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bukowcu; Katarzyna MILLER, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 16 w Grudziądzu; Karolina ŻUCHOWSKA, Oddział Terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy; ks. kanonik Dariusz KUNICKI, Proboszcz Parafii św. Mikołaja Biskupa, Dziekan Dekanatu Grudziądz I, kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej; ppłk Marek MAGOWSKI, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Grudziądzu; kpt. Krzysztof WIECZOREK, 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Grudziądzu; st. chor. sztab. Leszek LIBRANT, 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Grudziądzu ; Sławomir HANDKE, właściciel firmy HANDMET w Gostyniu; Łukasz MADEJ,  Klub Jazdy Konnej "Joker" im. 8. Pułku Strzelców Konnych w Działowie; Leszek ZAWIŚLAŃSKI,  Klub Kawaleryjski 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Gdańsku; Łukasz PIASECKI, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 5 im. płk. Stanisława Sitka w Grudziądzu.Odznaczeni Honorową Odznaką Fundacji z Jerzym Krzysiem, przewodniczącym Rady Fundacji
i Karolą Skowrońską, przewodniczącą Zarządu Fundacji. 


Karola Skowrońska otrzymała  Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej  i okolicznościowy grawerton.
Wyróżnienia te odebrała w imieniu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.


Z wielkim zainteresowaniem obejrzano w Muzeum fragmenty archiwalnych filmów o Marszałku Józefie Piłsudskim i  unikatową wystawę "Józef Piłsudski (1867 - 1935) - Legenda Marszałka".


Statutowe posiedzenia Rady Fundacji, któremu przewodniczył dr Jerzy Krzyś zakończyło tegoroczne Spotkanie Kawalerzystów II RP,  Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii.


Współpraca: Garnizon Warszawa, Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego, Garnizon Toruń, Garnizon Grudziądz, Centrum Szkolenia Logistyki im. Króla Kazimierza I Odnowiciela w Grudziądzu, 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego, Wojskowa Komenda Uzupełnień, 13. Wojskowy Oddział Gospodarczy, Centrum Kultury Teatr, Muzeum im. ks. dra Władysława Łęgi, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.

Spotkanie dofinansowano z dotacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Nasi sponsorzy: OPEC Grudziądz Sp. z o.o.; Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.; Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, MELBUD S.A, Vadain International Grudziądz, Jeździecki Klub Sportowy "Rywal" im. Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, Fundacja Kultury i Biznesu w Łodzi, Jan Wojciech Bączkowski.

                     Następne Spotkanie Kawalerzystów II RP, Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii

                                              odbędzie się w dniach 26, 27 i 28 sierpnia 2016 roku.

                                                                        ZAPRASZAMY!


Fotografie wykonali: Piotr Bilski, Leszek Librant i Gerard Szukay.
Autor: Karola Skowrońska