XXI Zjazd Kawalerzystów II RP


 

Uczestnicy XXI Zjazdu Kawalerzystów II RP w koszarach im. Księcia Józefa Poniatowskiego, dawne CWK, obecnie 8. Grudziądzki Batalion Walki Radioelektronicznej im. gen. dyw. Zygmunta Podhorskiego. (Sierpień 2009 r.)

Wszystkie fot. zamieszczone w relacji wykonał Michał Bilski.

            Na kolejny, już dwudziesty pierwszy Zjazd, do Grudziądza przyjechało sześciu kawalerzystów: rtm. Tadeusz BĄCZKOWSKI z 19. Pułku Ułanów Wołyńskich, rtm. Jerzy BRZOZOWSKI z Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich, mjr Zbigniew MAKOWIECKI z 1.Pułku Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego i 3. Pułk Strzelców Konnych, por. Henryk SOLAWA z 3. Pułku Ułanów Śląskich, por. Marian WOJCIECHOWSKI z 21.Pułku Ułanów Nadwiślańskich i Józef ADAMCZYK z 7. Pułku Ułanów Lubelskich AK. Gościliśmy także najbliższe rodziny absolwentów CWK z kraju i z zagranicy, parlamentarzystów, dowódców jednostek wojskowych Garnizonu Grudziądz, delegację Reprezentacyjnego Szwadronu Kawalerii WP, przedstawicieli Kół Pułkowych i Stowarzyszeń Kawalerii Ochotniczej, miłośników kawalerii, przyjaciół. Gośćmi szczególnymi XXI Zjazdu byli: Pani Marcy KAPTUR, członek Kongresu Stanów Zjednoczonych, Roman RÓŻYCKI, prezes Klubu Polskiego w Las Vegas i prof. Maciej SMOLEŃSKI, syn przedostatniego komendanta CWK gen. Józefa Smoleńskiego.

                                                                                                                                                                                                                 

                       

Pani Marcy Kaptur, ppłk Zbigniew                                         por. Henryk Solawa, absolwent CWK,                                       

    Nowak, dr Roman Różycki.            Kawalerzyści w koszarach.            oficer 3. Pułku Ułanów Śląskich.Ponad 150 naszych gości uczestniczyło w programie przygotowanym przez Zarząd Fundacji i Klub Jeździecki ?Rywal? im. CWK. Podobnie, jak podczas poprzednich Zjazdów, złożono kwiaty na grobie gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, pod pomnikiem Żołnierza Polskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego i absolwentów CWK. Wizyta w byłych koszarach CWK połączona była z promocją książki o gen. Józefie Smoleńskim, autorstwa Grzegorza Nowika i Macieja Smoleńskiego. Zwiedzano koszary, Sale Tradycji, izby żołnierskie, historyczne stajnie.

Uczestnicy Zjazdu wzięli także udział w uroczystej gali w Teatrze, podczas której wręczono Honorowe Odznaki Fundacji, wysłuchano koncertu Orkiestry im. Johanna Straussa pod batutą Marka Czekały, były upominki, w tym monety kolekcjonerskie ufundowane przez NBP (Oddział w Poznaniu), listy z życzeniami do uczestników Zjazdu, wieczór wspomnień.

            Drugi dzień, rozpoczęty Mszą Św. w grudziądzkiej Kolegiacie, obfitował w wiele wydarzeń. W Muzeum im. ks. Wł. Łegi otwarto wystawę ?W koszarach i od święta ? życie codzienne kawalerzysty?. Rtm. Tadeusz Bączkowski, oficer 19. Pułku Ułanów Wołyńskich wręczył, ufundowaną przez siebie, nagrodę laureatom gimnazjalnego konkursu ?Śladami Kawalerii po Grudziądzu?, którego laureatami zostali uczniowie Gimnazjum nr 12. 

       

                              

Rtm. Tadeusz Bączkowski i laureaci konkursu? Śladami       Ojciec i syn: na fot. płk Józef Smoleński, komendant CWK

  Kawalerii po Grudziądzu?- Maja Prawdzik i Marcin                 w latach 1927 -1938,  stoi prof. Maciej Smoleński.

     Izbrandt z nagrodą, rzeźbą głowy konia ?Medzia?.                      (Sale Tradycji Jazdy Polskiej w Muzeum)

 

Na dziedzińcu Muzuem wysłuchano koncertu grudziądzkiej Orkiestry Dętej, a Robert MALINOWSKI, prezydent Grudziądza, wręczył kawalerzystom niezwykłe upominki ? miniatury rzeźby ?Ułan i dziewczyna?, która od 2008 roku zdobi grudziądzkie Stare Miasto.

XXI Zjazd zakończył się pięknym pokazem umiejętności jeździeckich w wykonaniu mistrzów. Podziwialiśmy dziewczęta w pokazie woltyżerki, było ujeżdżenie, wyczyny kaskaderskie, powożenie, skoki przez przeszkody, umiejętności władania szablą i lancą. Pokaz odbywał się przy pięknej pogodzie i ogromnej liczbie widzów zgromadzonych u ?stóp? prastarych, nadwiślańskich spichrzy i przed spokojną o tej porze Wisłą.

 

                   

                                     Różnorodne pokazy jeździeckie na Błoniach Nadwiślańskich

 

Podczas Zjazdu odbyło się także posiedzenie Rady Fundacji. Obszerniej o uchwałach w części sprawozdawczej. Kolejny, XXII Zjazd, odbędzie się w dniach 28 -30 maja 2010 r. i połączony będzie z Jubileuszem 25 lecia Szkoły Podstawowej nr 20, noszącej od 1990 r. imię 18. Pułku Ułanów Pomorskich. Program i formularz zgłoszenia w dalszej części ?Komunikatu?.

XXI Zjazd Kawalerzystów wsparli finansowo: Urząd Miejski w Grudziądzu, Inwest JWK (Gdańsk), Wojskowe Zakładu Uzbrojenia nr 2, OPEC Grudziądz, Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu.

Zjazdowi, jak zwykle, towarzyszyło wielkie zainteresowanie mediów, także ogólnopolskich. Fundacja, poprzez kolejne Zjazdy, promuje nasze miasto, a także upamiętnia chlubne tradycje kawaleryjskie Grudziądza, który jest rozpoznawalny, nie tylko w kraju, jako Stolica Polskiej Kawalerii.

Autor: Jarosław Boryń