Galeria zdjęć

Galeria Absolwenci CWKaw. otrzymują odznaki 8. Grudziądzkiego Pułku Radioelektronicznego. Na fot. od lewej: mjr Antoni Ławrynowicz (3.psk), mjr Antoni Antoniewicz (16.p.uł.),mjr Jerzy Nawrocki(14.p.uł.), mjr Witold Szaniawski (7.p.uł.), rtm. Władysław Janiszewski( 4.psk), dowódca, pułku płk dypl. Andrzej Skoracki i mjr Adam Dybikowski. Grudziądz, 15 sierpnia 1996 r. ze zbiorów FnRzTJP
Galeria Fragment ekspozycji zbiorów z Sali Rycerskiej w Warszawie, które przekazano do grudziądzkiego Muzeum. Otwarcie wystawy, 15 sierpnia 1995r., VII Zjazd ze zbiorów FnRzTJP
Galeria 16 sierpnia 1998 r. Klubowi Jeździeckiemu „Rywal” nadano imię Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Grudziądz, X Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów II RP ze zbiorów FnRzTJP
Galeria Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II kawalerzyści podarowali szablę ułańską tzw. „ludwikówkę”. Toruń, 7 czerwca 1999r., XI Zjazd ze zbiorów FnRzTJP
Galeria Uroczystości 61. rocznicy szarży 18. Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami. Na grudziądzkim Rynku, pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego kwiaty składa ppłk Jan Ładoś, dowódca 2. szwadronu tego pułku, uczestnik szarży, Honorowy Obywatel Grudziądza od 1992r. Obok płk Roman Bąkowski (18.p.uł. i 8 psk) oraz mgr Rafał Chylewski, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum im. mjr. Jana Ładosia. Grudziądz, 2 września 2000 r., XII Zjazd. ze zbiorów FnRzTJP
Galeria Prezydent Ryszard Kaczorowski zwiedza wystawę CWKaw. w Salach Tradycji Jazdy Polskiej podczas pobytu w Grudziądzu 13 i 14 lutego 2000r. Na fot. mgr Anna Wajler, kustosz Muzeum i prezydent Ryszard Kaczorowski. ze zbiorów FnRzTJP
Galeria Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2001/2002 w Szkole Podstawowej nr 20 im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich. Na fot. rtm. Stanisław K. Biliński (2.p.szwol.) Grudziądz, 1 września 2001r., XIII Zjazd. ze zbiorów FnRzTJP
Galeria W 62 rocznicę, odtworzenie słynnej szarży pod Krojantami wykonanej 1 września 1939r. przez 18. Pułk Ułanów Pomorskich. Krojanty, 2 września 2001 r ze zbiorów FnRzTJP
Galeria Ślubowanie uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum w Grudziądzu podczas uroczystości z udziałem patrona - Jana Ładosia z Małżonką Marią, a także kawalerzystów, parlamentarzystów, władz samorządowych miasta, przedstawicieli wojska, instytucji i szkół. Grudziądz, 3 września 2001 r. ze zbiorów FnRzTJP
Galeria Na cmentarzu w Grupie. Symboliczne mogiły żołnierzy 16 i 18 p. uł. z września 1939r. Uroczystości podczas XIV Zjazdu Kawalerzystów, 16 sierpnia 2002r ze zbiorów FnRzTJP