RELACJA Z XXII ZJAZDU KAWALERZYSTÓW II RP W GRUDZIĄDZU

W dniach 28 - 30 maja 2010 r., pod patronatem Roberta Malinowskiego, prezydenta Grudziądza, odbył się  XXII Zjazd Kawalerzystów II RP w 90 rocznicę powstania Centralnej Szkoły Jazdy (późniejsze Centrum Wyszkolenia Kawalerii) i 90 rocznicę ustanowienia święta 18. Pułku Ułanów Pomorskich.
Jubileuszy było więcej, bowiem przed 25 laty na grudziądzkim osiedlu Rządz działalność rozpoczęła Szkoła Podstawowa (dzisiaj Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,) która od 1990 roku nasi imię 18. Pułku Ułanów Pomorskich.
W Zjeździe uczestniczyło 7 kawalerzystów: por. Józef Adamczyk z 7.Pułku Ułanów Lubelskich AK, rtm. Tadeusz Bączkowski z 19. Pułku Ułanów Wołyńskich, rtm. Jerzy Brzozowski z Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich, ppłk Antoni Ławrynowicz z 3. Pułku Strzelców Konnych, mjr Zbigniew Makowiecki z 1.Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i 3. Pułku Strzelców Konnych, Prezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie, płk Marian Michniewicz z 5. Pułku Ułanów Zasławskich i por. Wacław Werenczuk z 18. Pułku Ułanów Pomorskich. Gościliśmy ponad 170 osób z kraju i z zagranicy. Wśród gości, którzy przyjechali na Zjazd dominowali najbliżsi krewni naszych absolwentów. Byli także członkowie klubów kawaleryjskich, reprezentacja Szwadronu Kawalerii WP, parlamentarzyści, przedstawiciele urzędów centralnych, wojewódzkich i miejskich, wojska, liczna grupa miłośników tradycji kawaleryjskich, młodzież i wielu mieszańców Grudziądza.
Pierwszego dnia Zjazdu (28 maja) złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii, która działała w naszym mieście w ramach Centrum Wyszkolenia Kawalerii w latach 1926 - 1939, a którą ukończyło ponad 3.800 absolwentów.

                     
       Uczestnicy Zjazdu przed obeliskiem.              Ppłk Antoni Ławrynowicz wspomina swoją uczelnię.

Także w piątek, podczas Mszy Św. w Kościele Garnizonowym, poświęcono sztandar Klubu Kawaleryjskiego im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich z Mirowa.

               
   Z lewej: członkowie Klubu  Kawaleryjskiego              Ks. płk. Piotr Gibasiewicz w Kościele
   im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich.                       Garnizonowym przed poświęceniem sztandaru.

Następnego dnia (29 maja) delegacja złożyła kwiaty przy obelisku upamiętniającym Centrum Wyszkolenia Kawalerii w koszarach Księcia Józefa Poniatowskiego, następnie uczestnicy Zjazdu udali się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  na uroczystości Jubileuszowe 25 -lecia Szkoły i 20 - lecia nadania jej imienia 18. Pułku Ułanów Pomorskich.
W pięknie przygotowanej sali gimnastycznej  młodzież szkolna przywitała kawalerzystów i gości Zjazdu gromkim "sto lat".
                                                                                                                                                                      
                          
                         W sali gimnastycznej Szkoły  gości wita dyrektor mgr Marek Bergmann.
                                                                                                                      
             
             Kawalerzyści, goście Zjazdu podczas uroczystości jubileuszowych w Szkole na os. Rządz.
       
                 
mjr Zbigniew Makowiecki,  płk Marian Michniewicz, rtm. Jerzy Brzozowski, rtm. Tadeusz Bączkowski

                                                     
ppłk Antoni Ławrynowicz               por. Józef Adamczyk                   por. Wacław Werenczuk


      Wiele serdecznych życzeń i gratulacji Jubilatce złożyli goście licznie przybyli na uroczystości.
 Między innymi: 
          Marzenna Drab,  poseł na Sejm RP .   Robert Malinowski,       dr Halina Kurnatowska -Służewska.
                                                        Prezydent Grudziądza,


           
 Waldemar Szostak, dyrektor NBP w Poznaniu           Karola Skowrońska i Jerzy Krzyś  z Fundacji
      wręcza monety kolekcjonerskie.                  przekazują bandoliery dla pocztu sztandarowego.

Fundacja zaprosiła  do Grudziądza na specjalny, jubileuszowy koncert do szkoły artystów Królewskiej Irlandzkiej Akademii Muzycznej w Dublinie.: prof Macieja Smoleńskiego ( bas - baryton) syna  gen Józefa Smoleńskiego, przedostatniego Komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Jego żonę prof. Rosemary Hill (akompaniament ) i Grainne Thomas (sopran), którzy wystąpili ze znakomitym koncertem pieśni polskich i irlandzkich. Oczywiście artyści wykonali także kilka pieśni ułańskich!

     
Koncert w auli szkolnej: śpiewa Grainne Thomas.   Od lewej: prof. M. Smoleński, Rosemary Hill

                                                                                 i Grainne Thomas - otrzymują kwiaty.

W drugim dniu Zjazdu, podczas uroczystej kolacji Robert Malinowski, prezydent Grudziądza, wręczył kawalerzystom pamiątkowy album fotograficzny "Grudziądz - moje miasto", a Karola Skowrońska,  w imieniu Zarządu Fundacji, przekazała rodzinom ułanów 18. Pułku Ułanów Pomorskich  specjalnie wydaną  w tym roku publikację, autorstwa rtm. Włodzimierza Sokulskiego "18. Pułk Ułanów Pomorskich". Jest to obszerna monografia tego  grudziądzkiego Pułku.
Wszyscy uczestnicy tegorocznego Zjazdu otrzymali okolicznościowe znaczki i liczne upominki o tematyce kawaleryjskiej i grudziądzkiej
   
W ostatnim dniu Zjazdu, 30 maja, w Kościele p.w. Stanisława Biskupa na os. Rządz odprawiono Mszę Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. infułata Tadeusza Nowickiego z udziałem Kompanii Honorowej WP, pocztów sztandarowych, w tym pocztu z historyczną kopią sztandaru CWK, pocztem proporcowym Szwadronu Kawalerii WP, sztandarem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich i sztandarem 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego. W tym samym czasie przez miasto od ul. Hallera do grudziądzkiej cytadeli przejeżdżał konno Szwadron Ochotniczy 18. Pułku ułanów Pomorskich, z historyczną taczanką, w sili 19. koni.


                             
                        Ułani na ulicy Fortecznej.  Na czele  Sławomir Ziętarski, dowódca Szwadronu

 Jak każdego roku, także podczas tegorocznego Zjazdu złożono wieńce na grobie gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, pierwszego komendanta Oficerskiej Szkoły Kawalerii (1920 -1927), w obecności bliskiej krewnej Generała Pani Grażyny Kasprzyckiej-Rosikoń. Na Cmentarzu Garnizonowym uczczono także pamięć wszystkich, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie pod Smoleńskiem.
                                                                                                                                                            
                 
                                                          Na Cmentarzu GarnizonowymWszystkich uczestników i gości Zjazdu zachwycił widok oddziału konnego w barwach 18. Pułku Ułanów Pomorskich, który w szyku konnym, przed bramą cytadeli "trzymał" wartę honorową.

             
 Szwadron Ochotniczy 18. Pułku Ułanów  i   Gospodarze Honorowi cytadeli:  Halina Kurnatowska - 
 Służewska , córka przedostatniego dowódcy Pułku ppłk. Tadeusza Kurnatowskiego, Tadeusz Ostrowski, syn rtm. Tadeusza Ostrowskiego oraz kpt Andrzej Makowski,
komendant grudziądzkiego Garnizonu.        


          
Od lewej: Płk Grzegorz Mosiołek, dowódca Garnizonu Grudziądz wręcza Honorowym Gospodarzom symboliczny klucz od bram twierdzy. Z prawej: wejście uczestników Zjazdu do grudziądzkiej cytadeli.

             
                                   Wjazd do cytadeli ułanów ...      z historyczną taczanką.

                                        
                                          "Błękitni ułani"  - jak przed 70. laty w grudziądzkiej cytadeli...

Na terenie ogromnej cytadeli, w której do 1939 roku stacjonował 18. Pułk Ułanów  odbyły się pokazy jeździeckie Szwadronu Ochotniczego  pod dowództwem Sławomira Ziętarskiego, a także pokaz "dżygitówki" w wykonaniu Dariusza Wojtalika.

          
              Pokazy Szwadronu  ....              i umiejętności jeździeckie Dariusza Wojtalika

Podczas kolejnych Zjazdów wręczane są Honorowe Odznaki Fundacji. W tym Roku Odznaki otrzymali:
Pani Anna Janosz, dyrektor Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu; Wiktor Kulerski, wiceminister Edukacji w Rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Tadeusz Ostrowski, syn oficera 18. Pułku Ułanów Pomorskich, Tadeusza Ostrowskiego, Zygmunt Szułdrzyński, członek Rady Fundacji, ppłk Jacek Treichel z Ministerstwa Obrony Narodowej, ppłk Zbigniew Nowak, Dowódca 8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Grudziądzu, mjr Wiesław Wychowaniak, zastępca Dowódcy 8.  Batalionu,  mjr Jan Urbański, zastępca Komendanta 1.Ośrodka Szkolenia Kierowców w Grudziądzu, Marek Bergmann, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. 18.Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądza i Mirosław Kowalewski, pracownik Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

                                   
Od lewej: Mirosław Kowalewski, Marek Bergmann, mjr Wiesław Wychowaniak, Anna Janosz, Zygmunt Szułdrzyński, ppłk Jacek Treichel, ppłk Zbigniew Nowak i Tadeusz Ostrowski. Odznaki wręczają: Jerzy Krzyś, przewodniczący Kapituły Odznaki  oraz Maria Kaczorowska i Rafał Chylewski,
członkowie Kapituły.


Fundacja otrzymała medal "Pro Memoria" za "wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej  i po jej zakończeniu" , który wręczyli przewodniczącemu Rady Fundacji dr. Jerzemu Krzysiowi i Karoli Skowrońskiej ppłk Jacek Treichel z MON  i Jacek Dziuba z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.   Życzenia od bratniej Fundacji "Szarży pod Krojantami" przekazała Pani Kazimiera Szark, zaś wnuczki gen. Zygmunta Podhorskiego Anna Bogińska - Suzuki i Jolanta Parol otrzymały szable ułańskie od Dowódcy 8. Batalionu.

        
Fot. z lewej: Ppłk J. Treichel i J. Dziuba wręczają K. Skowrońskiej i J. Krzysiowi medal "Pro Memoria"Fot. z prawej: Ppłk Z. Nowak, Dowódca 8. Batalionu, Jolanta Parol i Anna Bobińska  - Suzuki   oraz mjr W. Wychowaniak i kpt. D. Kraszewski, oficerowie 8. Batalionu.


Zwieńczeniem odbywających się tego dnia uroczystości było otwarcie, z prawdziwym hukiem "Komnaty Pamiątek" w Starej Prochowni, wręczenie sztandaru  Klubowi Kawaleryjskiemu im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich  z Mirowa  a także obejrzenie eksponowanych w Komnacie  historycznych przedmiotów pochodzących z cytadeli, w tym  fotografii i innych pamiątek.

     
                  Przed otwarciem Komnaty Pamiątek w Starej Prochowni.

    
    Płk Grzegorz Mosiołek, Dowódca Garnizonu Grudziądz  otwiera z "hukiem" Komnatę Pamiątek. 
 
                 
   Poczet sztandarowy z Rodzicami Chrzestnymi:     Pani Kurnatowska - Służewska wręcza prezenty
  dr. Haliną Kurnatowską - Służewską             członkom Klubu Kawaleryjskiego im. 18. Pułku Ułanów.
  i por. Wacławem Werenczukiem.                  Obok Pani Kurnatowskiej kpt. Andrzej Makowski.

Organizatorzy Zjazdu pomyśleli także o umożliwieniu wielu osobom zwiedzenia cytadeli. Mamy nadzieję, że wszyscy  uczestnicy XXII Zjazdu wyjeżdżali z Grudziądza pełni wrażeń, gdyż zapewniali nas, że wrócą tu, do Grudziądza, za rok. Zapraszamy!
                                                                            
                        
                                                                 Uczestnicy tegorocznego Zjazdu


Fotografie wykonali:   Piotr Bilski, Gerard Szukay i Jarosław Boryń
Autor: Jarosław Boryń