Nowa książka o tematyce kawaleryjskiej.
  "Dowódcy dywizji, brygad i pułków Kawalerii Rzeczpospolitej 1914-1945" autorstwa Stanisława M. Przybyszewskiego to publikacja popularnonaukowa. Książka jest kompendium wiedzy biograficznej o dowódcach jednostek liniowych Kawalerii Polskiej z lat 1914 -1945. W ponad czterystu biogramach zawarł  autor informacje dotyczące przebiegu służby wojskowej, awansów, wykształcenia, opinii, aktywności pozawojskowej, pamiątek i odznaczeń. W książce jest 200 fotografii. Zebranym biogramom daleko do kompletności, bowiem wiele postaci zostało bezpowrotnie już zapomnianych, o wielu zachowały jedynie się informacje szczątkowe. Jednakże dla miłośników historii armii w II Rzeczypospolitej jest to publikacja niezbędna.

   Autor książki - Stanisław M. Przybyszewski - jest historykiem i regionalistą. Urodził się 16 VII 1950 r. w Zajezierzu k. Dęblina. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej  W 1975 r. debiutował na łamach ycia Literackiego" w Krakowie. Jest znawcą zagadnień związanych z Kampanią Wrześniową 1939 r., ale także zajmuje się popularyzacją swojego regionu. Jest autorem  wielu tekstów publikowanych w prasie krajowej i polonijnej,   kilkudziesięciu książek zarówno o tematyce regionalnej, jak i wojennej, a także biogramów  w "Małopolskim Słowniku Biograficznym Działaczy Niepodległościowych 1939 - 1956" (Kraków). Jest także członkiem Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Barwy i Broni w Krakowie oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.  Od 1990 r. prowadzi księgarnię i wydawnictwo Nowa Nidzica w Kazimierzy Wielkiej.

 

 

Autor: Karola Skowrońska