XX Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów II RP, 22 - 24 sierpnia 2008 r.

KAWALERYJSKI JUBILEUSZ W GRUDZIĄDZU

XX Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów II RP,  22 - 24 sierpnia 2008 r.

 

 

Błonia Nadwiślańskie. Trybuna honorowa. Przemawia gen. dyw. Wiesław Michnowicz,

Dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej      

 

     Po II wojnie światowej wydawało się, że kawaleria polska przeszła do legendy i historii, że zamknął się na zawsze  związek Grudziądza z kawalerzystami, którzy przecież do wojny wyznaczali rytm życia tego garnizonowego miasta,  sławili je, nie tylko w kraju, ale i poza granicami.

            A jednak wrócili. 10 września 1989 roku  do  swojego Grudziądza przyjechało na I Zjazd Kawalerzystów II RP z całego świata prawie 300 oficerów kawalerii, absolwentów przedwojennego Centrum Wyszkolenia Kawalerii - w 50 rocznicę ostatniej promocji oficerskiej i 50 rocznicę 1 września 1939 roku.

            Jeden z uczestników w swojej relacji z tamtego spotkania pisał: ?Wyjeżdżaliśmy z Grudziądza pełni wrażeń, których nic nie zatrze w naszej pamięci, jednocześnie zdając sobie sprawę, że ten pierwszy zjazd, był zarówno ostatni?.

            Jakże się mylił, bowiem w dniach 22 ? 24 sierpnia 2008 r. odbył się XX Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów II RP, zorganizowany przez grudziądzką Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej i Dowództwo Wojsk Lądowych.

Zjazd objął  Patronatem  Honorowym  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Lech Kaczyński, a udział w  Komitecie Honorowym przyjęli: Ryszard KACZOROWSKI, Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie; JE Tadeusz PŁOSKI, bp. polowy Wojska Polskiego, gen. dyw.; JE bp. toruński Andrzej SUSKI, Ordynariusz Diecezji Toruńskiej; Bronisław KOMOROWSKI, Marszałek Sejmu RP; rtm. Ryszard  DEMBIŃSKI, Przewodniczy Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii, honorowy prezes Instytutu i Muzeum gen. Sikorskiego (Londyn); gen. bryg. Stanisław  NAŁĘCZ ? KOMORNICKI, Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari; gen. bryg. Marian NITECKI, absolwent Szkoły Podchorążych Kawalerii  (promocja 1938 r.), oficer 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego; gen. bryg. Kazimierz DRACZYŃSKI, absolwent Szkoły Podchorążych Kawalerii (promocja 1932 r.), oficer 5. Pułku Ułanów Zasławskich (Londyn); Bogdan KLICH,  Minister Obrony Narodowej; Janusz KRUPSKI, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; gen. broni Waldemar SKRZYPCZAK, Dowódca Wojsk Lądowych; Rafał BRUSKI, Wojewoda Kujawsko ? Pomorski; Piotr CAŁBECKI, Marszałek Województwa Kujawsko ? Pomorskiego; gen. bryg. Zygmunt DULEBA, Dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego; płk Grzegorz MOSIOŁEK, Dowódca Garnizonu Grudziądz; Robert MALINOWSKI, Prezydent Grudziądza. Osobisty list do Fundacji skierowała także Jadwiga PIŁSUDSKA - JARACZEWSKA, córka Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na Zjazd przybyło 13 absolwentów Centrum Wyszkolenia Kawalerii: płk Emil S. MENTEL  - 1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i Pułk Ułanów Karpackich (USA); płk Jan W. KARCZ  -  10. Pułk Dragonów (USA); płk Aleksander CHAJĘCKI  -  2. Pułk Ułanów Grochowskich (Warszawa); ppłk Tadeusz ANDRZEJEWSKI - 15. Pułk Ułanów Poznańskich (Gniezno); ppłk Antoni ŁAWRYNOWICZ  - 3. Pułk Strzelców Konnych (Warszawa); mjr Andrzej KAMIENIECKI - 2. Pułk Ułanów Grochowskich (Poznań); mjr Marian MICHNIEWICZ - 5. Pułk Ułanów Zasławskich (Warszawa); mjr Zbigniew MAKOWIECKI - 1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego i 3. Pułk Strzelców Konnych (Londyn); rtm. Jerzy BRZOZOWSKI  -  Pułk 4. Ułanów Zaniemeńskich (Warszawa); rtm. Tadeusz BĄCZKOWSKI  - 19. Pułk Ułanów Wołyńskich (Londyn); por. Antoni BASZKOWSKI  -  17. Pułk Ułanów Wielkopolskich (Turek); por. Józef ADAMCZYK  -  7. Pułk Ułanów Lubelskich  AK (Warszawa); ppor. Henryk SOLAWA  -  3. Pułk Ułanów Śląskich (Elbląg)

Przyjęliśmy także ponad 150 gości z całego świata: były najbliższe rodziny kawalerzystów, przyjaciele, członkowie Kół Pułkowych Kawalerii, klubów jeździeckich, turyści z różnych stron kraju. We wszystkich jednostkach wojskowych grudziądzkiego garnizonu  goszczono żołnierzy współczesnej kawalerii pancernej i powietrznej. Historyczne  koszary dawnego CWKaw. przyjęły  Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego oraz 12 siedmiokonnych oddziałów kawalerii ochotniczej z całego kraju - 130 jeźdźców i 106 koni, które zajęły  przedwojenne stajnie.

 


                        

                     Szwadron Kawalerii WP w historycznych koszarach im. Księcia Józefa Poniatowskiego

W Grudziądzu zameldowały się: Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP Szwadron Ochotniczy  im. 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego (Stara Miłosna), Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich (Starogard Gdański), Sekcja Konna Kawalerii Ochotniczej Szwadron Honorowy 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich (Warszawa), Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. Józefa Dwernickiego (Podkowa Leśna), 7. Strzelecka Drużyna Harcerzy ZHR im. płk. W. Beliny - Prażmowskiego w barwach 3. Pułku Ułanów Śląskich (Zbrosławice), Stowarzyszenie Szwadron Niepołomice w barwach 8. Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego (Kraków), Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich (Kielce), Reprezentacyjny Oddział Konny Towarzystwa B. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich (Poznań), Klub Jazdy Konnej ?Joker? im. 8. Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie, (Działowo),  Klub Kawaleryjski im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich (Mirowo), Sekcja Kawaleryjska Krajowego Koła Żołnierzy i Przyjaciół 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich Oddział Terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w Bydgoszczy i Szwadron ?Toporzysko? w barwach 3.Pułku Ułanów Śląskich w Toporzysku.

Pierwszego dnia, jak co roku, uczestnicy Zjazdu oddawali hołd  i składali kwiaty w miejscach upamiętniających zarówno komendantów Centrum, jak i absolwentów tej słynnej Szkoły. Podczas wszystkich Zjazdów wizyta w dawnych koszarach Księcia Józefa Poniatowskiego jest ważnym i oczekiwanym wydarzeniem. Dowódca ppłk Zbigniew Nowak, kadra i żołnierze  8. Grudziądzkiego Batalionu Walki Radioelektronicznej im. gen. Zygmunt Podhorskiego przygotowali gościom niezwykłe serdeczne i uroczyste przyjęcie, tym bardziej, że wśród przybyłych gości były wnuczki i prawnuczki patrona jednostki. Z wielkim zainteresowaniem obejrzano wystawę archiwalnych (pochodzących ze zbiorów grudziądzkiego Muzuem), unikatowych fotogramów ?Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920 - 1939)? przekazanych Batalionowi  jako dar Fundacji na Rzecz  Tradycji Jazdy Polskiej.

            Po południu tego dnia odbyła się autorska promocja książki wydanej przez Fundację z okazji Jubileuszowego Zjazdu. ?Kawaleryjska Alma Mater  w Grudziądzu 1920 ? 1939. Zarys dziejów? to praca zbiorowa napisana przez Lesława Kukawskiego, Juliusza S. Tyma i Teodora Wójcika, pierwsza monografia Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.

            Odsłonięcie pięknej rzeźby plenerowej ?Ułan  i dziewczyna?, autorstwa Ryszarda Kaczora rozpoczęło  dzień  głównych jubileuszowych uroczystości,    które zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele najwyższych władz państwowych i wojskowych,  parlamentarzyści, duchowieństwo, władze wojewódzkie, dowódcy kilkunastu jednostek wojskowych z całego kraju, władze samorządowe Grudziądza i powiatu grudziądzkiego, komendanci służb mundurowych miasta, harcerze i kilka tysięcy   mieszkańców naszego miasta. Na Błoniach  Nadwiślańskich odbyła się defilada wojskowa - przyjmowana przez gen. dyw. Wiesława Michnowicza, dowódcę 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej -  z udziałem Kompanii Honorowej Wojsk Lądowych z pocztem sztandarowym i  pocztem flagowym, pocztów sztandarowych jednostek wojskowych dziedziczących tradycje Kawalerii Polskiej,    Reprezentacyjnego Szwadronu  Kawalerii WP,  12 szwadronów kawalerii ochotniczej i Orkiestry Reprezentacyjnej toruńskiego garnizonu. Widok był imponujący. Oto po wielu latach  na grudziądzkich błoniach znowu zobaczyliśmy tak imponującą defiladę wojska z udziałem kawalerii w barwach przedwojennych pułków szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych, ze sztandarami i kolorowymi proporcami, na pięknych koniach, które w Grudziądzu zaprezentowały się znakomicie. Defiladę prowadził konno kpt. Andrzej Makowski, komendant grudziądzkiego Garnizonu.


                      

      Kawalerzyści w hołdzie swojemu Komendantowi                       Kompania Honorowa Wojsk Lądowych

      Gen. Stefanowi de Castenodolo Kasprzyckiemu

         

          Poczty sztandarowe JW  dziedziczących                        Oddziały kawalerii ochotniczej

                     tradycje Polskiej  Kawalerii              

 

List gratulacyjny Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do uczestników Zjazdu odczytał Jacek Sasin, doradca Prezydenta. Radość z obecności kawalerzystów w Grudziądzu wyraził Rober Malinowski, prezydent miasta. Wzruszenia nie krył płk Antoni Ławrynowicz, absolwent CWK, który dziękował Grudziądzanom za zorganizowanie XX Zjazdu. Był na wszystkich.

            Dostojni Jubilaci, nasi kawalerzyści, obdarowani zostali wieloma prezentami: były specjalne dyplomy od Dowódcy Wojsk Lądowych, a także czapki kawaleryjskie przypominające ich pierwszą promocję w CWKaw. ufundowane przez Krzysztofa Kłoskowskiego z Poznania. Szwadron Kawalerii WP otrzymał od kawalerzystów buńczuk, symbol historycznej władzy hetmańskiej. Były także  podziękowania dla organizatorów zjazdów. 

 

     

              Kawalerzyści w nowych czapkach                                 Ponad 100 koni?.

 

Mieszkańcy Grudziądza mieli niecodzienną okazję obejrzenia najnowocześniejszego sprzętu Wojsk Lądowych. Przeprowadzono także szeroką akcję promocyjno ? informacyjną dotyczącą profesjonalizacji polskiej  armii.  Częstowano wszystkich wojskową  grochówką.

Musztra paradna i umiejętności jeździeckie Szwadronu Kawalerii WP, pokazy walki wręcz żołnierzy 3. batalionu rozpoznawczy w Giżycku, przelot nad Wisłą śmigłowców kawalerii powietrznej, a także  prezentacja  wszystkich oddziałów konnych zakończyły te piękne pokazy.

       

            

        Pokazy 3. Mazurskiego Batalionu Rozpoznawczego                  Kawaleria konna i powietrzna

 

Jubileuszowe spotkanie w Centrum Kultury Teatr rozpoczął znakomity  koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Zaprezentowano także wystawę ?Zjazdy  Kawalerzystów w Grudziądzu?. Z zainteresowaniem obejrzano projekcję archiwalnych filmów: paradę kawalerii przed Marszałkiem Józefem Piłsudskim w 1933 roku na Błoniach Krakowskich oraz niezwykły film z 1936 roku dokumentujący  15 ? lecie promocji oficerskiej w Grudziądzu z udziałem prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Wśród kawalerzystów, uczestników tegorocznego Zjazdu był rtm. Tadeusz Bączkowski, oficer 19. Pułku Ułanów Wołyńskich, który brał udział w tamtej defiladzie, przed 72 laty?

Kilkadziesiąt osób otrzymało Honorową Odznakę Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej i najnowszą monografię Centrum Wyszkolenia Kawalerii Niezwykle cenne numizmaty podarował kawalerzystom dyrektor NBP w Poznaniu Waldemar Szostak. Były gratulacje, wyróżnienia, podziękowania.      

 

 

Odznaka Fundacji 

                                 

                          
 
Płk Marian Michniewicz otrzymuje od dr. Jerzego Krzysia,        Goście XX Zjazdu podczas gali jubileuszowej w Teatrze 

   przewodniczącego Rady Fundacji Odznakę Honorową                          W pierwszym rzędzie kawalerzyści

      i monografię CWKaw. Obok płk Emil Mentel

 

Ostatni dzień Zjazdu rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Suskiego w grudziądzkiej Kolegiacie z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej WP. Na grudziądzkim Rynku, przed pomnikiem Żołnierza Polskiego, odbył się Apel Pamięci. Złożono kwiaty. W Muzuem im. ks. Wł. Łegi zwiedzano Sale Tradycji Jazdy Polskiej,  uroczyście wręczono sztandar Polskiemu Klubowi Kawaleryjskiemu i otwarto wystawę ?Mundury Polskiej Kawalerii?  w odrestaurowanym spichrzu.

                        

Przy pomniku na Rynku?                w hołdzie Żołnierzowi  Polskiemu            Buńczuk Szwadronu Kawalerii WP

 

W Alei 23 Stycznia  z wielkim zainteresowaniem obejrzano 30 plansz z fotogramami historycznymi: ?Centrum Wyszkolenia Kawalerii 1920 ? 1939? i współczesnymi ?Zjazdy Kawalerzystów II RP w Grudziądzu 1989 ? 2008 r.?

XX Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów II RP  stał się  ważnym wydarzeniem dla Grudziądza i jego mieszkańców, a także licznie zgromadzonych podczas uroczystości gości i turystów. Przybliżono tradycje kawaleryjskie miasta, a także pokazano współczesne Wojsko Polskie i jego pełny profesjonalizm.

Wszysko to możliwe było dzięki  wielkiemu zaangażowaniu wielu osób i instytucji, wojska, samorządu, a także udzielonego Fundacji wsparcia finansowego, bez którego te uroczystości byłyby o wiele skromniejsze. 

Nasi najważniejsi goście, kawalerzyści, wyjeżdżali z Grudziądza wzruszeni i szczęśliwi, że mogli raz jeszcze  być w swoim gościnnym i pięknym Grudziądzu, witani przez mieszkańców miasta z taką życzliwością i dumni, że są wpisani na  zawsze  w historię Stolicy Polskiej Kawalerii. Chcą tu wrócić za rok.

                                      Tekst i oprac. Karola Skowrońska.  Zdjęcia Maria Chojnacka i Piotr Bilski

 

 


Grudziądzka Rodzina Kawaleryjska

Przy realizacji XX Zjazdu Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej współpracowała z:

* Dowództwem Wojsk Lądowych: Kompania Honorowa, Szwadron Kawalerii WP * jednostkami Garnizonu Grudziądz: I Ośrodek Szkolenia Kierowców, 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej, 4. Rejonowa Baza Materiałowa * Centralną Grupą Działań Psychologicznych (Bydgoszcz) * 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną: 12. Brygada Zmechanizowana,  12. batalion rozpoznawczy (poczty sztandarowe i sprzęt) * 11. Lubuską  Dywizją Kawalerii Pancernej: 10. Brygada Kawalerii Pancernej, 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, 10. batalion rozpoznawczy Strzelców Konnych im. gen. Michała Gutowskiego (poczty sztandarowe) 9. Brygadą Kawalerii Pancernej w Braniewie (poczet sztandarowy) * 3. Mazurskim batalionem rozpoznawczym w Giżycku (grupa  z pokazami walki wręcz i poczet sztandarowy) * 7. dywizjonem ułanów lubelskich 25. Brygady Kawalerii Powietrznej (sprzęt i poczet sztandarowy)  * 1. Siedleckim batalionem rozpoznawczym (poczet sztandarowy) * 1. dywizjonem szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Leźnicy Wielkiej (poczet sztandarowy) * batalionem czołgów Ułanów Karpackich w Lublinie - 3. Brygada Zmechanizowana (poczet sztandarowy) * 2. Pułkiem Rozpoznawczym w Hrubieszowie (poczet sztandarowy) * 15. Brygadą Zmechanizowaną w Giżycku (poczet sztandarowy) * 56. Pułkiem Śmigłowców Bojowych  (4 śmigłowce).

 

XX Jubileuszowy Zjazd wsparli finansowo i organizacyjnie:

Ministerstwo Obrony Narodowej * Dowództwo Wojsk Lądowych * Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko ? Pomorskiego * Urząd Miejski w Grudziądzu * OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. * ALFA  PLAZA Sp. z o.o. w Gdańsku * Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu * Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 2 w Grudziądzu **  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu * OCETIX  Wytwórnia Octu i Majonezu Sp. z o.o. w Grudziądzu TELE - SERWIS Czesław Kwaśnicki w Grudziądzu * ORKO Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Remontowo ? Budowlane w Grudziądzu * PAREM Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu w Piechcinie * HERO COLLECTION Fabryka Umundurowania Braci Kłoskowskich w Poznaniu * JAGR Grudziądz * Ośrodek Jeździecki ?RYWAL? im. Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu * Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu * Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu * Jednostki Wojskowe GARNIZONU GRUDZIĄDZ * Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu * Stadnina Koni Nowe Jankowice * Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Poznaniu * Związek Byłych Jeńców Wojennych w Niemczech w Londynie ** Eugeniusz GRYNDA, Grudziądz * Mariusz SZYMULA i Maria FALKOWSKA, Grudziądz * Sylwia WIECZOREK, Grudziądz * Bolesław SIEDLECKI, Grudziądz. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Handlowy Gazownia Gdańska Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie

Autor: Jarosław Boryń